Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering gemeente Hoogvliet over partieel onderhoud

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

378. Partieel onderhoud 2001 en Amendement Knol.

21 mei 2001

Dit is agendapunt 5 van de vergadering van de cie REOB van 28 mei 2001.
Geagendeerd ter informatie.
Het gaat over de besteding van extra geld (meer dan 7 ton) voor onderhoud van speelplaatsen en voetgangersgebieden.

Commissie REOB

Vergadering 28 mei 2001.

Agendapunt 5

Betreft: partieel onderhoud; middelen amendement-Knol.

Ook voor 2001 heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van het "amendement Knol" voor extra onderhoud in de buitenruimte, en in het bijzonder ten behoeve van speelplaatsen en voetgangersgebieden, met name routes of locaties waar veel ouderen gebruik van maken.
De hoogte van het voor Hoogvliet beschikbare bedrag is nog niet bekend, maar GW gaat voorlopig uit van NLG. 720.000,-. Voorstellen voor de besteding van dit budget moeten door GW centraal worden ingediend na overleg met de deelgemeenten.

Voor partieel onderhoud (wijkgebonden onderhoud) is in de deelgemeentelijke begroting een bedrag opgenomen van NLG 138.500,-. Omdat deze werkzaamheden in dezelfde sfeer liggen (met name voetpaden) als de middelen amendement Knol doet GW voorstellen voor in totaal NLG 858.500.
Voor de aanpak van de ondergronden van speelplekken, worden projecten voorgesteld tot een bedrag van 246.700. Door deze aanpak zullen de alle speelplekken in Hoogvliet qua ondergrond aan de bijgestelde eisen voldoen.
Hierna resteert er 473.300 (Knol) plus 138.500 (partieel onderhoud) = 611.800 voor bestratingsprojecten.

Het totaal van de bestratingsprojecten die voor partieel onderhoud in aanmerking zouden kunnen komen beloopt een bedrag van NLG 1.500.000, zodat er voor nog 887.150 aan projecten "op de plank" blijft liggen.

Ten aanzien van de voorstellen van GW moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat de aanpak van het fietspad Langeweg beter kan plaatsvinden in het kader van het convenant ontsluiting Vondelingenplaat. In plaats van een herbestrating (voorstel GW) komt nu juist dit pad in aanmerking voor een opwaardering in de zin van verbreding, aanbrengen verlichting en asfaltering. Een opdracht aan dS+V om hiervoor een plan uit te werken is reeds verstrekt.Herbestrating is dan een beetje weggegooid geld. Het project S9223-03 kan dus beter niet worden uitgevoerd waardoor er een bedrag van 50.000 beschikbaar komt waarvoor een ander project kan worden toegevoegd.

Niet in de voorstellen is opgenomen een verbetering van de Sprong, met name voor fietsers en in relatie tot de realisering van het informatiecentrum. Het gaat in het bijzonder om de uitwerking van het genomen verkeersbesluit (intrekken gesloten verklaring van de Sprong voor motorvoertuigen + markeren parkeervakken aan 1 zijde) waarbij aan een zijde van de Sprong een fietsstrook in rode tegels wordt voorgesteld. Deze tegels zijn reeds gereserveerd. Aanleg van de strook dient 2 doelen: duidelijk(er) maken dat aan die zijde niet geparkeerd mag worden en verbetering van de kwalitatief slechte bestrating. De kosten zijn geraamd op 15.500 totaal, waarvan 5.500 ten laste van de begrotingspost verkeersmaatregelen kan worden gebracht.

Verder heeft GW in de voorstellen nog geen rekening gehouden met het toevoegen van een anti-fietshek (Model "Frits") op het voetpad van de Klaver in combinatie met de aanleg van een fietspad van Ariaansweg naar parkeerterrein Klaproos (project S9981-02, Boomgaardshoek, aanleg fietspad); kosten hiervan bedragen 4.000,-

Evenmin is rekening gehouden met de deelgemeentelijke bijdrage van 90.000 in 2001 en ook in 2002 (ten laste van de middelen amendement-Knol) voor de ondergrondse afvalcontainers. De laatste informatie is echter dat de ROTEB niet in staat zal zijn dit jaar een aanvang te maken met de realisering van ondergrondse opslagcontainers in Hoogvliet, zodat hiervoor dit jaar geen middelen gereserveerd behoeven te worden. De afspraak met wethouder Milieuzaken om gedurende 2 jaren een bijdrage te leveren aan dit project blijft wel staan, maar schuift een jaar op naar 2002 en 2003.

De voorstellen van GW zijn in de verschillende werkgroepen buitenruimte besproken: In het algemeen is men tevreden met de aanpak van de ondergronden van de speelplaatsen. Voorgesteld wordt de voorstellen voor speelplaatsen in het kader van amendement Knol over te nemen.

Tevens wordt voorgesteld om de verdeling van de middelen over de wijken, zoals die uit de voorstellen van GW voortvloeien aan te houden en daarbinnen zo veel als mogelijk de wensen en opmerkingen van de werkgroepen over te nemen.
In Oudeland hecht de werkgroep aan aanpassing van de omgeving van het gemaal Toscalaan, waarvan de kosten zijn geraamd op 65.000; door het vervallen van het project Langeweg (fietspad) en door het aanhouden van de verdeling over de wijken is er voor Oudeland ruimte tot 50.000. In Nieuw Engeland/Digna Johannapolder wordt prioriteit gegeven aan het in zijn geheel aanpakken van het voetpad op de dijk; door de andere door GW voorgestelde projecten te schrappen uit de lijst voor 2001 is hiervoor ruimte gemaakt.
In het Centrum en Middengebied wordt prioriteit gegeven aan het trottoir Kinheim en de Ab Meniststraat. Ruimte hiervoor kan worden gevonden door uitstel van de door GW voorgestelde projecten voetpad Groene Kruisweg en Metrostation Hoogvliet.
Vanuit Meeuwenplaat wordt sterk aangedrongen op aanpak van het voetpad langs de Aveling. Vanwege de hoge kosten van 100.000 + 83.000 (als gevolg van vervangen verharding door zgn penetratie) is dit project (opnieuw) niet in de voorstellen van GW voor 2001 opgenomen. (zie brief werkgroep, bijgevoegd).
Aan de wens van Meeuwenplaat kan tegemoet worden gekomen door de voorgestelde projecten Spieringstraat en Lengweg uit te stellen; hierdoor komt 90.000 "vrij" waarvoor een groot deel van het voetpad Aveling tussen Doggersbank en Lengweg (geraamd op 100.000) kan worden aangepakt.
Om het Fritshek Klaver en de aanpak van de Sprong te financieren wordt in overleg met bureau communicatie voorgesteld het bedrag voor Meeuwenplaat aan te spreken voor resp. 4.000 en 10.000, waardoor het resterende budget voor het voetpad Aveling op 78.000 uitkomt. De omvang van het project moet dan op dit bedrag worden afgestemd.

Het dagelijks bestuur heeft inmiddels aan GW opdracht gegeven tot uitvoering van partieel onderhoud 2001 tot een bedrag van 88.500:

Boomgaardshoek:

Gipskruid

19.000

Lijster

7.500

Kern (Middengebied en Centrum):

Kinheim

30.000

Zalmplaat:

Schutwant

7.500

Nieuw Engeland en Digna Johannapolder

Voetpad dijk Haifaweg

24.500

Daarnaast is het dan nog resterende bedrag van 50.000 gereserveerd voor een nader uit te werken plan voor de Toscalaan (omgeving gemaal). Een nader voorstel hieromtrent wordt afgewacht.

Tenslotte heeft het dagelijks bestuur aan Gemeentewerken laten weten, dat kan worden ingestemd met de voordracht voor werkzaamheden ten laste van de middelen "amendement Knol 2001" als volgt:

Aanpak ondergronden speelplekken
: conform voorstel

246.700

Wegen en paden:

474.500

gespecificeerd als volgt

Boomgaardshoek

Akkerwinde

97.000

Rietgors

15.500

Kapershoekseweg

11.500

Klaver (aanleg fietspad)

69.000 incl.Fritshek

Centrum + Middengebied

Ab Meniststraat

86.650

Trappen Gr.Kruisweg

11.000

Voetpad van Groene Kruisweg naar Achterweg

12.000

Aanpak Sprong

10.000

Zalmplaat

Bun

13.500

Prikkorf

35.000

Meeuwenplaat:

Voetpad Aveling van Lengweg en Doggersbank: vervangen verharding door penetratie

75.850

Nieuw Engeland en Digna Johannapolder

Haifaweg: trottoir op dijk

37.500

Met deze voorstellen worden de commentaren van de werkgroepen buitenruimte maximaal gevolgd; alleen voor de projecten Toscalaan en voetpad Aveling zullen de projectgrenzen c.q. nadere voorstellen aan de beschikbare bedragen moeten worden aangepast (d.w.z. beperkt). Uitvoering van het "programma-Knol" is uiteraard afhankelijk van het definitieve aandeel voor Hoogvliet in dit budget.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...