Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 29 mei 2001
Wijziging
Verordening voorzieningen huisvesting Basisonderwijs Eemnes 1998. De Verordening huisvestingsvoorzieningen Basisonderwijs Eemnes dient te worden aangepast aan de landelijke ontwikkelingen. De aanpassingen zijn conform het model van de VNG.

1. Instemmen met de Verordening huisvestingsvoorzieningen Basisonderwijs Eemnes 2001.

2. Alvorens het voorstel aan de raad te doen op overeenstemming gericht overleg voeren met de bestuurscommissie en de bevoegde gezagsorganen van de bijzondere scholen.
Bestuurscommissie GGD.
Vergaderstukken vergadering bestuurscommissie d.d. 16 mei 2001. OBD Eemland.
Financiering renovatie.

1. Instemmen met de renovatie van het gebouw en voorkeur uit te spreken voor financiering op basis van annuiteitenmethode, hetgeen resulteert in een huurverhoging van fl. 2.535 per jaar.
2. Bij de voorbereiding van de begroting 2002 dit bedrag meenemen.
3. T.k.n. commissie I.
Organisatie.
Tijdelijk inhuren personeel in verband met vacature. Instemmen met inhuren tijdelijk personeel op cluster VRM. Bestemmingsplan Raadhuislaan herziening ex artikel 30 WRO. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 4 weken ter inzage gelegen voor inspraak ex artikel 6a WRO. Tevens is er overleg gevoerd conform artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.


1. Instemmen met het conceptcommentaar op de inspraak- en overlegreacties.

2. Conceptcommentaar voorleggen aan commissie II.
3. Plan conform conceptcommentaar aanpassen en insprekers berichten.

Het uitbreiden van een bestaande in-/uitrit.
De heer M.W.J. M., wil de bestaande in-/uitrit van zijn garage uitbreiden van 3 naar 4 meter.
Het verzoek van de heer M. afwijzen.
Uitbreiding Kinderopvang BEL.
Uitbreiding Kinderopvang realiseren met als einddoel een kinderopvangcentrum in de basisschool De Zuidwend. Voorstel:
a. Een principe besluit te nemen De Zuidwend op termijn volledig te benutten voor een compleet Kinderopvang Centrum plus aanvullende zich met de kinderopvang verdragende activiteiten;
b. In overleg met de bestuurscommissie en de directie de idee uitwerken tot het plaatsen van een noodlokaal ten behoeve van het onderwijs.
c. De kinderopvang in principe uit te besteden aan de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg.

a. In principe uitbreiding van kinderopvang realiseren door vooralsnog, mede in afwachting van een definitieve bestemming van de bij de ontwikkeling van de clusterschool betrokken schoolgebouwen, een kinderopvangcentrum in de basisschool De Zuidwend te vestigen. b. Conform.
c. Conform.

Invoering CVV.
Het raadsvoorstel invoering CVV is besproken in de commissies II en III. Op grond van de beraadslagingen in commissie III is er aanleiding een gewijzigd voorstel in te dienen.
Voorstel:
Instemmen met het gewijzigde raadsvoorstel invoering CVV. Conform.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie