Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Middelen voor Maatschappelijke Opvang Den Haag beschikbaar

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

2001-05-22: Middelen Grote Stedenbeleid voor Maatschappelijke Opvang pag.nr.=7100

Op voorstel van wethouder Jetta Klijnsma van WVE - Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie - heeft het College van burgemeester en wethouders vandaag besloten ruim fl. 2 miljoen te besteden voor intensivering van het in 1999 vastgestelde beleid voor Maatschappelijke Opvang en voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van dit beleid. Dit beleid is in 1999 gestart met de nadruk op aandacht voor preventie, capaciteit voor opvang, laagdrempelige voorzieningen, het oplossen van knelpunten en het realiseren van een actief doorstromingsbeleid. In 2000 zijn hiervoor door de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. In 2001 en komende jaren zal de 24-uursopvang verder worden ontwikkeld, onder andere door uitbreiding van de openingsuren en de verbetering van de begeleiding binnen het dienstencentrum van het Leger des Heils. Ook worden middelen beschikbaar gesteld voor verbetering van de organisatie van Maatschappelijke Opvang, voor onafhankelijke indicatiestelling en versterking van het Platform Maatschappelijke Opvang.

De financiën, fl. 1 miljoen structureel en fl. 1 miljoen incidenteel, zijn toegekend vanuit het Grote Stedenbeleid.

Voor het vernieuwde beleid voor Maatschappelijke Opvang is gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek, in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de inspecteur productsubsidië ring. Ook gesprekken met de doelgroepen en de nieuwe Monitor Sociaal Kwetsbaren hebben belangrijke informatie opgeleverd. Deze eerste uitgave van de monitor geeft inzicht in de leefwereld en de problemen van sociaal kwetsbaren in de Haagse samenleving. Samen met instellingen zal de inventarisatie van gegevens over deze groep worden verbeterd en uitgebreid. Meer en nieuwe gegevens in een volgende versie zullen dienen als noodzakelijke informatie voor beleid en beoordeling van beleid voor Maatschappelijke Opvang.

Een bijzonder project binnen Maatschappelijke Opvang is de instelling van een tandartsenspreekuur voor dak- en thuislozen. Deze praktijk bij Parnassia zal naar verwachting starten op 1 oktober 2001 en wordt financieel mogelijk gemaakt uit reguliere middelen Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijk Herstel.

Het programma Sociaal Kwetsbaren wil de meest kwetsbare mensen in de stad mogelijkheden bieden om een bevredigende plek in de samenleving vinden. Het gezamenlijke beleid van instellingen en organisaties in de publieke en private sector, maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg, justitie en politie, wordt in de komende jaren voortgezet en geïntensiveerd. Recent onderzoek en monitoring naar het effect van het beleid voor Maatschappelijke Opvang en de problematiek bij de doelgroep levert informatie voor de noodzakelijke verbetering.

De raadscommissie WVE bespreekt het huidige en nieuwe beleid voor de Maatschappelijke Opvang op 30 mei a.s.

22 mei 2001

last update: 28 mei 2001 ;pag.: 7100; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie