Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste kwartaal cijfers 2001 Fortis

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Bron: Fortis Bank
Zoek soortgelijke berichten
Fortis Bank

Brussel/Utrecht, 30 mei 2001

Tegen de achtergrond van een zwakke economie dalen de resultaten van Fortis met 4% ten opzichte van het recordbrekende eerste kwartaal van 2000

Fortis zette in het eerste kwartaal van 2001 een netto operationeel resultaat neer van EUR 778 miljoen, een daling van 4% ten opzichte van het recordhoge eerste kwartaal van 2000. De huidige vertraging van de wereldeconomie beïnvloedde de financiële markten en de resultaten van financiële dienstverleners negatief in de eerste drie maanden van 2001. Ook de resultaten van Fortis werden beïnvloed

door de ongunstige markttendensen. Gerealiseerde meerwaarden in het verzekeringsbedrijf en inkomsten uit risicokapitaal waren lager in vergelijking met de hoge meerwaarden van het eerste kwartaal van 2000. Fortis verwacht echter over het hele jaar de beoogde meerwaarden te realiseren. Autonoom (exclusief overnames, desinvesteringen en valutaschommelingen) daalde het netto operationeel resultaat met 8%. De nettowinst daalde met 5% tot EUR 811 miljoen

(-9% autonoom).

In het verzekeringsbedrijf stegen de bruto premies Leven sterk, met 51% tot EUR 3.845 miljoen (autonoom +26%, terwijl de autonome stijging van de operationele kosten beperkt bleef tot 0,4%). Niet-leven behaalde uitstekende resultaten. Het resultaat vóór belastingen van Niet-leven steeg met 61%, deels dankzij ASR, dat voor de eerste keer werd geconsolideerd. Door lagere meerwaarden in vergelijking met het hoge eerste kwartaal van 2000, daalde het netto operationeel resultaat van verzekeringen met 19%.

Ondanks minder gunstige marktcondities, overtrof Fortis Bank het zeer winstgevende eerste kwartaal van vorig jaar. Het netto operationeel resultaat steeg met 7%. De verzwakkende marktcondities beïnvloedden voornamelijk Private Banking en Investment Banking, maar slechts in beperkte mate. Het netto renteresultaat steeg met 3% en commissies toonden een beperkte daling van 3%. Resultaten uit financiële transacties waren 6% hoger dan vorig jaar, ondanks een lagere winst op risicokapitaal. Actief balansbeheer zorgde voor een stijging van meerwaarden van de beleggingsportefeuille.


· Netto operationeel resultaat daalt met 4% tot EUR 778 miljoen

- Verzekeringsbedrijf: -19%

- Bankbedrijf: +7%


· Nettowinst daalt met 5% tot EUR 811 miljoen

· Bruto premie-inkomen Leven met EUR 3.845 miljoen (+51%) hoogste ooit

· Sterke prestatie Niet-leven

· Netto renteresultaat stijgt met 3%

· Rendement op eigen vermogen 17%, boven de doelstelling van 15%
Fortis verwacht dat de economie, en in het bijzonder de aandelenmarkten, zich zal herstellen in de loop van het jaar. Daarom denkt Fortis haar financiële doelstelling van een stijging van 12% van het netto operationeel resultaat per aandeel te halen. De niet-operationele elementen zullen het niveau van 2000 benaderen. Derhalve verwacht Fortis een stijging van 7-12% van de nettowinst per aandeel te behalen.

Kerncijfers (in EUR miljoen)

 
 
 
               Q1 2001  Q1 2000 stijging in procenten 
 
 
Resultaat vóór belastingen  1.234,3  1.180,5  5 
 
Netto operationeel resultaat1)777,9   810,2  -4 
 
Niet-operationele elementen   32,8   40,9 
 
 
Nettowinst            810,7  851,1 -5 
 
 
Eigen vermogen          15.022,7 15.196,8 -1 
 
Rendement op eigen vermogen    17%   21% 
 
 
Balanstotaal             462.046,2  438.082,7 -5 
 
Totaal beheerd vermogen        305.010,9  313.846,0  -3 
 
 
Verzekeringsbedrijf 
 
 
Bruto premie-inkomen         6.753,4  4.922,8  37 
 
Resultaat vóór belastingen      411,8   489,8   -16 
 
Netto operationeel resultaat     286,6   355,0  -19 
 
Niet-operationele elementen      32,8    17,4   
 
Nettowinst              319,4    372,4   -14 
 
 
Bankbedrijf 
 
Totale baten na aftrek van rentelasten 2.314,4  2.183,6  6 
 
Resultaat vóór belastingen      853,5   727,5   17 
 
Netto operationeel resultaat     521,4    488,6  7 
 
Niet-operationele elementen      - 23,5 
 
 
 
 
 
Nettowinst              521,4    512,1   2 
 
 
Kerncijfers per aandeel (in EUR) 
 
Netto operationeel resultaat     0,60     0,69   -13 
 
Netto operationeel resultaat na volledige conversie3)0,59 0,68 -13 
 
Nettowinst              0,63    0,72   -12 
 
Nettowinst na volledige conversie3)  0,62    0,71   -13 
 
Eigen vermogen            11,62    11,78   2) -1 
 
 

1) Het netto operationeel resultaat is gelijk aan de nettowinst inclusief operationele meerwaarden gecorrigeerd voor niet-operationele elementen.


2) Ultimo 2000.3) Na uitoefening van alle warrants en optierechten en na volledige omzetting van de converteerbare obligaties.
Verzekeringsbedrijf

Het verzekeringsbedrijf van Fortis kende goede resultaten in het eerste kwartaal van 2001. Het premie-inkomen toonde een autonome verbetering ten opzichte van het uitermate winstgevende eerste kwartaal van 2000. De bedrijfskosten kenden een beperkte autonome stijging van 0,4%. Het netto operationeel resultaat daalde met 19% tot EUR 287 miljoen als gevolg van lagere meerwaarden. Vorig jaar realiseerde het verzekeringsbedrijf van Fortis zeer hoge netto meerwaarden op transacties voor eigen rekening. In het eerste kwartaal van 2001 daalden de netto meerwaarden met EUR 100 miljoen tot EUR 71 miljoen. Fortis verwacht echter dat ze over het geheel van het jaar de beoogde meerwaarden zal realiseren.


· Gunstige ontwikkeling van premie-inkomen en bedrijfskosten

· Netto operationeel resultaat daalt met 19%, door lagere meerwaarden

· Scherpe stijging (43%) in netto premie-inkomen

· Bancassurance zet uitstekende prestaties verder door

· Beter technisch resultaat in alle branches Niet-leven

· Autonome stijging van bedrijfskosten beperkt tot 0,4%
Het bruto premie-inkomen Leven was met EUR 3.845 miljoen het hoogste ooit. Eenmalige premies stegen met 63% en doorlopende premies met 32%. Het leeuwendeel van het premie-inkomen Leven werd in de Benelux gerealiseerd. Autonoom (d.w.z. exclusief de invloed van valutakoerseffecten en

van de overnames van ASR en AMLIC) nam het bruto premie-inkomen Leven toe met 26%. Het resultaat vóór belastingen in Leven daalde met 30% tot EUR 287 miljoen, als gevolg van lagere meerwaarden.

De stijging van 22% in bruto premie-inkomen tot EUR 2.908 miljoen in Niet-leven was bijna volledig toe te schrijven aan de consolidatie van ASR. Autonoom bleven Niet-leven premies vrijwel stabiel. Het resultaat vóór belastingen steeg met EUR 48 miljoen tot EUR 125 miljoen. ASR droeg voor 23% bij aan deze sterke stijging. Technische resultaten waren positief en verbeterden in alle branches. Technische resultaten bij Ongevallen en Ziekte namen toe met EUR 47 miljoen tot EUR 48 miljoen, voornamelijk dankzij Fortis, Inc. in de Verenigde Staten (+EUR 37 miljoen) en Fortis AG in België (+EUR 10 miljoen). Motor steeg van - EUR 3 miljoen tot EUR 14 miljoen, door betere resultaten in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Brand kende een lichte verbetering van het resultaat (+EUR 1 miljoen) tot EUR 6 miljoen. Technische resultaten in Overige Branches stegen met EUR 14 miljoen tot EUR 41 miljoen, vooral door Assurant in de Verenigde Staten.

Totale baten van het verzekeringsbedrijf stegen met 3%. Bedrijfskosten stegen met 15%, hoofdzakelijk als gevolg van de overname van ASR, maar autonoom vertoonden de bedrijfskosten slechts een beperkte stijging van 0,4%.

Verzekeringen Nederland

AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep, het bedrijf ontstaan uit de fusie van AMEV en ASR, kende een stijging van haar bruto premie-inkomen Leven tot EUR 1.527 miljoen (+EUR 907 miljoen). De consolidatie van ASR, dat goede resultaten behaalde in de eerste drie maanden van 2001, droeg belangrijk bij aan deze scherpe stijging. ASR kende een stijging van het premie-inkomen Leven van EUR 296 tot EUR 541 miljoen in het eerste kwartaal. De rest van de stijging in premie-inkomen Leven in Nederland was afkomstig van premiebetalingen van Fortis-bedrijven, die hun werknemerspensioenen overdroegen aan AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep. Bruto premie-inkomen Niet-leven groeide in Nederland met EUR 463 miljoen tot EUR 641 miljoen, volledig toe te schrijven aan de consolidatie van ASR.

Omdat de overname van ASR door AMEV is gefinancierd, zijn de beleggingsopbrengsten gedaald. Bovendien wordt het dividendinkomen uit de investering in ASR niet langer opgenomen in de baten. In het eerste kwartaal van 2001 leidde de overname van ASR tot verwatering van de winst per aandeel, maar over het volledige jaar verwacht Fortis geen verwatering.

De combinatie van ASR en AMEV maakt van Fortis de grootste verzekeraar in de Benelux en de tweede grootste verzekeraar via het intermediair in Nederland, met een marktaandeel van 12%. Onafhankelijke makelaars zijn erg te spreken over de fusie. Internettechnologie wordt gebruikt om de makelaars te verbinden met back-office toepassingen.

Verzekeringen België

Bruto premie-inkomen Leven steeg met 13%. In individuele levensverzekeringen (premie-inkomen +37%) ondervond Fortis AG een verschuiving van beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten naar spaarproducten. Inkomen uit werknemersverzekeringen daalde met 19%. Terwijl doorlopende premies groeiden, stelden klanten betalingen voor eenmalige premies uit, in afwachting van de uitkomst van de discussies over een verandering van de pensioenwetgeving.

Bruto premie-inkomen Niet-leven steeg met 6% tot EUR 221 miljoen. Deze stijging kwam voornamelijk voor rekening van Ongevallen en Ziekte, met een stijging in premies van 9% (EUR 7 miljoen). Dit weerspiegelt een stijging van 11% in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en een groei van 19% in individuele ziektekostenverzekeringen.

De website service voor makelaars is uitgebreid: klanten hebben nu on-line toegang tot hun levensverzekeringenportefeuilles (Fortis AG database) via de websites van hun makelaars. Fortis AG

is de eerste verzekeraar die een dergelijk service aanbiedt. Doel is om de rol van de makelaar te vergroten, én de back-office productiviteit te verhogen.

Insurance International

Fortis International kende een stijging van 16% van het netto operationele resultaat tot EUR 23 miljoen. Fortis UK kon bogen op uitstekende resultaten en tekende voor meer dan de helft van de nettowinst van Fortis International. Haar netto operationeel resultaat steeg van EUR 8 tot EUR 12 miljoen. Fortis UK zag haar bruto premie-inkomen stijgen met EUR 23 miljoen tot EUR 178 miljoen, hoofdzakelijk in Motor, dat 80% van het bruto premie-inkomen voor haar rekening neemt. Het technisch resultaat in Motor was positief, ondanks de schadeclaims in verband met het treinongeluk in Selby, waarvan na herverzekering EUR 2 miljoen ten laste kwam van Fortis als geheel.

Vergeleken met het uitzonderlijk goede eerste kwartaal van 2000, vertoonde het premie-inkomen Leven van Caifor in Spanje een scherpe daling van 52%. De instabiliteit van de financiële markten leidde tot minder enthousiasme van de klanten voor beleggingsgerelateerde producten.

In april 2001 kondigden Fortis en Bâloise aan dat ze een overeenkomst hebben bereikt over de overname van de Spaanse Niet-leven portefeuille van Bâloise, onder voorbehoud van de goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. De overname zal de rentabiliteit van Seguros Bilbao verhogen en de aanwezigheid van Fortis buiten de Baskische regio vergroten. Het premievolume van Bâloise (España) bedroeg EUR 69 miljoen in 2000. Het premievolume van Seguros Bilbao bedroeg EUR 264 miljoen

in 2000.

Fortis, Inc.

De verslechterende economie in de Verenigde Staten had een beperkte invloed op Fortis, Inc. Bruto premie-inkomen Leven steeg met 13% tot EUR 446 miljoen en bruto premie-inkomen Niet-leven steeg licht met 1% tot EUR 1.606 miljoen. Vergeleken met het zeer gunstige eerste kwartaal van 2000,

daalden meerwaarden als resultaat van verzwakkende markten. Het netto operationeel resultaat steeg marginaal met EUR 1 miljoen tot EUR 50 miljoen.

In het eerste kwartaal van 2001 ging Fortis, Inc. verder met de implementatie van haar strategie. De verkoop van Fortis Financial Group (FFG), die werd afgerond op 3 april 2001, stelt Fortis, Inc. in staat zich intenser te concentreren op nieuwe kansen voor haar niche-activiteiten (Assurant Group, Fortis Benefits, Fortis Family en Fortis Health). De overeenkomst van Fortis Health met State Farm

(de belangrijkste auto- en opstalverzekeraar van de Verenigde Staten) ontwikkelt zich met sterke verkoopcijfers gunstig. State Farm verkoopt individuele ziektekostenverzekeringen via haar ruim 16.000 agenten. De marketingovereenkomst tussen Fortis Family en SCI, die werd afgesloten toen American Memorial Life werd overgenomen van SCI, is met stijgende verkopen in de eerste drie maanden van 2001 eveneens succesvol.

Op 30 maart 2001 kondigde Fortis aan dat zij CORE, Inc. zou overnemen. CORE is een leidende onafhankelijke leverancier van diensten voor het beleid inzake personeelsafwezigheid en een belangrijke leverancier van diensten voor herverzekering en beheer van arbeidsongeschiktheid aan verzekeraars op de middenmarkt. CORE zal worden geïntegreerd in Fortis Benefits en is een ideale partner die Fortis, Inc. in staat stelt nieuwe kansen voor groei en vernieuwing te grijpen. Naar verwachting wordt de overname afgerond tijdens het tweede kwartaal.

Bankbedrijf

Het netto operationeel resultaat van het bankbedrijf steeg met 7% tot EUR 521 miljoen ten opzichte van het recordhoge eerste kwartaal van 2000. Het netto renteresultaat steeg en het inkomen uit commissies als geheel toonde een beperkte daling. De verzwakkende marktomstandigheden hadden voornamelijk invloed op Private Banking en Investment Banking, maar slechts in geringe mate. Resultaten uit financiële transacties waren 6% hoger dan vorig jaar, ondanks een lagere winst op risicokapitaal.

Actief balansbeheer resulteerde in meerwaarden van de beleggingsportefeuille van EUR 370 miljoen.


· Netto operationeel resultaat stijgt met 7%

· Netto renteresultaat stijgt met 3%

· Netto commissie-inkomen daalt met 3%

- Opbrengsten uit verzekeringen en vermogensbeheer stijgen met respectievelijk 46% en 19%

- Opbrengsten uit effectenverkeer dalen met 21% tot EUR 183 miljoen

· Resultaten uit financiële transacties stijgen met 6% tot EUR 526 miljoen

· Meerwaarden stijgen van EUR 241 miljoen tot EUR 370 miljoen

· Waardecorrecties lager door de harmonisatie van het voorzieningenbeleid

· Kostenbeheersing op de goede weg
Het negatieve effect van de afvlakkende rendementscurve op de rentebaten was lager dan in vorige kwartalen. Met EUR 1.081 miljoen lag het netto renteresultaat 3% hoger dan in het eerste kwartaal van 2000. De tendens in netto renteresultaat is positief. Risico-gewogen activa stegen met 4%. De marges verbeteren vergeleken met het laatste kwartaal van 2000.

Het netto commissie-inkomen daalde licht met 3% tot EUR 521 miljoen. Commissies op verzekeringsproducten in het bijzonder bleven goede resultaten tonen (+46%). Baten uit vermogensbeheer stegen met 19%. Als resultaat van verzwakkende markten daalden vergoedingen voor vermogensbeheer in vergelijking met het laatste kwartaal van 2000. De ongunstige condities op de effectenmarkten en een daling van het volume aan transacties, veroorzaakten een daling in het commissie-inkomen uit effectenverkeer met 21% tot EUR 183 miljoen. Commissie-inkomen uit emissies en secundaire plaatsingen van aandelen viel terug met 41% tot EUR 37 miljoen.

De resultaten uit financiële transacties kenden in totaal een stijging van 6% tot EUR 526 miljoen. Handelsresultaten namen af tot EUR 152 miljoen (-3%) en winsten uit risicokapitaal daalden tot slechts EUR 4 miljoen, vergeleken met EUR 97 miljoen vorig jaar. Meerwaarden uit de beleggingsportefeuille stegen van EUR 241 miljoen tot EUR 370 miljoen.

Een substantieel deel van de daling in waardecorrecties (-EUR 91 miljoen) wordt veroorzaakt door de harmonisatie van het voorzieningenbeleid binnen Fortis Bank, die startte in 2000. In het kader van deze harmonisatie legde Fortis Bank voorzieningen aan in het eerste kwartaal van vorig jaar, terwijl bij Banque Générale du Luxembourg in het eerste kwartaal van 2001 voorzieningen vrijvielen. Het is het beleid van Fortis om 0,1% van de risico-gewogen activa toe te voegen aan het Fonds voor Algemene Bankrisico s tot het niveau van 1,5% is bereikt. In lijn met dit beleid voegde Fortis EUR 41 miljoen toe aan het FABR, dat nu 1,26% van de risico-gewogen activa bedraagt.

Bij de presentatie van de jaarresultaten in maart 2001 kondigde Fortis aan dat de activiteitenmix sneller in evenwicht zou worden gebracht en dat de bestaande plannen om de kosten-batenverhouding voor het bankbedrijf te verlagen tot 55% voor het einde van 2003, versneld ten uitvoer zouden worden gebracht. Om de kosten-batendoelstellingen te bereiken, lanceerde of versnelde Fortis Bank diverse kostenbesparende projecten. De voordelen zullen in de komende periode gerealiseerd worden. In het eerste kwartaal van 2001 stegen de bedrijfskosten met 7%. Autonoom bedroeg de stijging slechts 4,6%. Loonstijgingen blijven een opwaartse druk uitoefenen op het niveau van de bedrijfskosten, wat toe te schrijven is aan nieuwe collectieve arbeidsvereenkomsten. De kosten-batenverhouding in de banksector lag met 59,1%, 0,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2000, maar lager dan de gemiddelde kosten-batenverhouding van het jaar 2000 (65,6%).

Belastingen stegen significant door de hogere meerwaarden. Er was dit kwartaal ook een opwaarts effect op de belastingen omdat de recordwinsten uit risicokapitaal vorig jaar belastingvrij waren. Derhalve steeg het belastingtarief van 29,3% naar 36,9%.

Network Banking

De integratie-inspanningen verlopen volgens plan, zowel in België als in Nederland. Op 24 april 2001 kondigde Fortis de sluiting aan van 89 extra kantoren in Nederland, wat het totaal aantal kantoren op 180 brengt, en een extra reductie van het aantal arbeidsplaatsen met 300 extra FTE s in 2003. Fortis Bank verwacht dat de vermindering van het aantal werknemers kan worden bereikt door het niet verlengen van tijdelijke contracten en door natuurlijk verloop.

De FortisBusiness.com portaalsite werd op 21 maart gelanceerd. Het portaal biedt kleine en middelgrote bedrijven en corporate klanten traditionele financiële producten en diensten die beantwoorden aan de behoeften van het huidige corporate management. De site telt nu ongeveer 5.000 hits per dag en is een belangrijke aanwinst voor Fortis multi-channel distributiestrategie.

Fortis Bank blijft het aantal Business Centres uitbreiden. Met de openingen die voorzien zijn in Frankrijk zullen middelgrote bedrijven en corporate klanten toegang hebben tot 100 Business Centres in Europa.

Bancassurance

Bancassurance bleef sterk bijdragen tot de implementatie van Fortis asset gathering -strategie. De verkoop van verzekeringsproducten via FB Insurance in België en Generalife in Luxemburg ontwikkelde zich voorspoedig. Hoofdzakelijk door het succes van het beleggingsgerelateerde product Easy Fund Plan in België, toonde het bruto premie-inkomen Leven een scherpe stijging van 86 % tot EUR 970 miljoen. Resultaten werden negatief beïnvloed door lagere meerwaarden en door de herwaardering van vastgoedbeleggingen. De aanhoudend goede prestaties van bancassurance zetten het succes van Fortis multi-channel distributiestrategie kracht bij.

Merchant Banking

De baisse op de financiële markten beïnvloedde de totale resultaten van Merchant Banking niet. Financial Markets liet bevredigende resultaten zien voor financiële transacties. Maar door de ontwikkelingen op de aandelenmarkten en de afwezigheid van primaire beursintroducties, kende Investment Banking een moeilijk eerste kwartaal. Een openbaar bod op Calvé-Delft, een beursgenoteerde holdingmaatschappij voor Unilever-aandelen, alsmede een openbaar bod op Beurshave zijn aangekondigd. Na afsluiting van de transacties zullen de opbrengsten worden verantwoord in het tweede kwartaal. Information Banking, inbegrepen clearing van derivaten, stocklending en bewaring en fondsenadministratie, kende uitstekende resultaten.

Private Banking en Asset Management

Verzwakkende marktcondities drukten in vergelijking met vorig jaar het handelsvolume in Private Banking. Beroering op de markten leidde tot een lagere vermogensbasis, en het inkomen uit transacties daalde door een lagere portefeuille-activiteit. Private Banking is goed op weg kostenbesparingen te realiseren en inkomstenverhogende strategische initiatieven zijn in ontwikkeling. Forse stappen zijn gezet bij de integratie van Banque Générale du Luxembourg en MeesPierson in de activiteiten van Fortis Private Banking.

Vergoedingen voor vermogensbeheer in Asset Management stegen met 19% in het eerste kwartaal van 2001. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2001 was het totaal beheerd vermogen met EUR 305 miljard 3% lager dan op 31 december 2000, als gevolg van lagere marktwaarden. Het succes van Fortis asset gathering -strategie komt tot uiting in de netto instroom van derden, die EUR 3,1 miljard beliep. Doordat de instroom van EUR 1,4 miljard in beleggingsgerelateerde verzekeringspolissen bijna gelijk was aan de daling van marktwaarden, bleven de totale beleggingen voor rekening van polishouders bijna onveranderd op EUR 21,9 miljard.

Fortis Investment Management (FIM) was de eerste Europese vermogensbeheerder die toestemming van de Chinese autoriteiten verkreeg om een kantoor in Shanghai te openen. De officiële opening vond plaats op 9 maart 2001.

Totaal beheerd vermogen

In EUR miljard

 
 
                   31-03-2001 31-12-2000 stijging in procenten 
 
Totale beleggingen voor eigen rekening 131,0    134,2    -2 
 
Beleggingen voor rekening van polishouders 21,9    22,0    0 
 
Totaal beheerde fondsen         152,1     157,6   -4 
 
Totaal beheerd vermogen         305,0     313,8    -3 
 
Vooruitzichten

Fortis verwacht dat de economie, en in het bijzonder de aandelenmarkten, zich zal herstellen in de loop van het jaar. Daarom denkt Fortis haar financiële doelstelling van een stijging van 12% van het netto operationeel resultaat per aandeel te halen. De niet-operationele elementen zullen het niveau van 2000 benaderen. Derhalve verwacht Fortis een stijging van 7-12% van de nettowinst per aandeel te behalen.

Noot: valutakoersen
Ter indicatie (koersen per 31 maart 2001):


1 EUR


= BEF 40,34

= NLG 2,20

= USD 0,88

= GBP 0,62

= FRF 6,56

= ESP 166,39

= AUD 1,82

Mijlpalen in 2001

Januari 2001


· Fortis tekent overeenkomst met The Hartford om Fortis Financial Group te verkopen
Februari 2001


· Fortis gaat een joint venture aan met Maybank, Maleisiës grootste bank, op het gebied van bancassurance
Maart 2001


· Fortis, Inc. verwerft CORE voor USD 45 miljoen
April 2001


· Fortis verwerft de Spaanse verzekeringsportefeuille van Bâloise

· Fusie van ASR Verzekeringsgroep met AMEV Nederland effectief vanaf 25 april 2001
Perscontacten:

Liliane Tackaert +32 (0)2 510 52 33
+32 (0)475 52 09 30

Hilde Junius +32 (0)2 510 52 34
+32 (0)478 88 29 60

Jan-Willem ter Avest +31 (0)30 257 65 66
+31 (0)6 51 190 617

Hendrik Jan Eijpe +31 (0)30 257 65 52
+31 (0)6 51 381 029

Investor relations:

Frank Dausy +32 (0)2 510 53 37

Tine Vandenbussche +32 (0)2 510 53 36

Gerard-Jan van Berckel +31 (0)30 257 65 46

Robert ter Weijden +31 (0)30 257 77 74

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie