Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intrekking regeling verbod zoeken en rapen van kievitseieren

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Intrekking Regeling tijdelijk verbod zoeken en rapen van kievitseieren 2001 en Intrekking Regeling tijdelijke sluiting jacht en verbod gebruik vergunningen en beschikkingen Vogelwet 1936 en Jachtwet dd. 30-05-2001

29 mei 2001

Toelichting

Op 22 maart 2001 is de Regeling tijdelijke sluiting jacht en verbod gebruik vergunningen en beschikkingen Vogelwet 1936 en Jachtwet (Stcrt. 2001, 59), laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 3 mei 2001 (Stcrt. 2001, 86), in werking getreden. In deze regeling zijn bepaalde activiteiten die op grond van de Jachtwet en de Vogelwet 1936 zijn toegestaan, verboden ten einde overbrenging van mond- en klauwzeer te voorkomen. In verband met het belang van wildstandbeheer en schadebestrijding bestaat er - gelet op de huidige stand van zaken met betrekking tot mond- en klauwzeer - thans geen bezwaar meer om toe te staan dat gebruik kan worden gemaakt van de bevoegdheden verleend bij of krachtens de Vogelwet 1936 en de Jachtwet. In artikel I van deze regeling wordt derhalve de Regeling tijdelijke sluiting jacht en verbod gebruik vergunningen en beschikkingen Vogelwet 1936 en Jachtwet ingetrokken.

Op 2 maart 2001 is de Regeling tijdelijk verbod zoeken en rapen van kievitseieren 2001 (Stcrt. 2001, 45) in werking getreden. Aangezien de raapperiode voor 2001 op 8 april is beëindigd en er - gelet op de huidige situatie - geen aanleiding bestaat om de regeling in werking te laten voor de raapperiode 2002 wordt bedoelde regeling in artikel II ingetrokken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de intrekking van bovenvermelde regelingen de toepasselijkheid van de thans nog in werking zijnde regelgeving met betrekking tot mond- en klauwzeer-gevoelige dieren, zoals grofwild, onverlet laat.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

G.H. Faber

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling tijdelijke sluiting jacht en verbod gebruik vergunningen en beschikkingen Vogelwet 1936 en Jachtwet wordt ingetrokken.

Artikel II

De Regeling tijdelijk verbod zoeken en rapen van kievitseieren 2001 wordt ingetrokken.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,...

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

G.H. Faber

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie