Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Raad voor Financiele Verhoudingen

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Financiële Verhoudingen
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum laatste wijziging: 30 mei 2001

1. Voor de vergadering van de Rfv op dinsdag 19 juni 2001 staan de volgende zaken op de agenda (onder voorbehoud):
- het werkprogramma 2002

- het conceptadvies over de Wet op de jeugdzorg
- Artikel 12 Gouda

- Artikel 12 Boskoop

- een notitie over de junicirculaires van provincie en gemeentefonds

- een notitie over het integraal waterbeleid (samen met de Raad voor het openbaar bestuur)

- een notitie over het Grote stedenbeleid (samen met de Raad voor het openbaar bestuur)


2. Het Jaarrapport 2001 van de Rfv is uit. Het themadeel van het Jaarrapport 2001 gaat over de omvang van het decentraal belastinggebied en belasting als beleidsinstrumentarium. De vraag naar het vergroten van het lokale belastinggebied is ingegeven naar de veronderstelde relatie tussen politieke betrokkenheid en de omvang van de decentrale belastingen. Voor het vergroten van het lokale belastinggebied ziet de Raad maar beperkte mogelijkheden. Voor de relatie tussen politieke betrokkenheid en de omvang van het lokale belastinggebied is geen bewijs gevonden. Het andere punt dat aan de orde komt is het gebruik van belasting als beleidsinstrument. Het inzetten van belasting als instrument om doelen te bereiken, in het plaats van het inzetten van belasting als algemeen dekkingsmiddel wordt beperkt mogelijk geacht. Hierbij stelt de Raad dat belasting allereerst een dekkingsmiddel is. De Raad wijst daarbij ook op de typisch Nederlandse voorkeur voor kleine belastingverschillen tussen gemeenten. Het jaarverslag 2000 maakt onderdeel uit van het Jaarrapport. Het is Jaarrapport is binnenkort te vinden als PDF-file onder publicaties en is daarvan te downloaden.


3. De Raad heeft geadviseerd over de Nota Grondbeleid. De Raad wijst op de inconsistentie van de doelstelling van de Nota Grondbeleid en de uitwerking daarvan in het instrumentarium. De Raad wenst meer mogelijkheden tot verevening van kosten tussen verschillende ruimtelijke plannen. Daarnaast bepleit de Raad ruimere ordening. Het advies is binnenkort vanaf deze site te downloaden.
4. In zijn advies over de Wet basisvoorziening kinderopvang wijst de Raad op de gevolgen van het invoeren van vraagsturing. Als gevolg hiervan verdwijnen er gemeentelijke taken. Naast het wegvallen van effecten van vraagsturing en marktwerking pleit de Raad daarom
5. Het kabinet heeft het advies van Rfv over het artikel 12-beleid overgenomen. Concreet betekent dit een verlaging van het toegangskaartje tot 120% van het rekentarief en een aanscherping van het preventieve artikel 12-beleid. In het Algemeen Overleg van 15 mei heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd. Het Rfv advies is ook op deze site te vinden. Zie verder TK 27 400, nr. 13.


6. Ook de reactie op het advies over het BTW-compensatiefonds is bekend. Minister Zalm (Fin) gaat in zijn brief aan de Tweede Kamer uitvoerig in op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de conclusies uit het Cebeon-rapport 'Bepaling uitneemformules Gemeente- en Provinciefonds in verband met introductie BTW-compensatiefonds'. De aanbevelingen van de Raad worden in belangrijke mate gedeeld door de minister. Zie TK 27 293 nr. 9. Het advies van de Raad is vanaf deze site te raadplegen.


7. Per 1 mei zijn de volgende nieuwe leden van de Raad benoemd:
- de heer J.K.T. Postma (burgemeester van Leiden);
- de heer H.M.C.M. van Oorschot (burgemeester van Delft);
- de heer G.D. Dales (wethouder financiën van Amsterdam). Rfv van maandag 29 januari jl. is vanaf deze site te dowloaden. De

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie