Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goede resultaten voor het milieu in Breda in 2000

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

30-05-2001

Goede resultaten voor het milieu in 2000
De gemeente Breda heeft diverse goede resultaten geboekt voor het milieu in 2000. Dat blijkt uit het Milieuverslag 2000 dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In de gemeente Breda zijn veel activiteiten ondernomen om voorgenomen milieubeleid om te zetten in concrete resultaten. Zo verwierf de gemeente de eerste plaats bij de Nationale Duurzaamheidspiegel van de Nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO). Kleinere lokale successen zijn onder andere "Samen doen we het apart", een actie voor afvalscheiding in de wijk Heuvel. Met een zonnepanelenactie onder de naam Solaris bestelden 105 Bredanaars zonnepanelen. Daarnaast zijn extra controles gehouden bij onder andere 22 vuurwerkopslagplaatsen. Ook is het Ooievaarsbos afgerond: 3.500 bomen, voor elke millenniumbaby één.

Verantwoording
Het Milieuverslag 2000 geeft een overzicht van de werkzaamheden op milieugebied die door de gemeente of samen met partners in de stad zijn uitgevoerd. Met het verslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het Gemeentelijk Milieubeleidsplan in 2000. Enerzijds gebeurt dit richting gemeenteraad, anderzijds richting de Inspectie Milieuhygiëne. Het Milieuverslag is verplicht volgens de Wet milieubeheer.
Het Milieuverslag is beschreven naar de themas van de Milieuvisie Breda 2015, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Het gaat om afval, bodem, energie, geluid, lucht, externe veiligheid, water en natuur en landschap.

Afval
Op het gebied van afval heeft Afvalservice samen met de bewoners van de wijk Heuvel laten zien dat extra aandacht voor het goed scheiden van afval tot succes leidt. De actie Samen doen we het apart leidde tot een afname van vervuiling van het GFT-afval. Bij de start van de actie was bij 337 van de 1200 containers het GFT-afval te veel vervuild en moest het met het restafval worden afgevoerd. Na acht actieweken was dit teruggebracht tot 20 containers van de 1200.

Energie
Vorig jaar hebben veel activiteiten plaatsgevonden rond energie. Belangrijk aandachtspunt was het stimuleren van duurzame energie (energie uit bronnen zoals wind, zon en water). Breda heeft met de Vereniging voor Zonnestroom Watt deelgenomen aan de landelijke actie Solaris van Greenpeace. Het resultaat was het plaatsen van 105 zonnepanelen op Bredase woningen. Het Energieteam heeft energiebesparing bij huishoudens gestimuleerd, onder meer met het proefproject Energie Prestatie Advies dat is uitgevoerd in de wijk IJpelaar. Op basis hiervan kunnen inwoners rijkssubsidie ontvangen voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen.

Bodem
In 2000 is gestart met bodemsanering van 72 woningen aan de Hoornwerkstraat en omgeving. Bij deze woningen zijn de tuinen afgegraven en voorzien van schone grond. De sanering is in mei 2001 afgerond.
In Breda vindt veel grondverzet plaats. De aanleg van de HSL/A16 en de geluidswal bij Nieuw Wolfslaar vraagt om veel grond. Ervaring wordt opgedaan met de nieuwe regelgeving voor grondverzet, het Bouwstoffenbesluit. Dit gebeurt onder meer vanuit het project Bouwstoffen op rails.

Natuur en water
Vorig jaar is gewerkt aan (de voorbereiding van) projecten rond natuur en water. Bijvoorbeeld de aanpak van de Bavelsche Leij met als doel hiervan weer een natuurlijke, kronkelige beek te maken met variatie en levensomstandigheden voor plant- en diersoorten. Hierbij past ook het doel de ijsvogel terug in Breda. Er is in 2000 verder gewerkt aan het Waterplan met de waterpartners, het Waterschap Mark en Weerijs, het Hoogheemraadschap van West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant. Een langdurige samenwerking die ieders inzet op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit, natuurontwikkeling en waterbewust bouwen effectiever maakt en resultaten verbetert.

Lokaal Milieuplatform
Het Lokaal Milieuplatform ondersteunde initiatieven van inwoners en organisaties waaronder het ontwikkelen van een milieuvriendelijke productengids door de vereniging Milieu Netwerk Brabant en verlichting door zonne-energie in het geluidswalpark Heusdenhout van de wijkraad Heusdenhout.

Breda, 30 mei 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie