Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV Rotterdam organiseert avond over sociale zekerheid

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Begin Omhoog Mail ons

wpe2.jpg (1713 bytes) - Rotterdam

FNV sociaal

Begin
Omhoog

U I T N O D I G I N G

Vandaag (22 mei 2001) brengt de FNV de nota Bewegen in Zekerheid uit, van bevoogding naar economische zelfbeschikking, volgens de FNV de opmaat voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid. De nota is tot stand gekomen na een brede landelijk ledenraadpleging en bevat een groot aantal voorstellen om de gehele sociale zekerheid om te vormen en te moderniseren.

Volgende week op dinsdagavond 29 mei zullen

Ad Melkert (PvdA) en
Agnes Jongerius (FNV)

een discussie voeren over deze nota. De discussieavond vindt plaats in Holiday Inn, Schouwburgplein 1 te Rotterdam (tegenover de Doelen, naast de ingang van de parkeergarage). De avond wordt georganiseerd door de FNV afdeling Rotterdam.

Het programma van de avond:
19.30 uur zaal open
20.00 uur opening door Hans Goosen, voorzitter FNV Rotterdam 20.05 uur ervaringsdeskundige Nel Corstanje 20.20 uur belangrijkste punten uit de nota door Agnes Jongerius
(hoofdbestuurder FNV)
20.45 uur reacties op de nota door Ad Melkert (PvdA fractieleider in de Tweede Kamer) 21.05 uur pauze
21.20 uur discussie met het publiek in de zaal ca. 22.15 einde

Vakbondsleden, politici en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Een kopje koffie vooraf en een drankje achteraf hoort standaard bij de gastvrijheid van de FNV Rotterdam.

De FNV presenteert met Bewegen in Zekerheid een nieuw, samenhangend stelsel van sociale zekerheid, gebaseerd op een mondige samenleving met mondige burgers. Ook uitkeringsgerechtigden moeten hun eigen keuzes kunnen maken bij scholing en reïntegratie naar ander werk. Daadwerkelijke sociale zekerheid en economische zelfbeschikking geeft mensen bewegingsvrijheid. Een stelsel dat een einde maakt aan bevoogding en de mensen de kans geeft het lot weer in eigen hand te nemen. Daarnaast wil de FNV door een financiële rugdekking de risicos van de financiering van het stelsel verminderen en aanvaardbaar maken.

Op de avond zullen voldoende exemplaren van de nota aanwezig zijn. Bezit u over een e-mail adres dan ontvangt u de nota per e-mail na een berichtje aan (fnvsociaal@planet.nl) .

Van harte welkom op dinsdagavond 29 mei,
het bestuur van de FNV afdeling Rotterdam.

Korte samenvatting belangrijkste aanbevelingen uit Bewegen in Zekerheid

Inkomensbescherming

Er moet een individuele basisuitkering komen op de helft van het sociaal minimum in de vorm van negatieve inkomstenbelasting, waarbij in principe wel beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is, zonder toets op het partnerinkomen. Het sociaal minimum moet verhoogd worden met een koppeling plus om de armoedeval te bestrijden. Kinderbijslag en subsidie voor kinderopvang moet omhoog. Wie vijf jaar of langer een minimumuitkering heeft een jaarlijkse extra verhoging. In een nieuw WAO systeem moeten duurzaam volledig arbeidsongeschikten van 70% naar 80% van het laatst verdiende loon.

Aansluiting bij de arbeidsmarkt

Flexwerkers moeten beter beschermd worden door een opbouw WW, elke week werk geeft recht op een week uitkering. Zelfstandigen zonder personeel moeten deels ook aan het sociaal stelsel gaan deelnemen. Er moet een recht op (om)scholing komen van werkenden, ook voor wie de sector verlaat.

Een volksverzekering voor verlof

De FNV wil dat er een brede volksverzekering komt voor verlof op basis van 70% van het minimumloon. En een werknemersverzekering voor verlof om aan te vullen tot 70% van het laatst verdiende loon. Bij zwangerschap, kraamverlof, adoptie en kortdurend verlof voor zorg in acute en ernstige situaties vult de werknemersverzekering aan tot 100%. Langdurend verlof heeft een standaardduur van een half jaar. Recht op ander verlof moet vastgelegd worden in de wet en geregeld per cao. Over bestaande verlofregelingen moet veel meer voorlichting komen. Studie in het kader van employability beleid moet in de CAO worden geregeld.

Versterking van de positie van uitkeringsgerechtigden

De FNV bepleit een snelle en landelijke invoering van het persoonsgebonden budget voor reïntegratie, vrijwillig, met mogelijkheid tot onafhankelijk advies en snelle en flexibele toekenning. Er moet meer keuzevrijheid komen bij omscholing. En grotere invloed van de klantenparticipatie. De uitkeringsgerechtigde moet een eigen beslissing kunnen nemen over zijn gezondheidsrisicos. De publieke uitvoerders van de reïntegratie moeten zich actiever gaan inzetten.

De rol van de overheid, sociale partners en uitvoerders van de sociale zekerheid

De overheid moet zorgen voor een gegarandeerd wettelijk niveau, waarboven de sociale partners via de cao extra aanspraken voor werknemers kunnen vastleggen, die dan in plaats treden van het wettelijk pakket (behalve bij fundamentele rechten zoals uitkeringshoogtes bij ziekte en arbeidsongeschiktheid). De verbindend verklaring van bovenwettelijke uitkeringen moet gehandhaafd blijven.

Ongelijkheid en willekeur van gemeentelijke regelingen moeten weggenomen worden, door een verschuiving naar het centrale niveau. De Bijzondere Bijstand moet geoormerkt worden.

Er moet voorrang gegeven worden aan reïntegratie, waarbij mensen met heel weinig perspectief op werk geen prioriteit hebben bij formele herbeoordelingen. Er moeten meer mogelijkheden komen voor werknemers om voorzieningen aan te vragen. En meer aandacht voor communicatie met allochtonen met een arbeidshandicap.

Werkloosheid, (dreigende) WAO en het recht op integratie

Juist voor WAOers moet er meer economische zelfbeschikking zijn, de werknemer moet centraal staan, met versterkte inzet op preventie. De WAO als wet moet bewaard blijven. In grote lijnen wil de FNV het volgende: Als na het eerste ziektejaar blijkt dat een werknemer volledig arbeidsongeschikt is krijgt hij een uitkering van 80%. Bij alle andere arbeidsongeschikte werknemers moet de werkgever het loon blijven doorbetalen na het eerste jaar en krijgt de werkgever een tegemoetkoming bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij reïntegratie zijn de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden uitgangspunten bij het zoeken naar passende arbeid. Gelijke kansen op werk voor arbeidsgehandicapte werknemers moeten afdwingbaar en controleerbaar gemaakt worden. Verder moet er een recht op reïntegratie komen.

Bij langdurig werklozen moet gericht gekeken worden naar alternatieven voor betaald werk. De rechten van jonge werklozen moeten verbeterd worden.

Het opdrachtgeverschap van de arbodiensten moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt worden van werkgevers en werknemers op het niveau van de sector of van de cao. De betrokkenheid moet starten bij preventie en arbeidsomstandigheden en eindigen bij reïntegratie. Met daarbij de nodige financiering.

De Europese dimensie

Op Europees niveau moeten een aantal minimumnormen voor de sociale zekerheid vastgelegd worden. De inzet moet altijd gelegd worden op de verbetering van stelsels. Een grenseffect rapportage moet knelpunten voor grensarbeiders voorkomen.

De financiële paragraaf

De FNV bepleit een solide, duurzame financiering van de sociale zekerheid, onafhankelijk van schommeling in de bevolkingssamenstelling en de economie. Er moet een WAO spaarfonds komen met premiestelling op sectoraal niveau gekoppeld aan de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de sociale partners voor reïntegratie. De financiering van de nieuwe verlofregelingen moet solide zijn en solidair door een mix van nationale, sectorale en ondernemingsgewijze financiering. De overschotten in de sociale fondsen dienen aangewend worden voor preventie en reïntegratie en voor verbeteringen in de sociale zekerheid en niet voor lastenverlichting.

(Deze samenvatting is uitdrukkelijk slechts een beperkte weergave van de aanbevelingspunten uit de nota.)

e-mail aan (hans_goosen@wxs.nl)
Copyright © 1999- 2001 FNV afdeling Rotterdam
Last modified: mei 22, 2001

zwaan.bmp (99654 bytes) www.vvv.rotterdam.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...