Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Over enkele jaren personeelstekorten in voortgezet onderwijs

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Schooljournaal 14/8-9

Bestuurder sociaal-economisch beleid van Onderwijsbond CNV, Jan Duijnhouwer:

`Over enkele jaren giga-personeelstekorten in voortgezet onderwijs'

Het klopt natuurlijk van geen kant: op 1 mei - de Dag van de Arbeid - praten met een vakbondsbestuurder. Op zo'n dag houdt een bestuurder gloedvolle betogen met veel warme woorden. Zo niet Jan Duijnhouwer, bestuurder van de Onderwijsbond CNV, hij werkt, zoals trouwens het gros van de Nederlandse werknemers, stug door. In perioden van poldermodel en meedenken met regering en parlement, blaast de Onderwijsbond CNV zijn partijtje mee als het om het brede arbeidsmarktbeleid gaat. Geen ontwikkeling of de bond staat mee vooraan om vorm te geven aan beleid. Een gesprek met de bestuurder sociaal-economisch beleid, over de rol die de Onderwijsbond CNV speelt in de arbeidsmarktpolitiek van deze nog jonge eeuw.

De Onderwijsbond CNV doet mee in drie kringen die zich bezighouden met beleid dat gaat over de arbeidsmarkt. Het participatiefonds (dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht hun eigen leraren aan het werk te houden). De bond zit ook in het mobiliteitsfonds, een fonds in het hbo dat leraren van de ene naar de andere werkplek - mogelijk zelfs buiten het onderwijs - helpt. En tot slot is er het secorbestuur Onderwijs-arbeidsmarkt dat initiatieven ontplooit voor gericht arbeidsmarktbeleid zoals de projecten voor zij-instromers.

Gaat het echt mis als de werkgevers samen met de politiek maar zonder de werknemersorganisaties het arbeidsmarktbeleid vormgeven?

'Dat zou direct gevolgen hebben voor individuele leraren. Onderwijspersoneel voldoet aan een aantal kwaliteitseisen, en wij willen daar als werknemersorganisatie op toezien. Onlangs nam de minister samen met VNO/NCW, de werkgevers, het initiatief om via detachering mensen uit het bedrijfsleven gaten in het onderwijs te laten opvullen. Daar zat de vakbond eerst helemaal niet bij! Toen we ontdekten dat dit aan de gang was, hebben we meteen onze invloed aangewend. Wat betekent het plaatsen van zo'n persoon voor zittende leraren? Beschikt zo'n nieuw personeelslid wel over de gevraagde kwaliteiten? Tja, organisaties van werkgevers vinden de onderwijsbonden star als het gaat om vernieuwing, maar wij willen toch graag de vinger aan de pols houden.'

De vakbonden waarschuwden de minister al jaren geleden voor het groeiende lerarentekort. De vakbonden zijn niet verantwoordelijk voor het lerarentekort?

'Wij hebben de minister al vrij vroeg gewaarschuwd. In deze sector zien we alles van tevoren aankomen. We weten dat de komende tien jaar veel oudere leraren vervroegd stoppen of met pensioen gaan. Daar kunnen we nu al op inspelen. Maar omdat demografische ontwikkelingen zich na vier jaar al doen gelden op de basisschool, is de onderwijspolitiek toch verrast door een oplopend geboortecijfer. Anderzijds heeft de politieke wens om de groepen in het basisonderwijs te verkleinen het lerarentekort alleen maar vergroot. Campagnes die meer jongeren naar lerarenopleidingen moeten trekken zijn inmiddels gestart. Ja, je kunt altijd stellen dat het te weinig en te laat was. De komende jaren zal het voortgezet onderwijs groeien in aantallen leerlingen. Daar voltrekt zich een rampscenario doordat straks veel te weinig leraren voorhanden zijn. Met vertraging werkt dat door in het hoger onderwijs. Dat wordt het nieuwe probleem.'

De kelder van Het lerarentekort is nog niet bereikt. Waar maakt de bond zich verder druk om?

'Als het aan ons ligt wordt meer geld geïnvesteerd in de kwaliteit van lerarenwerk. Dat zeiden we jaren geleden ook al tegen de minister: investeer in leraren, anders krijg je er straks niet genoeg van. Het beroep moet concurreren met banen in andere sectoren.'

Dus...

'De kwaliteit van arbeid moet voor alle beroepen in het onderwijs omhoog. We praten dan altijd over de vier A's: goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden, goede arbeidsinhoud en goede arbeidsverhoudingen. Naast een acceptabele werkdruk zijn een goed gebouw, werkbare ruimten en een goed klimaat nodig. In die zin bemoeien wij ons ook met arbeidsmarktbeleid. We vragen al tig jaren om een goed functiewaarderingssysteem. Daarmee kunnen scholen ook eigen personeelbeleid voeren. Ook in het basisonderwijs zullen mensen zich moeten afvragen hoe ze onderwijs geven in de toekomst: met de komst van veelsoortiger functionarissen valt ook beter eigen personeelsbeleid te voeren. Verder vragen we al enige tijd om de invoering van schaal 10 in het basisonderwijs. Niet alleen om nieuw personeel te werven, maar ook om personeel te behouden.'

Het gaat toch niet alleen om leraren, maar ook om onderwijsondersteuners?

'Het is ons als bond volstrekt duidelijk dat een conciërge, een amensuensis, ja ook een administratieve ondersteuner op scholen een duidelijke impact hebben op leerlingen en op leerprocessen. Wij vinden dat die invloed moet meewegen als hun functies worden gewogen en gewaardeerd. Dat aspect misten wij als bond in het rapport Van Rijn, dat onlangs adviseerde over de salarissen in de collectieve sector. Die invloed van onderwijsondersteuners had in dat rapport meer gewicht verdiend.'reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie