Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Patiënteninformatie antirookpil Zyban

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Patiënteninformatie Zyban, blz. 1 mei 2001

GlaxoWellcome

Zyban`

tabletten met gereguleerde afgifte

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Zyban gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of Glaxo Wellcome B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het produkt kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


WAT IS ZYBAN?

Zyban is een geneesmiddel in de vorm van ronde witte tabletten met een gereguleerde afgifte (dit betekent dat de werkzame stof vertraagd wordt afgegeven). Aan één kant staat de tekst GX CH7. De werkzame stof in Zyban is bupropion. Een tablet Zyban bevat 150 milligram bupropionhydrochloride. Verder bevatten de tabletten microkristallijne cellulose, hypromellose, cysteïnehydrochloride, magnesiumstearaat, macrogol, carnauba was en eetbare zwarte inkt als hulpstoffen en titaandioxide (E171) als kleurstof. Tabletten Zyban zijn alleen op recept verkrijgbaar. Zyban is verkrijgbaar in verpakkingen met 30 of 100 tabletten.
Zyban is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 24160. In Nederland wordt Zyban op de markt gebracht door: Glaxo Wellcome B.V., Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist. Tel.: 030-6938100. E-mail: (nlinfo@glaxowellcome.co.uk) GlaxoWellcome B.V. heeft specifiek voor dit product een gratis telefoonnummer geopend: de Zyban informatielijn 0800-2359922.


WANNEER SCHRIJFT UW ARTS ZYBAN VOOR?

De arts schrijft u tabletten Zyban voor, in combinatie met ondersteuning van uw motivatie, om u te helpen bij het stoppen met roken.


WANNEER MAG U ZYBAN NIET GEBRUIKEN?

Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van de Zyban tabletten mag u deze tabletten niet (meer) gebruiken. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen van Zyban plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Zyban niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Wanneer u last heeft of last heeft gehad van toevallen (bijvoorbeeld epileptische aanvallen), een bipolaire stoornis (dit is een psychische aandoening waarbij perioden van overdreven opgewektheid
Patiënteninformatie Zyban, blz. 2 mei 2001

afgewisseld worden met perioden van ernstige neerslachtigheid), van boulimia (vraatzucht) of anorexia (gebrek aan eetlust) mag u Zyban niet gebruiken.
Zyban mag niet worden toegepast bij patiënten met een hersentumor. Als u plotseling stopt met het gebruik van alcohol of benzodiazepines (slaapmiddelen of tranquillizers), mag u Zyban niet gebruiken. Wanneer u een ernstige levercirrhose (dit is een ernstige leverziekte gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel) heeft, mag u Zyban niet gebruiken. Neem Zyban nooit tegelijkertijd in met geneesmiddelen die het Monoamine Oxidase remmen (MAO- remmers), zoals moclobemide en selegiline. De periode die tussen het stoppen met deze MAO-remmers en de start van de behandeling met Zyban tabletten moet zitten zal de arts bepalen.


WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Zyban geeft een verhoogde kans op het optreden van toevallen (convulsies) in aanwezigheid van risicofactoren, die de convulsiedrempel verlagen. Zyban dient niet worden gebruikt bij patiënten met risicofactoren tenzij het medische voordeel van het stoppen met roken zwaarder weegt dan het verhoogde risico van convulsies. Bij deze patiënten dient een maximum dosis van 150 mg per dag gedurende de hele behandelingsperiode te worden overwogen. In de volgende gevallen kan er sprake zijn van een verhoogd risico op convulsies:
* Als u hoofdletsel heeft of heeft gehad.

* Als u andere medicijnen gebruikt die toevallen zouden kunnen opwekken, zoals antipsychotica (middelen tegen psychose), antidepressiva (middelen tegen neerslachtigheid), antimalariamiddelen, tramadol, theophylline (een geneesmiddel bij bepaalde longziekten) of bepaalde hormonen (steroïden), chinolonen (antibiotica) en sederende antihistaminica (middelen tegen allergie of reisziekte). Zie voor meer informatie ook de rubriek `Kunt u Zyban samen met andere geneesmiddelen gebruiken?'

* Als u overmatig veel alcohol drinkt.

* Als u suikerziekte heeft die behandeld wordt.
* Als u stimulerende of eetlustremmende middelen (bij overgewicht) gebruikt.
Als u tijdens de behandeling met Zyban een toeval (epileptische aanval) heeft gehad, moet Zyban gestopt worden en de behandeling gestaakt.

Verder dient u met het volgende rekening te houden:
* Als uw lever of nieren niet zo goed werken wordt de kans op mogelijke bijwerkingen (zoals slapeloosheid, droge mond en toevallen) groter.
* Als u een hoge leeftijd heeft wordt de kans op mogelijke bijwerkingen groter.
* Als u last heeft van jeuk, uitslag, pijn op de borst, zwelling of kortademigheid bent u mogelijk overgevoelig voor Zyban. Stop de behandeling van Zyban en neem contact op met uw arts.
* Gebruik van Zyban samen met nicotinepleisters kan verhoging van de bloeddruk geven. Wekelijkse controle van uw bloeddruk door uw arts wordt aanbevolen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


ZYBAN EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Er zijn op dit moment niet voldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Zyban tijdens zwangerschap of borstvoeding. Als u zwanger bent wordt geadviseerd Zyban niet te gebruiken. Het advies is om geen borstvoeding te geven tijdens het gebruik van Zyban.
Patiënteninformatie Zyban, blz. 3 mei 2001


ZYBAN EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines bedienen moet u voorzichtig zijn totdat u redelijk zeker weet dat Zyban uw prestaties niet beïnvloedt.

®-----------
KUNT U ZYBAN SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Zyban geeft een verhoogde kans op het optreden van toevallen (convulsies) indien het gelijktijdig gebruikt wordt met andere geneesmiddelen, die de convulsiedrempel verlagen. Zyban dient niet te worden gebruikt bij deze patiënten tenzij het medische voordeel van het stoppen met roken zwaarder weegt dan het verhoogde risico van convulsies. Bij deze patiënten dient een maximum dosis van 150 mg per dag te worden overwogen. (Zie ook : "Wanneer moet u extra opletten ?") Voorbeelden van geneesmiddelen die de convulsiedrempel kunnen verlagen zijn:
* middelen tegen depressie

* middelen tegen psychose

* antimalariamiddelen

* geneesmiddel bij bepaalde longziekten (theofylline)
* bepaalde hormonen (steroïden)

* bepaalde antibiotica (chinolonen)

* geneesmiddel bij pijn (tramadol)

* middelen tegen allergie of reisziekte (sederende antihistaminica)
Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden. U moet voorzichtig zijn met het gebruik van de volgende geneesmiddelen:
* carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en valproaat (dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij epilepsie oftewel `vallende ziekte')

* levodopa en orfenadrine (dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de ziekte van Parkinson). Bij gelijktijdig gebruik van Zyban en levodopa wordt de kans op mogelijke bijwerkingen (zoals misselijkheid, braken, opwinding, rusteloosheid en tremor) groter.
* cyclofosfamide en ifosfamide (dit zijn geneesmiddelen die voorgeschreven worden bij bepaalde vormen van kanker en bij ernstige gewrichtsontstekingen zoals reuma)

Bij de volgende geneesmiddelen kan de arts de dosering aanpassen, als deze samen met Zyban gebruikt worden:

* sommige middelen tegen hartfalen (metoprolol)
* sommige middelen tegen hartritmestoornissen (propafenon, flecaïnide)
Door het stoppen met roken is het mogelijk dat bepaalde geneesmiddelen langzamer uit het lichaam verwijderd worden. Deze reactie is onafhankelijk van het gebruik van Zyban en treedt dus ook op bij mensen die zonder behulp van Zyban met roken stoppen. Indien u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt, en u wilt stoppen met roken, is het raadzaam uw arts hiervan op de hoogte te stellen.
Patiënteninformatie Zyban, blz. 4 mei 2001


* tacrine (een geneesmiddel dat voor wordt geschreven bij de ziekte van Alzheimer (dementie))
* clozapine (een geneesmiddel (antipsychoticum) tegen psychose (ernstige geestesziekte))

HOEVEEL ZYBAN MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

U dient niet meer tabletten in te nemen dan de maximaal aanbevolen dosering, aangezien het risico op het optreden van een toeval (convulsie) dan toeneemt.

Volwassenen
Uw arts heeft u verteld hoeveel Zyban u moet innemen en wanneer. Houdt u zich altijd aan dit voorschrift. De gebruikelijke dosering is als volgt: De eerste zes dagen 1 tablet Zyban (150 mg bupropion) één maal per dag. Daarna 1 tablet Zyban twee maal per dag. Bij het innemen van twee tabletten dient u één tablet `s ochtends en één tablet aan het einde van de middag in te nemen. In ieder geval moet er een tijd van minimaal 8 uur zitten tussen de twee innamen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen. U dient niet meer dan 2 tabletten Zyban per dag in te nemen.
De tabletten Zyban mogen niet worden gekauwd of worden fijngemaakt. Het wordt aanbevolen om een datum vast te stellen voor het stoppen met roken binnen twee weken nadat u met Zyban bent begonnen, bij voorkeur in de tweede week. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zyban moet gebruiken. Het is van belang dat u Zyban blijft gebruiken zolang als uw arts u verteld heeft. De behandeling met Zyban duurt 7 tot 9 weken. Als er na 7 weken geen effect van de behandeling met Zyban is, zal de arts de behandeling stoppen.

Gebruik bij patiënten met verminderde leverfunctie Als uw lever niet zo goed werkt moet u extra opletten als u Zyban gaat gebruiken. Soms kan de arts de dosering van Zyban aanpassen. De gebruikelijke dosering is dan 1 tablet Zyban (150mg bupropion) éénmaal daags.

Gebruik bij patiënten met verminderde nierfunctie
Als uw nieren niet zo goed werken moet u extra opletten als u Zyban gaat gebruiken. Soms kan de arts de dosering van Zyban aanpassen. De gebruikelijke dosering is dan 1 tablet Zyban (150mg bupropion) éénmaal daags.

Gebruik bij ouderen
Als u een hoge leeftijd heeft moet u extra opletten als u Zyban gaat gebruiken. Soms kan de arts de dosering van Zyban aanpassen. De gebruikelijke dosering is dan 1 tablet Zyban (150mg bupropion) éénmaal daags.

Gebruik bij kinderen
Zyban tabletten zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat u moet doen wanneer u te veel Zyban heeft ingenomen: Wanneer u meer Zyban heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

Wat u moet doen wanneer u hebt vergeten om Zyban in te nemen: Neem nooit een dubbele dosis van Zyban in om zo de vergeten dosis in te halen.
Patiënteninformatie Zyban, blz. 5 mei 2001


WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zyban bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen die vaak (minder dan 10%) zijn gemeld zijn koorts, droge mond, stoornissen van het maagdarmkanaal zoals misselijkheid en braken, buikpijn en verstopping (gastrointestinaal), slapeloosheid, tremor, concentratiestoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, depressie, opwinding, angst, huiduitslag, jeuk, zweten, overgevoeligheidsreacties zoals galbulten en smaakstoornissen.

Soms (minder dan 1%) werden gemeld pijn op de borst, krachteloosheid, versnelde hartslag, verhoging van de bloeddruk, blozen, verwardheid, gebrek aan eetlust, oorsuizen en problemen met zien.

In zeldzame gevallen (minder dan 0,1%) zijn verlaging van de bloeddruk, plotselinge bewustzijnsverlies, toevallen, geïrriteerdheid en vijandigheid gemeld. (zie de rubriek `Wanneer moet u extra opletten?') Ernstige bijwerkingen komen zelden voor. Treedt één van de onderstaande bijwerkingen op dan is het mogelijk dat u een allergische reactie heeft op Zyban. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts.

* plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem)
* Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
* Gewrichtspijn, spierpijn en koorts bij plotselinge huiduitslag
* Ernstige huidaandoeningen die gepaard gaan met rode (vochtige) vlekken (erythema multiforma), eventueel in combinatie met (hoge) koorts, gewrichtspijn en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


HOE KUNT U TABLETTEN ZYBAN HET BEST BEWAREN?

Zyban tabletten kunt u het beste in de originele verpakking beneden 25°C bewaren. Op het doosje en op de doordrukstrip kunt u achter "Exp" of "Niet te gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Zyban na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.
Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op mei 2001


AANVULLENDE INFORMATIE OVER STOPPEN MET ROKEN

U heeft van uw arts dit middel voorgeschreven gekregen, om u te helpen bij het stoppen met roken. Voor de meeste rokers is roken een vorm van verslaving. Uw lichaam is gewend geraakt aan de verslavende stof nicotine (nicotineverslaving). Daarnaast heeft u zichzelf aangeleerd om in allerlei situaties te roken (afhankelijkheid).
Patiënteninformatie Zyban, blz. 6 mei 2001

Door deze nicotineverslaving en de afhankelijkheid heeft u als roker een sterke drang om te roken. Daarom is ondersteuning van uw poging om te stoppen met roken zo belangrijk. Om u hierbij te helpen kunt u contact opnemen met uw huisarts of apotheker.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...