Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluiten provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluiten d.d. 29 mei 2001

Assen, 29 mei 2001
Persberichtnummer 01-049Bestemmingsplan Natuurgebied Noorderveld goedgekeurd

Gedeputeerde staten geven hun goedkeuring aan het bestemmingsplan Natuurgebied Noorderveld. Hiermee is de zandwinning aan de Buinerweg te Exloo planologisch geregeld. De plas zal hierdoor ongeveer twee keer zo groot worden. Na beëindiging van de zandwinning zal de plas worden ingericht als een natuurgebied. GS zijn van mening dat de uitbreiding van de zandwinning slechts zeer geringe gevolgen heeft voor de in de nabijheid gelegen natuur- en landschappelijke/cultuurhistorische waarden. GS hechten er dan ook aan dat de ontgrondingsdiepte zo beperkt mogelijk is dan wel dat de plas zo ondiep mogelijk, op een kwalitatief verantwoorde wijze, wordt afgewerkt.
Het bedenkschrift dat was ingediend is ontvankelijk maar ongegrond verklaard.
Voorts hebben GS ingestemd met het verlenen van een ontgrondingsvergunning voor het bedrijf Kremer Beheer BV in Exloo. Het gaat om een uitbreiding van de vergunning om zand te winnen aan de oostzijde van de bestaande zandwinning. GS hebben als voorwaarde gesteld dat de werkzaamheden voor 1 januari 2011 definitief worden beëindigd, zodat binnen een redelijke termijn een einde komt aan de zandwinning.
GS vinden dat er in de vergunningverlening niet zozeer sprake is van nieuwe winning, maar zien de uitbreiding als een verantwoorde manier om de winning binnen afzienbare tijd te stoppen. Winning van het nog aanwezige zand maakt het mogelijk tot een betere landschappelijk afwerking te komen. Het ontgrondingsterrein, inclusief de uitbreiding, heeft in het bestemmingsplan Natuurgebied Noorderveld de bestemming natuurgebied en zandwinning. Tegen het ontwerpbesluit is een bedenking ingediend door de Milieufederatie Drenthe, mede namens de Stichting Het Drentse Landschap. (Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Frank Schröer van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365266)

Dwangsomprocedure opgestart

Grontmij NV te Assen heeft van GS een dwangsombeschikking gekregen. De procedure is opgestart ten aanzien van twee overtredingen. In beide gevallen hebben GS een dwangsom van 5.000 gulden (2269 euro) opgelegd per keer dat de overtreding wordt geconstateerd. In de eerste plaats heeft Grontmij bedrijfsactiviteiten verplaatst naar een perceel buiten het vergunde terrein. Hiervoor hanteren GS een maximum dwangsom van 25.000 gulden (11.345 euro). Voor een overtreding waarbij het bedrijf over de grenzen van de ontgrondingsvergunning is gegaan, hanteren GS een maximum van 50.000 gulden (22.689 euro), omdat dit onnodige risico's oplevert voor het milieu.
Grontmij NV heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de inrichting.
Noot voor de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie