Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drank- en Horecawet beperkt het schenken van alcohol

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Bron: NIGZ
Zoek soortgelijke berichten
Meer uit deze bron
Persbericht
Woerden, 28 mei 2001

Drank en Horecawet beperkt het schenken van alcohol in verenigingen

Nieuwe regels voor het schenken van alcohol in studentenverenigingen

Studentenverenigingen hebben deze maand richtlijnen ontvangen voor het opstellen van huisregels voor het schenken van alcohol. De nieuwe Drank- en Horecawet verplicht de verenigingen huisregels vast te leggen in het Alcoholbestuursreglement. Ook sportverenigingen en welzijnsorganisaties moeten huisregels over alcohol opstellen. De richtlijnen over het schenkbeleid zijn opgesteld door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) naar aanleiding van een onderzoek onder 9 studentenverenigingen. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het NIGZ, blijkt dat er door studentenverenigingen nogal verschillend wordt gedacht over het ideale schenkbeleid.

Gemeenten moeten de nieuwe huisregels goedkeuren
Formeel zijn verenigingen sinds 1 november 2000 verplicht om nieuwe huisregels omtrent het schenken van alcohol vast te leggen volgens de nieuwe Drank- en Horecawet. Deze wet bepaalt dat gemeenten beslissen over de kwaliteit van de ingediende huisregels die onderdeel uitmaken van de aanvraag voor een vergunning. Het NIGZ, de LKvV, NOC*NSF en de VOG hebben de afgelopen periode modellen opgesteld, die naar verwachting door gemeenten als toets zullen worden gebruikt bij het beoordelen van de nieuwe huisregels.

Schenken uit standaardglazen en direct afrekenen?
Op de nieuwe richtlijnen voor het schenkbeleid die het NIGZ en de LKvV hebben opgesteld, zal door de verenigingen niet zonder meer positief worden gereageerd. Een voorgestelde huisregel is bijvoorbeeld het uitschenken van alcohol door de studentenverenigingen in standaardglazen. Dit om te voorkomen dat de hoeveelheid pure alcohol per glas te zeer uiteenloopt. Uit het NIGZ-onderzoek bleek dat veel verenigingen van deze regel geen voorstander zijn.
Een ander lastig onderwerp is de wijze van afrekenen. Direct afrekenen bevordert verantwoord alcoholgebruik. Veel studentenverenigingen hebben betaalsystemen ingevoerd waarmee studenten achteraf, meestal eens per maand, automatisch hun genoten consumptie betalen. De nieuwe richtlijnen schrijven echter voor dat er zoveel mogelijk direct wordt afgerekend. Uit het onderzoek blijkt verder dat studentenverenigingen geen voorstander zijn van het verhogen van de prijs van alcohol en het verlagen van de prijs van fris.

Geen alcohol meer achter de bar
De huisregels voor studenten verschillen in veel opzichten van de regels voor sportkantines die zijn opgesteld door NOC*NSF en de VOG-regels voor accommodaties in de sociaal-culturele sector. In de sportsector zijn de regels vooral bedoeld om een goed voorbeeld te stellen voor jonge leden (aan jeugdleiders en jeugdtrainers in functie wordt geen alcohol geschonken) en om het rijden onder invloed door sportliefhebbers te voorkomen. Ook happy hours en andere prijsacties zijn sinds kort taboe in de sportkantine. NOC*NSF en de VOG stellen voor het drinken achter de bar door vrijwillige barmedewerkers helemaal te verbieden. Studentenverenigingen vormen op deze regel een uitzondering: zij staan matig alcoholgebruik achter de bar toe.

Duizenden barvrijwilligers worden bijgeschoold.
De nieuwe Drank- en Horecawet schrijft voor dat barvrijwilligers die diensten draaien zonder dat een leidinggevende aanwezig is, gekwalificeerd dienen te zijn. In opdracht van NOC*NSF heeft het NIGZ daarom een opleidingsprogramma ontwikkeld voor barvrijwilligers. Vele duizenden barvrijwilligers zullen dit programma, de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) de komende maanden volgen. Het programma wordt ook aangeboden aan de barvrijwilligers van studentenverenigingen en van sociaal-culturele accommodaties. Cursusleiders uit de sportsector en regionale alcoholvoorlichters gaan de IVA uitvoeren.

Meer informatie:
NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) Ir. W.E. van Dalen, campagneleider 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is' tel 0348 - 437 639
mobiel: 06 54601414
www.alcoholvoorlichting.nl
www.nigz.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie