Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen van de gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting

Niet bezorgen Voorschotense Courant


* Afdeling Burgerzaken gesloten

* Test Waarschuwings- en alarmeringssysteem op woensdag 6 juni
* Regelingen rond Pinksteren

* Wet milieubeheer

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Uitslag prijsvraag geraniummarkt

* Collectes

* Burgerlijke stand

* Kapvergunning

* Mededeling van verkeersbesluiten

* BouwzakenAfdeling Burgerzaken gesloten

In verband met de vervanging van de plafonds op de afdeling Burgerzaken is deze afdeling gesloten op dinsdag 29 mei en woensdag 30 mei a.s.

Voor spoedzaken die niet uitgesteld kunnen worden, zoals de aangiften van geboorte en overlijden, is de afdeling Burgerzaken geopend. Het is wel noodzakelijk, dat u tevoren telefonisch laat weten dat u wilt komen. U kunt bellen met het algemene nummer van de gemeente 071 - 5600600.Test Waarschuwings- en alarmeringssysteem op woensdag 6 juni
Eén keer per jaar wordt het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) luid geoefend. Dat is dit jaar op 6 juni. Op deze dag zal de sirene om 12.00, 12.05 en 12.10 uur te horen zijn.

Het alarm duurt 1 minuut en 26 seconden.

In de landelijke dagbladen op dinsdag 5 juni (avondkranten) en woensdag 6 juni (ochtendbladen) alsmede op radio en televisie wordt dit bericht eveneens kenbaar gemaakt.Regelingen rond Pinksteren

In verband met Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 4 juni aanstaande gesloten.

Wijzigingen in verband met ophalen huisvuil

Voor wijzigingen in het ophaalschema van het huisvuil verwijzen wij u naar de vuilkalender.Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 30 mei tot en met dinsdag 12 juni 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van een garage aan Albert Schweitzerplantsoen 22

Met toepassing van artikel 15, de zogenaamde binnenplanse vrijstelling, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 12 juni schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ VoorschotenVoornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 30 mei tot en met dinsdag 26 juni 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage liggen:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning Leeuwerikerf 13
* Het vergroten van de woning aan de Papelaan-West 160
Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplannen, waarna de benodigde bouwvergunningen kunnen worden verleend. Een ieder kan tot en met 26 juni schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen de voornemens tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ VoorschotenUitslag prijsvraag geraniummarkt

Op 19 mei tijdens de jaarlijkse Geraniummarkt in de Voorstraat kon bij de informatiekraam van de afdeling Infrastructuur en Milieu aan een prijsvraag worden meegedaan.

De vragen met betrekking tot de bloembol zijn als beste beantwoord door:

Mevr. of mijnheer Müllners

Prinses Beatrixlaan 1b

2252 GE Voorschoten

De hoofdprijs, een ecologisch bloembollenpakket ter waarde van f 200 ( 90,76), wordt in het komende bollenseizoen aan de winnaar(es) overhandigd.
Collectes

In de week van 27 mei tot en met 2 juni wordt er gecollecteerd door het Prins Bernhard Fonds/Anjerfondsen.

In de week van 3 juni tot en met 9 juni wordt er gecollecteerd door het Nat. Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine.


Burgerlijke Stand

Geboren:

* 19mei01 Sevilay d.v. A.I. Tezerdi en H. Tezerdi;
* 19mei01 Wouter, z.v. F.J. Hajer en J.E.M. Duynisveld;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* 22mei01 N.C.M. Grootjans en J.P. Niestern;
Overleden:

* 15mei01 H.G.L.H. Elligens, 58 jaar;

* 23mei01 T.C. op de Hoek, oud 85 jaar;
Kapvergunning


* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Merelhof, ter hoogte van de zij-ingang van het appartementencomplex Vinkenburgh I (nrs. 26 t/m 42), alhier en aan het Van Kleffensplantsoen, ter hoogte van de hoofdingang van het Woningencomplex (nrs. 3 t/m 50) alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na de schriftelijke toewijzing aan de aanvrager, t.w. vanaf 22 mei 2001, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot, afdeling Infrastructuur & Milieu, telefoon 071 - 5601 812.Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

Wk 22

* Professor Asserlaan 24; voor het vergroten van de woning;
* Rouwkooplaan 8-12; voor het veranderen van de werkplaats;
* Joke Smitlaan 27; voor het vergroten van de woning;
* Leeuwerikerf 12; voor het plaatsen van een dakopbouw;
Rectificatie wk 21:

* Narcisstraat 31; bouwlocatie moet zijn Narcisstraat 56;
Melding tot bouwvoornemen
:

* Leidseweg 394; voor het plaatsen van een berging;
Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:

Wk 22

dd 18-05-2001;

* Paulus Potterdreef 3; voor het vergroten van de woning;
Weigering Bouwvergunning:

Wk 22

dd 18-05-2001;

* Prinses Beatrixlaan 20; voor het vergroten van de woning middels een dakkapel, een uitbouw een erker en het plaatsen van een berging;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer h. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).
Niet bezorgen Voorschotense Courant

De gemeente ontvangt veel klachten over het niet bezorgen van de Voorschotense Courant. Het gemeentebestuur vindt dit zorgelijk. Met de uitgever van de krant -Buijze Pers- heeft overleg plaasgevonden. Gezamenlijk is geconcludeerd, dat de uitgever en de gemeente erbij gebaat zijn, wanneer klachten bij Bestelnet worden doorgegeven. Alleen dan is het controlesysteem sluitend te krijgen. Dus ontvangt u geen krant bel Bestelnet: 071 - 3643434. Weet u iemand die de krant niet krijgt adviseer dan Bestelnet te bellen.

Weet u nog iemand die de krant wil bezorgen in Voorschoten, bel dan eveneens met Bestelnet. Zij kunnen nog bezorgers gebruiken, zowel jong als oud zijn welkom.Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie