Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Netto verlies Newconomy eerste kwartaal 2001 EUR 6,7 miljoen

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Bron: Newconomy
Zoek soortgelijke berichten
Newconomy

Netto verlies Newconomy eerste kwartaal 2001 EUR 6,7 miljoen

Newconomy (Euro.NM: NEWY), (www.newconomy.com/), heeft in het eerste kwartaal van 2001 een netto verlies geboekt van EUR 6,7 miljoen. Dit resultaat bestaat uit een verlies op venture activiteiten van EUR 5,8 miljoen en een operationeel bedrijfsresultaat van EUR 0,9 miljoen negatief. Het eigen vermogen per 31 maart 2001 is EUR 23,6 miljoen.

Resultaat uit venture activiteiten
In het eerste kwartaal van 2001 heeft Newconomy EUR 4,1 miljoen werkkapitaal gefinancierd voor haar participaties WISH-NokNok en Macropolis. Deze werkkapitaalfinanciering is direct ten laste van het resultaat uit venture activiteiten gebracht. Voor het tweede kwartaal van 2001 heeft Newconomy een beperkte verplichting van EUR 0,3 miljoen op zich genomen voor de financiering van werkkapitaal van meerderheidsdeelnemingen. Vanaf eind mei 2001 heeft Newconomy geen burn-rate verplichtingen meer ten opzichte van haar meerderheidsparticipaties. Bij twee participaties hebben zich recentelijk zodanige liquiditeitsproblemen geopenbaard, dat is besloten deze participaties voorzichtigheidshalve volledig af te waarderen. Het hiermee gemoeide bedrag is EUR 1,1 miljoen. Tevens werd in het eerste kwartaal een positief resultaat geboekt van EUR 1,0 miljoen op de verkoop van een deel van het aandelenpakket van Tie Holding. Newconomy houdt nu nog een belang van 4,7% in Tie Holding. Het positieve resultaat werd teniet gedaan door de verdere koersdaling van Tie Holding. Als gevolg hiervan was, volgens de vastgelegde herwaarderingsregels, een afwaardering nodig van EUR 1,3 miljoen op het resterende pakket aandelen in handen van Newconomy. Per saldo is op het belang in Tie Holding een resultaat geboekt van EUR 0,3 miljoen negatief.

Operationeel Bedrijfsresultaat
Het operationeel bedrijfsresultaat van Newconomy in het eerste kwartaal bedroeg EUR 0,9 mln negatief. Bij een omzet van EUR 0,25 miljoen bedroegen de totale kosten EUR 1,2 miljoen, oftewel EUR 0,4 miljoen per maand. Dit kostenniveau is niet maatgevend voor de operationele kosten in het resterende deel van het jaar. Als gevolg van een ingrijpende reorganisatie, die eind april grotendeels was afgerond, zullen de operationele kosten per maand in de tweede helft van het jaar met circa 50% worden gereduceerd. In het tweede kwartaal moet nog rekening worden gehouden met relatief hoge kosten voor zaken als investor relations, externe communicatie, juridische bijstand en accountancy.

Vooruitzichten
De op 9 mei j.l. nieuw benoemde Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben een begin gemaakt met de analyse van de bestaande portefeuille van participaties. De komende periode zal gebruikt worden om het inzicht in deze portefeuille te verdiepen. Zij kunnen zich op dit moment evenwel niet aan de indruk onttrekken dat, bij een ongewijzigde situatie op de kapitaalmarkt, nog substantiële verdere afwaarderingen in de portefeuille noodzakelijk zullen blijken. Op dit moment valt nog niet aan te geven op welke participaties dit betrekking heeft en om welke, daaraan gerelateerde, bedragen het gaat.

Bijlage: Geconsolideerde winst- en verliesrekening.

G

Voor nadere informatie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie