Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zoon komt met uitzetting bedreigde moeder en zusjes te hulp

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

(aangepaste versie)

30 mei 2001

Zoon komt met uitzetting bedreigde moeder en zusjes te hulp met bliksembezoek.

Congolese ex-ambassadeursvrouw Sophie Yangala na 9 jaar herenigd met haar genaturaliseerde zoon uit de Verenigde Staten.

Morgen zal de tot Amerikaan genaturaliseerde zoon van Sophie Yangala een bliksembezoek brengen aan Nederland om zijn moeder bij te staan in een verloren asielprocedure. Tevens zal hij dan voor het eerst zijn beide zusjes ontmoeten waarvan er één in Nederland geboren is. Op 25 april j.l. bepaalde de Nederlandse rechter in laatste instantie, dat het gezin Yangala na een verblijf van ruim 7,5 jaar mag worden uitgewezen naar het gewelddadige Congo. De rechter oordeelde dat het vluchtverhaal niet geloofwaardig zou zijn en de situatie in Congo niet zodanig, dat van uitzetting zou dienen te worden afgezien, rapporten van Amnesty International die melding maken van ruim 3,5 miljoen doden in twee jaar ten spijt. Sophie s zoon Guy kreeg in de Verenigde Staten met dezelfde achtergrond wel de officiële vluchtelingenstatus en is inmiddels tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd. Zijn verhaal was vrijwel identiek aan dat van zijn moeder, het Amerikaans asielbeleid doorgaans veel strenger, maar waar de Amerikaanse autoriteiten wel overtuigd waren van zijn situatie als vluchteling, beperkte de Nederlandse rechter zich tot het te zwakke verweer van een pro deo advocate en stichting Vluchtelingenwerk. De werkgever van Guy Yangala in de VS heeft hem tijdens een zakenreis speciaal in de gelegenheid gesteld een kort bezoek aan zijn moeder en zusjes te brengen om ze bij te staan in de strijd tegen uitzetting en hun verhaal te bevestigen waar de Nederlandse autoriteiten verzuimden de zoon te horen. De planning is, dat hij DONDERDAG omstreeks 19.00 uur per Transavia-toestel uit Valencia op Schiphol zal arriveren. Alles zal in het werk gesteld worden de zoon tijdens zijn korte verblijf bij een notaris vrijwillig te onderwerpen aan een verhoor onder ede. Persvertegenwoordigers die dat wensen kunnen in volgorde van aanmelding met Guy spreken, hij is slechts zeer korte tijd in Nederland. De officiële wegen om de zoon door de rechter te laten horen zijn inmiddels afgesloten. Het comité Stop Uitzetting Yangala wil met de verklaring van de zoon alsnog aan de politiek laten blijken dat het uitzettingsbevel voor de Yangala s berust op een gerechtelijke dwaling en wil de staatssecretaris vragen alsnog van uitzetting af te zien.

Sophie Yangala vluchtte rond Kerst 1993 vanuit een Maison Surveillée in Zaïre, waar ze met haar man werd vastgehouden, gemarteld en verkracht, nadat haar man had aangegeven niet langer voor het Mobutu-regime te willen werken. Vóór de detentie werkte Yangala s echtgenoot als Zaïrees ambassadeur in o.m. Taiwan, Zweden en Zambia. Het echtpaar had toen 5 kinderen: 3 zoons en 2 dochters. Sophie Yangala wist , terwijl ze zwanger was, met hulp van een met haar zoon Guy bevriende luitenant uit Zaïre te ontsnappen door uit het Maison Surveillée te vluchten. Vermomd als non reisde zij in gezelschap van een groepje Rooms Katholieke nonnen naar Europa, waarbij ze de plaats in nam van een ziek geworden zuster. In het vliegtuig werd haar als "non" gevraagd de zorg op zich te nemen van een "alleen reizend kind", in werkelijkheid haar toen jongste dochter van 3 jaar. Tijdens een tussenstop in België ging Sophie Yangala met haar dochter Véronique van boord en liftte naar Nederland, waar ze uiteindelijk de asielstatus aanvroeg. Na 7,5 jaar strijd en 2 asielprocedures is een verblijfsvergunning verder weg dan ooit, omdat de Nederlandse autoriteiten haar nog steeds niet willen geloven.

Ondertussen is er in Dieren een actiecomité opgericht van mensen die zich niet willen neerleggen bij de uitzetting van het volledig geïntegreerde gezin. Dit comité wordt breed gedragen door de Dierense gemeenschap en heeft al een groot aantal acties gevoerd en in voorbereiding. Naast particulieren verlenen o.a. de Dierense kerken en basisschool De Boomgaard hun medewerking.Op Koninginnedag organiseerde het actiecomité een alternatieve koninginnedagviering voor Huis ten Bosch, gesponsord door een busmaatschappij en de Dierense middenstand, waarbij men de aandacht van de koningin vroeg voor dit Dierense leed. Er werden 1200 briefkaarten en 85 brieven overhandigd. Op 11 mei j.l. werden alle Dierense schoolkinderen opgeroepen zich naar het gemeentehuis in De Steeg te begeven. Aldaar werden de aanwezigen toegesproken, werd een open brief van het comité aan de staatssecretaris voorgelezen en 4000 handtekeningen overhandigd aan de wethouder van Welzijn. Wethouder Schadd (PvdA) noemde bij die gelegenheid de behandeling van de familie Yangala onmenselijk en zegde toe alles in het werk te stellen om uitzetting te voorkomen.

Correspondenties van het publiek kunnen worden gericht aan:

Actiecomité Stop Uitzetting Yangala

Postbus 163

6950 AD DIEREN

email: (comite_yangala@hotmail.com)

Ook kan men het actiecomité financieel steunen, op bankrekening: 59.67.01.365 t.n.v. het actiecomité Stop Uitzetting Yangala bij de ABN.AMRO-bank in Dieren

Persinfo:

Actiecomité Stop Uitzetting Yangala

namens haar,

Rüdiger en Yvonne Versteege

Goudenregenlaan 19

6951 NX DIEREN

tel. 0313-413753

mobiel Rüdiger: 06 2341 1679

mobiel Yvonne: 06 2378 7385

e-mail: (ryfl.versteege@planet.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie