Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweedaagse cursus 'Integraal handhaven' te Utrecht

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

30 en 31 mei 2001 Karel V te Utrecht

Tweedaagse cursus
Integraal handhaven en controleren van milieu- en veiligheidsregels Cursus voor het optimaliseren van de inzet van medewerkers van samenwerkende handhavingspartners logo0012-kl.jpg (4947 bytes)Handhaver: schaap met vijf poten!
Ambtenaren die zich bezighouden met de praktijk van de handhaving en het toezicht op het gebied van milieu- en veiligheidsregels hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. Ze moeten de naleving van steeds complexere regelgeving bij een half miljoen bedrijven in Nederland controleren. Bij grotere bedrijven krijgen ze te maken met milieuadviseurs, -accountants en -advocaten die beter zijn gespecialiseerd dan zij zelf. Daarbij komt ook nog eens dat van de gemiddelde handhaver of toezichthouder tegenwoordig wordt verwacht dat hij of zij boekhouder, chemicus en IT'er tegelijk is.

Samenwerken in de handhaving.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de handhaving zijn versnipperd over een grot aantal organisaties. Samenwerking tussen deze handhavingspartners wordt in het kader van de bestuursovereenkomsten, gezien als een belangrijke succesfactor in de handhaving van milieu en veiligheidsregels. Maar tegelijkertijd heerst er onder deze partijen onderlinge achterdocht over inzet, kennis, effectiviteit en bedoeling. Het resultaat: men controleert langs elkaar heen de eigen regels, hetgeen tot verwarring en irritatie leidt bij bedrijven. Wat er zou moeten gebeuren werd onlangs op een conferentie treffend door een handhaver geformuleerd: "Als de verschillende partijen elkaar niet eerst beter leren kennen, zal er van een gezamenlijke handhaving niet veel terecht komen". Hij pleitte dan ook voor een 'gezamenlijke expositie' van handhavingspartners.

Cursus integraal handhaven
Deze cursus is wellicht geen gezamenlijke expositie maar streeft wel een soortgelijk doel na. In de cursus wordt aandacht besteed aan:
* de positie van de handhaver/toezichthouder in de organisatie van de handhaving van milieu- en veiligheidsregels;
* de doelstellingen van handhaving en de rol van de bestuurlijke afweging in de regionale handhaving;

* het ideale profiel van de handhaver;

* verschillende te hanteren handhavingsstrategieën;
* prestatiemeting in de handhaving;

* het profiel van de gehandhaafde;

* omgaan met weerstand en vertrouwen;

* communicatie en informatie-uitwisseling tussen handhavingsorganisaties;

* het opstellen van een handhavingplan;

* het efficiënt werken met checklists.

Interactief en regionaal
De cursus heeft een sterk interactief karakter. Van deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Zij krijgen de kans zelf voorbeelden uit hun praktijk aan de orde te stellen. Bij het werken in groepen wordt er naar gestreefd groepen zodanig samen te stellen dat ze een zo breed mogelijk palet aan handhavingorganisaties bevatten, bij voorkeur wel uit dezelfde regio.

In-company regionaal
De cursus is uitstekend geschikt om regionaal te organiseren, waarbij uitgebreid aandacht kan worden besteed aan de uitvoering van specifieke handhavingsplannen met meerdere organisaties. Uiteraard wordt in dat geval de cursusinhoud aangepast aan uw wensen. Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met het Centrum voor kennis Communicatie, Herman Jansen, telefoon 040 - 212 94 99.

Uw docenten

John van Engelen
John van Engelen is directeur van EMC van Engelen Management Consultants bv. Hij heeft tien jaar bij de overheid gewerkt op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving en is momenteel werkzaam als organisatieadviseur. hij is tevens hoofddocent van de CKC-cursussen 'Het bedrijfsnoodplan' en 'Opslag van gevaarlijke stoffen'.

Daan Speetjens
Daan Speetjens is managing director van I.C. Improvement en heeft jarenlange ervaring als consultant op het gebied van kwaliteitszorg en prestatie-indicatoren. Hij is docent geweest van de CKC-cursus 'Prestatiemeting van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg'.Programma Dag 1
9.30 Ontvangst deelnemers

10.00 Opening van de cursus

* Kennismaking deelnemers

* Doelstellingen van de cursus

* Uitleg programma

10.30 Organisatie van de handhaving en controle van milieu- en veiligheidsregels

* Complexe regelgeving

* De overheid: het veelkoppige monster

* "Je kunt het niet alleen"

* Bestuursovereenkomsten

* Prioriteitenstelling

11.30 De positie van de handhaver en controleur en het krachtenveld waarin hij/zij beweegt

* Waarom handhaven?

* Doelstellingen van handhaving

* Voor wie handhaven?

* De bestuurlijke afweging in de regionale handhaving
12.30 Lunch

13.30 Hoe ziet de ideale handhaver en controleur er uit?
* Opleidingsniveau

* Eigenschappen (pittbull of golden retriever)
* Drijfveer

* Vaardigheden (schoolmeester of adviseur)
* Macht

* Risicomijdend gedrag van handhavers en controleurs
* De handhavingscultuur

14.30 Handhavingstrategieën

* Defensief handhaven

* Repressief handhaven

* Gedogen

* Onderhandelen

* Adviseren

* Handhavingsnota's: voorbeelden uit de praktijk
15.15 Hulpmiddelen en instrumenten

* Prestatiemeting

* Wat wil je bereiken en wat levert het op?
* Verbeteringsgericht handhaven

16.00 Einde van dag 1


Programma Dag 2
9.30 Ontvangst deelnemers

10.00 Het profiel van de gehandhaafde

* Wat voor soort bedrijven komt de handhaver en controleur tegen?
* Reactieve bedrijven

* Pro-actieve bedrijven

* Welke deskundigheid mag je bij bedrijven verwachten?
* Omgaan met weerstand

* Omgaan met vertrouwen

11.00 Praktijkcase: het 'criminele' bedrijf

11.30 Praktijkcase: het pro-actieve bedrijf

12.00 Discussie over de twee gepresenteerde bedrijven

12.30 Lunch

13.30 Samenwerking tussen handhavingpartners

* Welke instanties hebben welke kennis, informatie en capaciteit?
* Communicatie en informatie-uitwisseling
* Wederzijds vertrouwen

* Omgaan met elkaars bedrijfscultuur

14.30 Opdracht: het opstellen van een gezamenlijk handhavingsplan in groepen met handhavers en controleurs van verschillende instanties

15.15 Bespreking van de opdracht

16.00 Afsluiting van de cursusAanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 1.095 ( 2416,06) excl. BTW per persoon. Bij deze prijs zijn kofiie/thee en lunch inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
ir. Herman Jansen
Telefoon 040 - 212 94 99


aanmeldingsformulier

info@ckc-seminars.nl

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie