Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Statencommissie Algemene/Economische Zaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

28 mei 2001 17.00 ur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: G. Kraak, tel. 058 292 56 18, e-mail: (g.kraak@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten


-Eindrapportage 2000 Banenplan
In 1998 hebben Provinciale Staten ingestemd met het 2000 Banenplan. Doel van dit driejarige plan dat is uitgevoerd door Arbeidsvoorziening Friesland, is om een brug te slaan tussen nieuwe arbeidsplaatsen en werkloze werkzoekers. Uit de nu voorliggende eindrapportage blijkt o.a. dat het aantal plaatsingen achterblijft bij de eerste verwachtingen, maar dat het percentage lang werklozen hoger is dan bij de reguliere bemiddelingsactiviteiten van Arbeidsvoorziening Friesland. De commissie krijgt de rapportage ter kennisname voorgelegd.

Organisatie-ontwikkeling Provincie Fryslân
Naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de inrichting van de financiële functies bij de provincie Fryslân en de daaruit voortkomende aanbevelingen, is een verdere uitwerking van de organisatiestructuur gemaakt. De voorliggende notitie geeft de hoofdlijnen weer hoe de nieuwe provinciale organisatie er uit moet komen te zien. De commissie wordt gevraagd hiermee in de stemmen.


-Halfjaarbericht ontwikkelingen energiesector, en Jaarverslag en Jaarrekening 2000 NUON
Vorig jaar is afgesproken dat de commissie elk half jaar geïnformeerd zal worden over de ontwikkelingen in de energiesector, voor zover dat verband houdt met het Friese aandeelhouderschap van NUON. Voor ligt nu een informerende notitie dienaangaande. Verder zijn de jaarstukken 2000 van NUON binnengekomen, die in de algemene vergadering van aandeelhouders van NUON op 8 juni as. besproken zullen worden. De commissie wordt hierover om advies gevraagd.


-Conceptwijziging IPO begroting 2001 en -meerjarenraming 2002-2005 Het algemeen bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft besloten een nieuw tijdschrift voor provincies uit te geven. Hiervoor is het nodig de IPO begroting 2001 en -meerjarenraming 2002-2005 te wijzigen. De commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Ontwerpbegroting 2002 Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringszaken Provincie Fryslân-Wetterskip Fryslân
De begroting 2002 van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringszaken provincie Fryslân-Wetterskip Fryslân is door het bestuur opgesteld en wordt nu aangeboden aan de deelnemers. De commissie wordt gevraagd haar advies hierover te geven, daarna moet de begroting door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie