Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies ESC inzake duurzame-ontwikkelingsstrategie

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

CES/01/60

Brussel, 31 mei 2001

De tijd is rijp voor een beleidsverandering om een duurzame-ontwikkelingsstrategie van de grond te krijgen - aldus het Economisch en Sociaal Comité van de EU in een zojuist uitgebracht advies

In zijn op 31 mei met algemene stemmen uitgebrachte advies verklaart het Economisch en Sociaal Comité zeer geporteerd te zijn voor het plan om tijdens de Top van Göteborg in juni het initiatief te nemen tot een ommezwaai in het lange-termijnbeleid, zulks ten gunste van duurzame ontwikkeling. Het advies is opgesteld door rapporteur Ehnmark van de groep "Werknemers" van het ESC en co-rapporteur Ribbe van de groep "Diverse werkzaamheden".

Het begrip "duurzame ontwikkeling" werd in 1987 door de zogeheten commissie-Brundtland omschreven als een ontwikkeling waarbij de huidige generaties in hun behoeften kunnen voorzien zonder dat de behoeftebevrediging van volgende generaties in gevaar wordt gebracht. In overeenstemming met deze omschrijving en met de conclusies van de Europese Raad van Helsinki streeft de EU naar "een lange-termijnstrategie waarin de beleidslijnen voor duurzame economische, maatschappelijke en milieuontwikkeling op elkaar aansluiten". Op 27 maart heeft de Commissie een discussienota over duurzame ontwikkeling voorgelegd, waarop tot eind april kon worden gereageerd.

Het Comité betreurt het dat voor publieke inspraak over de voorbereidende fase niet meer dan één maand is uitgetrokken. Daarom vindt het Comité dat na de Top van Göteborg alle zeilen moeten worden bijgezet om het publiek van deze thematiek te doordringen, de discussie op lokaal niveau gaande te houden en opmerkingen en suggesties inzake de strategie voor duurzame ontwikkeling te kanaliseren. Tijdens de Top van Göteborg zouden een aantal algemene doelstellingen moeten worden uitgewerkt en zou erop moeten worden aangedrongen, de nadere invulling van een en ander uit te stellen tot de Top van Barcelona volgend jaar.

In zijn advies wijst het Comité erop dat een maatschappij die een duurzame ontwikkeling gestalte wil geven, de nodige kennis in huis dient te hebben en zwaar moet investeren in O&O, onderwijs, opleiding en levenslang leren. Er dient aandacht te zijn voor een actief gezinsbeleid op nationaal niveau, dat erop gericht is de nodige economische en sociale randvoorwaarden te creëren zodat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen gemakkelijker kunnen combineren. Het beleid moet worden bijgesteld en daarvoor is nu het moment aangebroken.

Verder verklaart het Comité volledig achter het Protocol van Kyoto te staan en gaat het ervan uit dat de EU zich sterk zal maken om dit protocol ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op wereldschaal ingang te doen vinden.

Het volledige advies zal binnenkort in alle officiële talen van de EU worden gepubliceerd op de website van het ESC: www.esc.eu.int

Voor meer informatie over het Economisch en Sociaal Comité en zijn werkzaamheden kunt u contact opnemen met persvoorlichter Nick Foster, bereikbaar via telefoon (32-2) 546 92 07, of email: (nicholas.foster@esc.eu.int).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie