Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 31 mei 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 31 mei om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de wijziging van de tabakswet. De wijziging is gericht op jeugdbescherming via reclamebeperking, meer verkoopverboden en de introductie van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor tabaksverkoop.

Hierna debatteert de Kamer over een aantal wijzigingen van de Ziekenfondswet. De wijziging betreft het vervallen van een nominale premie voor ziekenfondsverzekerden jonger dan 18 jaar en de administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar een ziekenfondsverzekering (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de maatregel inzake tijdelijke fiscale stimulering bij de aankoop van schone personen- en bestelautos. Het betreft onderlinge aanpassing van wetgevingen der lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot maatregelen die moeten worden genomen tegen luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motorvoertuigen.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie: 10.00 tot ca. 11.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en De Grave (Defensie) over de inzet van militairen voor het gebied rond Oene inzake de bestrijding van mond- en klauwzeer.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de situatie in Turkije en het bezoek van de president van Turkije de heer Sezer aan Nederland (van 3 tot en met 5 april jongstleden).

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 12.30 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over het Europees asielbeleid.
Europese Zaken, Economische Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de veiligheid van de spoorwegen, het arbeidsconflict met de NS en de problemen op Koninginnedag in Amsterdam (30 april jongstleden).
Verkeer en Waterstaat en Financiën: 16.00 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financiën) over de voortgangsrapportage inzake publiek private samenwerking (PPS).

Europese Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 17.00 tot ca. 19.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Volksgezondheid van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 10.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 11.00 tot ca. 11.45 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Algemene Federatie Militair Personeel over de status en rechtspositie van ECMM-waarnemers (European Communité Monitoring Mission).

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 13.15 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek over met vertegenwoordigers van diverse organisaties over de Strategienota omgaan met stoffen.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 16.00 uur mevrouw Sara Mendez uit Uruguay. Mevrouw Sara Mendez werd in 1976 in Buenos Aires door een gezamenlijk actie van Argentijnse en Uruguayaanse militairen ontvoerd. Daarbij werd haar zoon Simon Riquelo van haar weggenomen. Mevrouw Sara Mendez krijgt steun voor haar actie van het Comité tegen Straffeloosheid, XminY solidariteitsfonds en de PvdA, om bij de verantwoordelijke autoriteiten in Uruguay en Argentinië opheldering te vragen over het lot van alle ouders van ontvoerde kinderen in Latijns-Amerika (Suze Groenewegzaal).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven neemt om 15.45 de eerste persoonlijk gesigneerde krant door dagbladbezorger Soerin Kienno in ontvangst. De Nederlandse dagbladen, verenigd in de Nederlandse Dagbladpers (NDP), starten op vrijdag 1 juni 2001 een nieuwe collectieve campagne. Doel van de campagne is het verbeteren van het imago van de dagbladbezorging (hal Plein 2).

KAMERBEWAARDER NEEMT AFSCHEID

Kamerbewaarder, Piet van der Tas, neemt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de Tweede Kamer. Ter gelegenheid daarvan biedt het Presidium van de Tweede Kamer hem een afscheidsbijeenkomst aan vanaf 17.00 uur (Oude Zaal).

VRIJDAG 1 JUNI

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven en de Griffier de heer W. De Beaufort en enkele leden (mevrouw Van der Hoeven (CDA), mevrouw Giskes (D66), de heer Blaauw (VVD) en de heer Valk (PvdA)), zijn door de Voorzitter van het parlement van Albanië, prof. dr. Skender Gjinushi uitgenodigd voor een bezoek aan Albanië van 1 tot en met 5 juni aanstaande.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie