Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.*update: 09.57 uur

dinsdag 29 mei 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.


*Bij aanvang van de vergadering wordt afscheid genomen van mevrouw Oedayraj Singh Varma van de GroenLinks-fractie.

Vervolgens wordt, indien de geloofsbrieven in orde worden bevonden, de heer C. Cörüz (CDA) beëdigd.

Hierna heeft het wekelijkse mondelinge vragenuurtje plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de verdeling van middelen uit het gemeentefonds in verband met de onderwijshuisvesting (dit overleg had plaats op 15 mei jongstleden).


*Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van een aantal onderwijswetten. De wijziging heeft onder meer betrekking op de onderwijsbevoegdheid voor het geven van onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke opvoeding (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de pensioen- en spaarfondsenwet. De wijziging heeft betrekking op de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Europese Gemeenschap verplaatsen. Het recht op behoud van verworven aanspraken met betrekking tot aanvullend pensioen wordt hierdoor gewaarborgd.

BEËDIGING

Als opvolger van mevrouw K. Eisses-Timmerman wordt de heer mr. C. Cörüz beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor de CDA-fractie. De heer mr. C. Cörüz is geboren op 15 augustus 1963 te Abana (Turkije), en woont aan de Samuëlbeckettstraat 3, 2037 MC in Haarlem.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Financiën: 16.30 tot ca. 20.00 uur
Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over een inventarisatie van gesignaleerde knelpunten als gevolg van de belastingherziening 2001.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
17.30 tot ca. 19.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de problematiek rond mond- en klauwzeer.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 17.30 tot ca. 19.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over onder meer nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk en de veiligheid inzake munitieopslagen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.45 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met twee leden van het parlement van Rwanda, de heer Everitse Kalise en de heer Damascene Rwasamira.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken: 16.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: procedure.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt vanaf 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de chronisch zieken en gehandicapten raad Nederland (CG-raad) en de Nederlandse vereniging van de research georiënteerde farmaceutische industrie (Nefarma). De petitie heeft betrekking op het symposium Wederzijdse kennis beter delen dat gaat over het verstrekken van informatie over geneesmiddelen aan patiëntenverenigingen (hal Plein 2).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven opent om 17.00 uur het project Tweede Kamer geeft cultureel erfgoed een zetel. In samenwerking met het Instituut Collectie Nederland (ICN) zijn enkele openbare en semi-openbare ruimtes in gericht met bruikleen van Nederlandse musea.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben vanaf 16.00 uur een gesprek met de Vice-President van de Raad van State en enkele staatsraden om over enige onderwerpen van gedachten te wisselen. Aan dit gesprek nemen de volgende leden deel: Swildens (PvdA), Balkenende (CDA), Van de Camp (CDA), Dittrich (D66), Santi (PvdA), Van Baalen (VVD) en Wijn (CDA). De Pater (CDA), Niederer (VVD), Rehwinkel (PvdA), De Swart (VVD), Weekers (VVD), Van Wijmen (CDA) Nicolaï (VVD), Van Oven (PvdA),

SOEPLEZING

Leden van de vaste Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Leden van de Eerste Kamer nemen vanaf 16.45 uur deel aan de soeplezing over de bestrijding van besmettelijke dierziekten (Frits van de Poelzaal, perscentrum Nieuwspoort).

CONTACTPLANBIJEENKOMST

Vertegenwoordigers uit de drie parlementen van het Koninkrijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) ontmoeten elkaar tijden een contactplanbijeenkomst. Het hoofdthema waar de delegaties over spreken is de drugsproblematiek. Verder wordt kort ingegaan op een aantal actuele onderwerpen, waaronder de staatkundige toekomst van de Nederlandse Antillen en de financieel-economische situatie. De contactplanbijeenkomst heeft plaats tot en met 31 mei 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie