Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Farmaceutische hulp kan stuk doelmatiger

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College voor zorgverzekeringen

Farmaceutische hulp kan stuk doelmatiger
29 mei 2001 .
CVZ na onderzoek bij zorgverzekeraars:

De zorgverzekeraars hebben nog veel mogelijkheden om de doelmatigheid van de farmaceutische hulp te verbeteren. Dat blijkt uit het rapport Bevordering doelmatigheid farmaceutische hulp door zorgverzekeraars, waarin het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de resultaten presenteert van een onderzoek hiernaar. Overigens geeft het CVZ daarin ook aan dat het boeken van resultaten een zaak van de lange adem zal zijn en primair afhankelijk is van de bereidheid bij de zorgverzekeraars om voldoende te investeren in mensen en middelen. Het CVZ beveelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook aan met de zorgverzekeraars duidelijke en meetbare afspraken te maken over activiteiten en resultaten in de komende jaren. Op 31 mei a.s. wordt het rapport in het CVZ-bestuur besproken, waarna het College het rapport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal aanbieden.

Het onderzoek is op verzoek van VWS uitgevoerd om na te gaan of het algemene idee juist is, dat er nog mogelijkheden voor zorgverzekeraars bestaan om de doelmatigheid van de farmaceutische hulp te verbeteren. Mede om die reden is het beleid van de overheid er sinds 2000 op gericht om de regie in de farmaceutische hulp te verschuiven naar de zorgverzekeraars. Overigens zijn in vergelijking met de omringende landen het gebruik en de kosten van geneesmiddelen in Nederland laag en is de kwaliteit van de geneesmiddelenvoorziening goed.

Na een inventarisatie van de activiteiten en ideeën die zorgverzekeraars hebben om de doelmatigheid van de farmaceutische hulp te verbeteren, komt het CVZ inderdaad tot de conclusie dat zij nog mogelijkheden hebben om de doelmatigheid van de farmaceutische hulp te verbeteren. Met name op het gebied van voorschrijven en afleveren zou nog veel winst te halen zijn. Dan moet wel een aantal belemmeringen worden opgeheven en aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De inventarisatie is uitgevoerd bij alle 25 zorgverzekeraars waarvan een ziekenfonds deel uitmaakt.

Belemmeringen
Zorgverzekeraars hebben de vrijheid om hun budget te gebruiken voor activiteiten die zijn gericht op verbeteringen. In de praktijk blijken ze echter te maken te hebben met een aantal belemmeringen. Als belangrijkste belemmering om tot een doelmatigheidsverbetering te komen, wordt de directe en indirecte beïnvloeding van de voorschrijvers (huisartsen, specialisten) genoemd door de farmaceutische industrie. Die besteedt naar schatting jaarlijks tenminste 500 miljoen gulden aan activiteiten die daarop zijn gericht. Als andere belemmering wordt de onmogelijkheid genoemd om hulpverleners boven het huidige maximum tarief te betalen. Bovendien geven de onderzoekers aan dat het mogelijk is dat er op het gebied van de inkoop en distributie nog andere, nu nog niet voorziene, belemmeringen een rol zullen gaan spelen.

Voorwaarden
In het rapport adviseert het CVZ de minister van VWS om duidelijke afspraken te maken met de zorgverzekeraars over activiteiten en resultaten gericht op doelmatigheidsverbetering. Vervolgens moeten deze afspraken goed worden gevolgd en geëvalueerd. Het CVZ is bereid deze taak op zich te nemen. De minister heeft een aantal mogelijkheden om deze activiteiten voor zorgverzekeraars aantrekkelijker te maken. Genoemd worden de totstandkoming van een flexibeler honoreringssysteem voor hulpverleners, het vinden van een oplossing voor de directe en indirecte beïnvloeding van de voorschrijvers door de farmaceutische industrie en het zoeken naar oplossingen als het doelmatigheidsbeleid in botsing komt met bestaande regelgeving, bijvoorbeeld op het terrein van de mededinging.

Daarnaast kan de minister een aantal voorwaardelijke zaken verbeteren door zorg te dragen voor een goede uitvoering van onder andere:
* de evaluatie en zo nodig aanpassing van het prijs- en vergoedingenbeleid;

* de opname van geneesmiddelen in het verstrekkingenpakket;
* het reclamebeleid voor geneesmiddelen;

* het vinden van een oplossing voor de extreem hoge 'goodwillbedragen' voor apotheken (hiermee is jaarlijks een bedrag van circa 600 miljoen gulden gemoeid);

* het verder ontwikkelen van een passend ICT-beleid en
-infrastructuur;

* de indicatievermelding op het voorschrift.
Aanbevelingen aan zorgverzekeraars
Het CVZ noemt in het rapport een aantal activiteiten die zorgverzekeraars kunnen oppakken ter verbetering van de doelmatigheid van de farmaceutische hulp. Behalve activiteiten gericht op inkoop en distributie zijn dat onder andere activiteiten gericht op het voorschrijfpatroon, de uitvoering en controle van de geldende verstrekkingsvoorwaarden, het afleverpatroon, de geneesmiddelenbegeleiding door arts en apotheker en het correcte gebruik van geneesmiddelen door de patiënt.

Voor een succesvolle aanpak van deze verbeteractiviteiten is volgens het CVZ overigens wel een extra investering in menskracht en kennis door de zorgverzekeraars noodzakelijk. Bovendien adviseert het college hen rekening te houden met een aantal aangetoonde succesfactoren. Het doelt dan onder andere op zaken als een regionale aanpak, voldoende grote verzekerdenpopulatie, voldoende draagvlak en commitment van betrokkenen en duidelijke afspraken over activiteiten en resultaten.

Tot slot wijst het CVZ op het belang van een goede facilitering en ondersteuning van de activiteiten van de zorgverzekeraars: Zowel Zorgverzekeraars Nederland als CVZ hebben een taak op dit gebied. Het CVZ zal de komende tijd nader onderzoek uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in welke activiteiten het meest effectief zijn in de verbetering van de doelmatigheid van de farmaceutische hulp.
Auteur: René Schipaanboord, telefoon 020 - 3475867
Mutatiedatum 30/05/01 09:44:26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie