Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABN AMRO en vakbonden bereiken cao-akkoord

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: ABN AMRO
Zoek soortgelijke berichten
ABN AMRO


Persbericht
Amsterdam, 28 mei 2001

ABN AMRO EN VAKBONDEN BEREIKEN CAO-AKKOORD
ABN AMRO en de samenwerkende vakorganisaties (FNV Bondgenoten, De Unie, Dienstenbond CNV en BBV) hebben vanmiddag een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ruim 38.000 medewerkers van de bank in Nederland. Onder dit principe-akkoord valt tevens het drie weken geleden overeengekomen deelakkoord met betrekking tot de personele gevolgen van de grootschalige reorganisatie in Nederland.

De éénjarige CAO voorziet onder meer in een salarisverhoging van 4% per 1 juni 2001. Gedurende de looptijd van deze CAO zal de bank doorgaan met het bevorderen van de basisarbeidsduur van 36-uur door het verder terugdringen van het aantal 40-uurscontracten. De CAO-partijen streven naar een verdere flexibilisering van de arbeidsduur per 1 januari 2003. In de nieuwe CAO zijn verder afspraken gemaakt over telewerken, balans werk-prive, uitbreiding van de keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden en de aanpak van RSI, werkdruk en reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers.

De vakorganisaties zullen het principe-akkoord, waaronder het deelakkoord over de reorganisatie in Nederland, met een positief advies aan hun leden voorleggen. Eind juni stellen de partijen vast of het bereikte resultaat kan worden omgezet in een definitief akkoord.

Personele gevolgen reorganisatie

Met het vanmiddag bereikte akkoord is het eerder gesloten deelakkoord met betrekking tot de reorganisatie in Nederland ook rond. Het akkoord voorziet in een aanpak van de personele gevolgen van het verdwijnen van ca. 7000 arbeidsplaatsen (FTE's) in de komende twee jaar, zonder gedwongen ontslagen. Binnen de reorganiserende onderdelen zal het natuurlijk verloop worden gestimuleerd met behulp van premies voor vrijwillig vertrek. Daarnaast geldt voor medewerkers vanaf 57,5 jaar bij vrijwillig vertrek een ouderenregeling die voorziet in een overbrugging van de periode tot aan het pensioen. ABN AMRO kan 25% van haar medewerkers alsmede al haar ICT-specialisten, uitsluiten van de regelingen voor vrijwillig vertrek.

Medewerkers die als gevolg van de reorganisatie boventallig worden, zullen in mobiliteitsunits worden geplaatst. Van daaruit worden zij vrijwillig begeleid naar ander werk binnen of buiten de bank. Bij vertrek naar een functie buiten de bank wordt een regeling getroffen om het verschil in salaris te compenseren.

Arbeidsduur

Gedurende de looptijd van deze CAO zal de bank doorgaan met het bevorderen van de basisarbeidsduur van 36-uur door het verder terugdringen van het aantal 40-uurscontracten. De CAO-partijen streven naar een verdere flexibilisering van de arbeidsduur per 1 januari 2003.

Pensioen

De franchise is verlaagd van NLG 33.100 naar NLG 30.000. Hierdoor wordt het door medewerkers te bereiken pensioen hoger.

Balans werk-prive

Voor de verschillende vormen van telewerken zullen op maat gesneden relevante arbeidsvoorwaarden worden gecreëerd. Normen en condities met betrekking tot Arbo en onkostenvergoedingen voor de inrichting en het gebruik van de werkplek thuis worden hierin geëxpliciteerd. Dit pakket aan voorwaarden wordt in een pilot getoetst op werkbaarheid voor werkgever en medewerker.

Het aantal keuzemogelijkheden in de individuele arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers (Het Menu) wordt verder uitgebreid met meerwerkvergoeding en pikettoeslag. Daarnaast wordt een aantal verlofmogelijkheden verder uitgebreid.

Looptijd

De ABN AMRO-CAO heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juni 2001 tot
1 juni 2002.


Perscontacten:
ABN AMRO:
Geert Pielage, tel. 020-6295525 / 06-53994213

Samenwerkende vakbonden:
BBV
Harma Pethke, tel. 0346-552552 / 06-54793280

Dienstenbond CNV
Harry Gerding, tel. 023-5651052 / 06-20471885

FNV Bondgenoten
Huug Gorter, tel. 020-5856156 / 06-22973942
Nathalie Koopmans, tel. 030-2738257/ 06-51405891

De Unie
Dirk Kramer, tel. 023-5563134 / 06-51584059 / 070-3506459

ABN AMRO Bank N.V.
Press Relations (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 20 628 89 00
Fax. +31 20 629 54 86

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie