Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage feenstra aan overleg over het vuurwerkbesluit

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 29 mei 2001

BIJDRAGE VAN JAAP JELLE FEENSTRA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER HET VUURWERKBESLUIT EN REGISTRATIEPLICHT RISICOSITUATIES

De echo overstemde de klap: negen jaar na de ontploffing van de vuurwerkfabriek in Culemborg werden we allen diep getroffen door de ramp in Enschede. In de samenleving, in de Raad en in deze Kamer is over voorgeschiedenis en oorzaken, effecten en verantwoordelijkheden uitgebreid gedebatteerd en er zijn vele, indringende afspraken gemaakt om dergelijke ongevallen te bestrijden.

Het ministerie van VROM heeft daarin een actieve rol vervuld én te vervullen. De PvdA-fractie waardeert dat het ministerie van VROM snel heeft gehandeld; met een interim-vuurwerkbesluit in november, een ontwerpbesluit in februari en een Regeling registratieplicht risicosituaties in maart.

De PvdA-fractie waardeert tevens dat in het Vuurwerkbesluit is gekozen voor een integrale benadering van invoer-doorvoer-uitvoer-opslag en vervaardigen-assembleren-handel-afsteken.

De PvdA steunt het Vuurwerkbesluit met betrekking tot


* de intensivering van de handhaving door de Landelijke Werkgroep Vuurwerk van OM, politie, douane en IMH;

* het professionaliseren van de sector, de cowboys moeten eruit, bedrijven moeten gecertificeerd worden, met vakbekwaamheid, met een erkenningsregeling

* en de vergunningverlening moet gekoppeld zijn aan de ruimtelijke ordening én aan een volledige aansprakelijkheidsverzekering.

De PvdA-fractie wil ná Culemborg en Enschede veiligheid organiseren voor de burgers, snel en goed, en dat vergt noodzakelijkerwijs een scherp beleid, helder en handhaafbaar. Veiligheid organiseren begint bij een betrouwbare classificatie. Dat dat moet én kan goed geregeld worden. Wij verwijzen daarbij naar de TNO-testen; een correcte classificatie is te leveren, als solide basis voor het veiligheidsbeleid en het handhavingsbeleid.

Een betrouwbare classificatie is ook nodig om de zwaarste categorie van het massa-explosieve vuurwerk te kunnen aanwijzen. Zowel Culemborg als Enschede werden rampen omdat er massa-explosief vuurwerk aanwezig was (zie antwoord 14). De PvdA-fractie wil van dit gevaarlijk vuurwerk af. Massa-explosief vuurwerk is van zichzelf riskant en kan consumentenvuurwerk ook "meenemen". Veiligheid organiseren ná Culemborg en Enschede begint dan met het van de markt nemen van het massa-explosieve vuurwerk. Het weren van massa-explosief vuurwerk geeft ook invulling aan de motie-Van den Berg en past ook bij de eerdere pleidooien van deze minister, die zich afvroeg of we voor een "fun-artikel" wel deze risico's willen lopen. En het van de markt halen van massa-explosief vuurwerk, zoals blijkt uit de antwoorden (antwoord 2), vereenvoudigt de handhaving. Dus bepleit de PvdA: het zwaarste vuurwerk mag van de markt, dat geeft de burger ná Culemborg en Enschede veiligheid.

De PvdA-fractie vindt dat de aanpak met betrekking tot de classificatie nog wel wat ambitieuzer mag, niet door vanwege een onbetrouwbare classificatie bij opslag en transport eenvoudigweg uit te gaan de zwaarste categorie maar door de classificatie gewoon op orde te brengen. De TNO-testen, die eerdere studies bevestigen, zijn daarvoor de aangewezen weg, bij gekwalificeerde instelling, hier of in het buitenland, zoals nu op de testlocatie Bündeanstalt für Materialforschung und -prüfung te Berlijn, BAM.

De PvdA bepleit dus twee aanvullingen, twee feitelijke aanscherpingen: het snel opzetten van een betrouwbaar classificatiesysteem als basis voor het veiligheids- en handhavingsbeleid en het van de markt nemen van het massa-explosieve vuurwerk, waarvan de minister zelf ook in zijn beantwoording (antwoorden 22,59) aangeeft. Afstand doen van 1.1 wordt toegejuicht.

Het Vuurwerkbesluit introduceert het effectbeleid in plaats van het gangbare risicobeleid. Gevraagd naar de motieven antwoordt het ministerie van VROM: daar hebben we toe besloten (antwoorden 8,9), daar is voldoende reden voor aanwezig (antwoord 14). Dat overtuigt echter nog niet! Effectbeleid zou passen bij aard en betekenis van de activiteit voor de samenleving. Dit lijkt geen onlogisch uitgangspunt maar vergt wel eerst een omstandig debat over noodzakelijke en misbare activiteiten. Is bijvoorbeeld naast benzine nog diesel en ook nog LPG nodig? Rechtvaardigt de aanwezigheid van alternatieven het hanteren van uiteenlopende veiligheidsnormen terwijl uit de antwoorden blijkt dat er nu geen vaste criteria voorhanden zijn (antwoord 16), er is geen definiëring van het maatschappelijk nut (antwoord 35)?

Anders dan het Vuurwerkbesluit is de voorgestelde Risicoregistratie wel weer gebaseerd op het gangbare risicobeleid en de wettelijke norm van 10-6. Hieraan voldoen tal van activiteiten en sectoren in de samenleving nog niet eens;. Binnen de 10-6 contour wonen momenteel 25.000 personen! In plaats van nu te kiezen voor een effectbenadering, kiezen wij voor het éérst realiseren van de generieke en wettelijke normen uit het risicobeleid.

Dan een opmerking over de presentatie van de effecten, de uitkomsten van het Vuurwerkbesluit. Het ministerie van VROM geeft aan dat een verbod ten aanzien van vuurwerk te ver zou gaan (antwoord 14) en dat de regering geen sanering maar regulering beoogt (antwoord 74).

Maar het ministerie bevestigt ook dat 80% van de verkooppunten zal verdwijnen (antwoorden 13, 74), maar dat moeten we niet als een verkapt verbod beschouwen (antwoord 63). De Milieudienst van Amsterdam rekent zelfs uit dat 100% van de verkooppunten moeten sluiten.

De PvdA-fractie accepteert ten gunste van veiligheid vergaande consequenties maar benoem die dan ook.

Wij hebben vernomen dat het ministerie van VROM door Haskoning een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de ruimtelijke inpasbaarheid en effecten van besluit. Bijna alle bedrijven moeten verhuizen en er zijn nauwelijks nieuwe locaties te vinden. Hebben we het dan over reguleren of over saneren? Graag toelichting.

Het weren van massa-explosief vuurwerk versterkt de handhaving maar kan in de herberekening ook leiden tot geringere afstandsmaten, nadrukkelijk niet als doel maar als mogelijke uitkomst van beleid, biedt dat ook mogelijkheden om het beleid ruimtelijk sneller uit te voeren en dus de burgers snel meer veiligheid te bieden?

Als 80 tot 100% van de verkooppunten verdwijnt, als voor bedrijven nagenoeg geen plaats meer is, zeg dan niet dat deze sector gereguleerd wordt, maar erken dan ruiterlijk dat de regering een debat over de sanering van de sector nastreeft. Kom dan met een beleid waarbij overheden en bedrijven schadeloos worden gesteld en de handhaving wordt gericht op illegale import en handel. Nu wordt geantwoord dat minder verkooppunten niet zal leiden tot een toename van de illegale handel (antwoord 13). Een volstrekt naïef standpunt want juist illegaliteit zal leiden tot opslag in garageboxen en handel vanuit kofferbakken, en dus tot meer onveiligheid!

Dan de onderbouwing van de afstandsmaten. Op de hoorzitting werd aangegeven dat de 800 m. tot stand is gekomen door de effect van proeven eenvoudigweg met een factor 2 te vermenigvuldigen en dat bij de 20 m. geen rekening is gehouden met bouwkundige voorschriften, volumebeperkingen en de wettelijk voorgeschreven sprinklerinstallatie (antwoorden 10, 23, 55). Uit TNO-onderzoek (pagina's 36, 48) blijkt dat een sprinklerinstallatie type-1 veiligheidsafstanden bepaald, die (tabel pagina 43) heel anders zijn dan het ministerie van VROM nu voorstelt. Graag reactie.

Uit de reacties van afzonderlijke gemeenten (Dronten, Leeuwarden) blijkt dat het Vuurwerkbesluit vergaande consequenties met zich meebrengt. Nogmaals, als de veiligheid dit vergt, dan moet het maar dan moet het beleid ook een toereikend Fonds Planschade omvatten, zodat gemeenten daardoor niet tot artikel 12 vervallen. Graag reactie.

De PvdA-fractie vindt het voorstel voor een Registratieplicht Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen een goede zaak. Het voorstel is generiek en geeft openbaarheid, het voorstel leidt tot een actuele en virtuele veiligheidskaart door vergunningen (gestandariseerd?) op internet te zetten. De PvdA-fractie bepleit ook openbaarmaking van handhavingsrapportages én bedrijfsmilieuverslagen. Dat informeert burgers en organisaties, woningbouwverenigingen en makelaars, dat geeft een democratische impuls aan debatten in raden, staten en kamer. De PvdA-fractie bepleit om hier niet pas vanaf 2003 mee te beginnen maar nu al meteen. Provincies hebben in opdracht van het ministerie van BZK al een inventarisatie opgesteld; maak deze openbaar, verbeter en actualiseer deze kaart werkendeweg. Enkele vragen:.


* rust de informatieplicht op overheid of op bedrijf?
* is voorzien in het jaarlijks in staten en raden actief aan de orde stellen van de voortgangsrapportages?

* TNO komt nog met een onderzoek op basis van risicobenadering; wanneer?

Afsluitend, het Vuurwerkbesluit moet toch nog worden herzien naar aanleiding van het debat over het rapport van de Commissie-Oosting in verband met vervallen defensietaken, de wettelijke adviestaak brandweer en etikettering (antwoorden19, 34). De PvdA-fractie bepleit dat bij deze herziening wordt uitgegaan van de volgende aanvullende, aanscherpende voorstellen die de burgers sneller en meer veiligheid moeten bieden:


- het snel opzetten van een betrouwbare classificatie;

- het van de markt nemen van het massa-explosieve vuurwerk;

- het snel openbaar maken van vergunningen en handhavingsrapportages;

- het jaarlijks in staten en raden agenderen van de voortgang.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...