Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Medisch specialisten halen goodwillbetaling van de agenda

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Voorstel beëindiging goodwillbetalingen bij praktijkoverdracht van ALV agenda

25 mei 2001

Het bestuur van de Orde heeft op 17 mei besloten de opiniërende bespreking van een regeling voor beëindiging van goodwillbetaling bij praktijkoverdracht van medisch specialisten, van de agenda te halen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 mei 2001. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat - in tegenstelling tot eerdere toezeggingen - op dit moment geen definitief uitsluitsel bestaat over de financiering van de bijdrage van de overheid, die een belangrijke basis moet gaan vormen voor een dergelijke regeling. Dit is bijzonder jammer, zeker gezien het vele werk dat in de afgelopen maanden is gestoken in de opzet van een regeling. In dat kader zijn ook vele externe contacten nodig geweest met onder meer de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de overheid, waaronder de ministeries van VWS en Financiën.

Hoewel de bijdrage aan de financiering door de overheid in de meerjarenafspraken is vastgelegd dient de bijdrage van de overheid wel in financiële kaders te worden opgenomen. Het ministerie van VWS dient daar nog voor te zorgen. Voor het ministerie van VWS is dit aanleiding om nog nader in overleg te treden met het ministerie van Financiën. Dit betekent echter dat momenteel over een van de meest essentiële voorwaarden om tot een regeling over te gaan onduidelijkheid bestaat. Juist omdat totale duidelijkheid over dit punt een absolute vereiste is, heeft het bestuur van de Orde besloten de opiniërende behandeling van dit agendapunt niet op 31 mei 2001 te laten plaatsvinden, maar de bespreking daarover tot nader order op te schorten. Zodra hierover vanuit VWS een definitieve en heldere toezegging komt, zullen wij alsnog een opiniërende bespreking agenderen, wellicht in de vorm van een extra ALV. Uiteraard zal dit niet tijdens de vakantieperiode worden georganiseerd. Kort na deze opiniërende bespreking zullen op vijf plaatsen in het land lokale voorlichtings- en discussiebijeenkomsten worden georganiseerd. De tijdens de ALV en de daaropvolgende bijeenkomsten ontvangen commentaren en suggesties worden daarna op hun merites gewogen en eventueel in de regeling opgenomen. Voordat er een besluitvormende ALV plaatsvindt, zal ook nog een bijeenkomst van de Klankbordgroep worden gehouden, waarvoor de voorzitters van medische staven, Ordecoördinatoren en leden van de BBC's zullen worden uitgenodigd. In de besluitvormende ALV over de regeling zal tevens oriënterend over de statuten en het reglement van de voorgenomen Stichting Goodwillfonds worden gesproken. Besluitvorming over deze onderwerpen vindt dan plaats op een volgende ALV. Met deze procedure maakt het bestuur een duidelijke keuze voor een open discussie en zorgvuldige besluitvorming met haar leden over dit zeer belangrijke punt. Daarom heeft het bestuur op dit moment geen andere keus dan uitstel van de opiniërende bespreking.

Zie ook : Goodwill

Orde van Medisch Specialisten

© copyright 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie