Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderschema gemeente Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht


Vergaderingen

Laatste update: 28.05.2001
vergaderschema

Vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis. Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur.
Op de vergadering betrekking hebbende stukken liggen in de regel een week voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de burgerleeskamer op de begane grond van het raadhuis.

Commissievergaderingen
In de maand mei opent op dinsdag de 15-de de commissie Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, en onderwijs (ROVO) de reeks openbare commissievergaderingen, die zoals gebruikelijk vanaf 20.00 uur plaatsvinden in de raadzaal van het raadhuis.

Op donderdag 31 mei staat de openbare vergadering van de gemeenteraad op de agenda.

Op de voorlopige agenda van de commissie Rovo staan onder meer (bij de mededelingen) de definitieve reactie van de Drechtsteden op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Verder staan op de agenda een voorstel tot verkoop van gronden in Oostpolder (fase 2b) en de behandeling van de jaarrekening 2000 (beleidsvelden nummers 41 Basisonderwijs, 43 Onderwijs, 44 Volwasseneneducatie / 57 Sociaal-cultureel werk/ 66 Kinderopvang, 67 Jeugd / 81 Ruimtelijke Ordening, 82 Stads- en Dorpsvernieuwing, 83 Volkshuisvesting, 84 Eigendommen en 85 Grondexploitatie)

Op de voorlopige agenda van de commissie Fisozami staan onder meer een voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2000 en de bestemming van het resultaat, een toelichting door het accountantskantoor Deloitte en Touche en de behandeling van de beleidstaken (61: inkomensvoorzieningen, 62: werkgelegenheidsinitiatieven, 63: maatschappelijke begeleiding en advies, 73: milieu, 91: financiën, 92: belastingen en rechten, 93: algemene baten en lasten, 94: saldo kostenplaatsen). Verder staan op de agenda bij de ingekomen stukken en mededelingen de jaarrekening 2000 van het Bouwfonds, de nota samenwerkingsovereenkomst Rijksbijdrageregeling 2001 met KLIQ, de nota Boetebesluit sociale zekerheidswetten van 14 oktober 2000 en een voorstel tot behandeling en vaststelling van het Treasury statuut.

Hieronder het voorlopige vergaderschema t/m september 2001

donderdag 31 mei
19.30 uur Raadhuis, openbare vergadering van de gemeenteraad

maandag 11 juni
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, en onderwijs

woensdag 13 juni
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Financiën, sociale zaken en milieu

donderdag 14 juni
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Openbare werken, welzijn en cultuur

maandag 18 juni
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Algemene, bestuurlijke en economische aangelegenheden

donderdag 28 juni
19.30 uur Raadhuis, openbare vergadering van de gemeenteraad

dinsdag 3 juli
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, en onderwijs

woensdag 4 juli
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Financiën, sociale zaken en milieu

donderdag 5 juli
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Openbare werken, welzijn en cultuur

maandag 9 juli
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Algemene, bestuurlijke en economische aangelegenheden

donderdag 19 juli
19.30 uur Raadhuis, openbare vergadering van de gemeenteraad

dinsdag 11 september
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, en onderwijs

woensdag 12 september
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Financiën, sociale zaken en milieu

donderdag 13 september
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Openbare werken, welzijn en cultuur

maandag 17 september
20.00 uur Raadhuis, openbare vergadering van de commissie Algemene, bestuurlijke en economische aangelegenheden

donderdag 27 september
19.30 uur Raadhuis, openbare vergadering van de gemeenteraad

Terug naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie