Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Aanvraag Inritvergunning
· Op 25 april 2001 is er een aanvraag binnengekomen voor een nieuwe inrit voor de: Rhijngeesterstraatweg 191.
· Op 18 april 2001 is er een aanvraag binnengekomen voor een nieuwe inrit voor de Terweeweg 61. Beide inritten hebben geen consequenties voor het aantal openbare parkeerplaatsen.

Eventuele bedenkingen tegen een inritvergunning voor deze aanvragers kunt u tot twee weken na deze publicatie kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1270, 2340 NB Oegstgeest.

De aangevraagde inritvergunningen liggen ter inzage op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur op de afdeling VROM, Rhijngeesterstraatweg nr. 13. Voor meer informatie: dhr. E.F. Vergunst, tel. 071-51 91-854.

Diverse verleende ontheffingen
- een evenementenontheffing ten behoeve van de Leiden Marathon op 10 juni 2001.

- een ontheffing sluitingsuur en geluidsvoorschriften aan de tennisclub OLTC op 9 juni 2001.
- een evenementenvergunning/ontheffing ten behoeve van een pleinfeest op het plein van het buurthuis De Kratong op 9 en 10 juni 2001.
- een ontheffing sluitingsuur en geluidsvoorschriften is verleend aan Sportfondsen-Oegstgeest B.V. op 1 juni 2001. De aanvragen en de verleende vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen een besluit van de burgemeester bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken na publicatie zenden aan de Burgemeester van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning/meldingen inzake het voornemen te gaan bouwen ingekomen:
· Aldo van Eycklaan 28 - plaatsen van antennemast
· Prins Bernhardlaan 31 - bouwen van een kelder
· Hofbrouckerlaan 27 - uitbreiden woonhuis
· Annie M.G. Schmidtlaan 30 - oprichten van een serre.
· Willibrordlaan 18 - uitbreiden woonhuis
· Dirck van Swietenlaan 13 - dakkapel voor en achter
· Eduard Flipselaan 9 - uitbouw achter + dakkapel achter
· Eduard Flipselaan 11 - uitbouw achter
· Eduard Flipselaan 13 - uitbouw achter
· Linnaeushof 23 - bouw open haard
· Rijnsburgerweg 63 - plaatsen van een kas
Gewijzigde aanvraag bouwvergunning
· Frits Mehrtenslaan 30 - wijziging verleende bouwvergunning voor een uitbouw achter

Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
· Prins Bernhardlaan 25 - uitbouw voor en achter
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen vanaf 31 mei t/m 13 juni 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· het plaatsen van een tuinhuisje op het erf van de woning Mathenesselaan 17 (ter vervanging van een reeds bestaande);

De hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen van 31 mei t/m 27 juni 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Openbare welstandszitting 5 Juni 2001 (Let op de gewijzigde datum) De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De agenda van te behandelen plannen wordt in deze krant gepubliceerd. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd deze zittingen bij te wonen. De eerstvolgende zitting vindt op 5 juni a.s. vanaf 11:30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis plaats en duurt afhankelijk van het aantal plannen tot ongeveer 13:00 uur.

De volgende plannen worden door de welstandscommissie beoordeeld:
· Rhijngeesterstraatweg 191 - plaatsen tuinhuis
· Hofdijck 55 - uitbouw achter
· Dirck van Swietenlaan 13 - dakkapel voor en achter
· Eduard Flipselaan 9 - uitbouw achter + dakkapel achter
· Eduard Flipselaan 11 - uitbouw achter
· Eduard Flipselaan 13 - uitbouw achter
· Frits Mehrtenslaan 30 - wijziging verleende bouwvergunning voor een uitbouw achter

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie