Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oplevering oever De Leyens/Meerpolderdijk te Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Feestelijke oplevering natuurvriendelijke oever in De Leyens/Meerpolderdijk

Op donderdag 31 mei aanstaande zal het Stadsnatuurplanproject 'De natuurvriendelijke oever' in De Leyens nabij de Meerpolderdijk worden opgeleverd. Deze gelegenheid zal tevens worden aangegrepen om stil te staan bij de resultaten halverwege de looptijd van het Stadsnatuurplan en de belangrijke rol van bewoners daarbij.

Natuurvriendelijke oever
Oevers vormen de overgang van land naar water. In het verleden zijn vaak hard-houten oeverbeschoeiïngen toegepast. Door de oevers anders in te richten kunnen prachtige natuurrijke zones ontstaan. Natuurvriendelijke oevers zijn zo ingericht dat dier en plant alle kans krijgen om er zich optimaal thuis te voelen. Bovendien is gebleken dat begroeiïng in het water de waterkwaliteit sterk verbetert.

De Meerpolderdijk ligt in de ecologische zone tussen het Noord Aa gebied en het Buytenpark, twee grote groengebieden die, zowel ten behoeve van recreatie als natuur, een belangrijke rol vervullen voor Zoetermeer.
Het project is bijzonder interessant omdat het precies in de overgangszone ligt tussen de hooggelegen ringvaart (veenbodem) van de Meerpolder en de laaggelegen stadssingel (kleibodem) van de wijk De Leyens.
Vooral de aanwezigheid van deze grondsoorten maakt de zone zo kansrijk voor natuurontwikkeling. Tevens treedt er vanuit de hooggelegen veendijk horizontale kwel op die opgevangen wordt in kwelsloten onder aan de dijk. De verwachting is dat deze sloten leefgebieden gaan opleveren voor specifieke planten en dieren.

De ingrijpendste werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de oevers zelf. Ze zijn omgevormd naar natuurvriendelijke oevers door de beschoeiïngplanken boven de waterlijn te verwijderen en onder water een plank terug te brengen waartegen grond is aangevuld. Bosjes zijn gedund om er voor te zorgen dat er meer zonlicht op de oevers kan schijnen.
Het talud van de dijk is enigszins vergraven zodat de aangrenzende hooilandjes natter worden. Natte ruigte met veel riet, moerasbosjes met elzen en natte hooilandjes met plantensoorten als echte koekoeksbloem, grote ratelaar en brede orchis zullen er zich ontwikkelen. In de kwelslootjes zal water van een goede biologische kwaliteit voorkomen waarin een rijk waterleven te verwachten is. Kikkers, padden en watersalamanders zullen hier een leefgebied vinden. De zones met natte ruigte daarentegen vormen weer het favoriete leefgebied van de kleine karekiet en de gewone oeverlibel.

Oplevering
Vanaf 19.15 uur zijn belangstellenden van harte welkom in de tent die zal worden opgesteld nabij de Fordgarage aan de Zwaardslootseweg/ Meerpolderdijk.
Er is een kleine tentoonstelling te bekijken waarin verschillende Stadsnatuurplanprojecten in beeld zijn gebracht. Om 19.30 uur verzorgt de Vlinderstichting een lezing over libellen. Aansluitend is er een excursie langs de natuurvriendelijke oever. Deze duurt tot 21.00 uur en wordt afgesloten met een drankje in de feesttent.Gemeente Zoetermeer © May 2001

Last update: 21 May 2001 (12:13)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie