Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Technische wijziging regeling MKZ

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MINLNV: Technische wijziging regeling MKZ

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op de artikelen 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
Artikel 2 van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II komt te luiden:

Artikel 2

1. Het brengen buiten Nederland van evenhoevigen is verboden.
2. Het brengen van evenhoevigen buiten het gebied, bedoeld in bijlage I bij beschikking 2001/223/EG, onderscheidenlijk het gebied, bedoeld in bijlage II bij beschikking 2001/223/EG, is verboden.
3. In afwijking van het eerste lid is het brengen van evenhoevigen buiten andere gebieden dan die bedoeld in bijlage I en bijlage II bij beschikking 2001/223/EG toegestaan, voorzover dit geschiedt overeenkomstig beschikking 2001/223/EG.

4. Het brengen van producten van evenhoevigen buiten de gebieden bedoeld in bijlage I bij beschikking 2001/223/EG geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 12 van die beschikking.
5. Onverminderd het vierde lid gaan producten van evenhoevigen, die buiten Nederland worden gebracht, vergezeld van een verklaring overeenkomstig de artikelen 2, derde lid, 3, vierde lid, 4, vierde lid, 6, vierde en vijfde lid, 7, derde lid, 8, derde lid, 12, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk 12, tweede lid, onderdeel b, van Beschikking 2001/223/EG.

Artikel II
Deze regeling wordt op 31 mei 2001 om 17.45 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
Toelichting voor de Staatscourant
Onderhavige regeling strekt ertoe de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II aan te passen teneinde qua systematiek beter aan te sluiten bij de bepalingen van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82). Voorheen was het systeem qua verplaatsingen van evenhoevigen voornamelijk neergelegd in de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 III.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

31 mei 01 17:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie