Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel op de NMI-Remigratieconferentie

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel op de NMI-Remigratieconferentie Een toespraak bij het onderwerp Remigratie
31 mei 2001
Inleiding
Remigratie is rechtstreeks verbonden met het verlangen naar de eigen oorsprong en een eigen sociaal-culturele omgeving. Het Nederlands Migratie Instituut heeft een bijzondere plaats in het veld van organisaties voor etnische minderheden in Nederland; het is te omschrijven als een pluriform instituut met een multiculturele basis. Ik dank u hartelijk voor de enthousiaste en geëngageerde manier, waarop u de voorlichting over de remigratievoorzieningen de afgelopen tien jaar heeft verzorgd. U levert een belangrijke bijdrage aan het beslissingproces van duizenden mensen om al dan niet te remigreren.
Dames en heren,
We zijn hier vandaag bijeen op een toepasselijke plaats. Het Museon verricht een belangrijke functie: hier wordt aan jonge mensen historisch besef en begrip voor culturele diversiteit bijgebracht. We zien daarin duidelijk de link met onze aanwezigheid. Remigratie is rechtstreeks verbonden met het verlangen naar de eigen oorsprong en naar een eigen sociaal-culturele omgeving.
Het Nederlands Migratie Instituut heeft een bijzondere plaats in het veld van organisaties voor etnische minderheden in Nederland. We kunnen het NMI omschrijven als een pluriform instituut met een multiculturele basis.
Het personeel is samengesteld uit de verschillende doelgroepen van het integratiebeleid. Op die manier kunnen de medewerkers de cliënten uit de verschillende culturen goed voorlichten over de remigratievoorzieningen, desgewenst vanuit hun eigen culturele beleving en zonodig in de eigen taal.
Het NMI is ook een multifunctioneel instituut. Het vervult een landelijke functie voor etnische minderheden en bovendien een ondersteunende functie voor andere instellingen. Tevens biedt het via lokale spreekuren een laagdrempelige, gemakkelijk toegankelijke dienstverlening aan individuele cliënten in het gehele land. We zien hoe de eerste, tweede en derde lijnsfunctie geïntegreerd zijn in één instituut.
Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor de wijze, waarop het NMI in de afgelopen tien jaar zijn taak heeft vervuld. Tevens dank ik u hartelijk voor de enthousiaste en geëngageerde manier, waarop u de voorlichting over de remigratievoorzieningen heeft verzorgd. Ik denk dat ik met een gerust hart ook kan spreken namens de duizenden personen die het NMI in de afgelopen jaren heeft geholpen.
U licht uw cliënten zo objectief mogelijk voor, zonder dat de vrijwilligheid van het individuele besluit tot remigratie in gevaar komt. Ik meen dat u daarin goed bent geslaagd. Daarmee voldoet uw instituut aan een van de belangrijkste uitgangspunten van het remigratiebeleid. Dat beleid mag immers geen wervend of stimulerend karakter hebben. Het staat de mensen vrij om hier te blijven of voor een vertrek naar elders te kiezen. Op grond van de Remigratiewet biedt de Nederlandse overheid slechts faciliteiten voor het geval dat de cliënt besluit te remigreren. Men kan op vrijwillige basis gebruik maken van die faciliteiten. Ook personen, die na de voorlichting door het NMI niet gebruikmaken van deze wet, hebben profijt van deze voorlichting; zij hebben een helder inzicht in de eigen positie verkregen.
Voor diegenen die er wel gebruik van maken, bieden de voorzieningen van de Remigratiewet een financiële tegemoetkoming. Die is beschikbaar voor meerderjarigen uit de doelgroepen van het integratiebeleid, die in hun herkomstland of elders buiten Nederland hun toekomst willen zoeken. Voor mensen van 45 jaar en ouder biedt deze wet extra faciliteiten. De reden daarvoor is het idee dat zij buiten Nederland niet meer zelfstandig een bestaansinkomen kunnen verwerven. Over aard en reikwijdte van deze voorzieningen heeft u vanochtend gediscussieerd. De maandelijkse uitkering, die de wet aan deze oudere remigranten biedt, is een internationaal unicum en daarmee een belangrijke verworvenheid voor etnische minderheden.
Om misverstanden weg te nemen wil ik graag het volgende benadrukken. Men vraagt mij regelmatig om aanvullende faciliteiten voor jongere remigranten, in de sfeer van ondersteuning voor een beroepsopleiding of voor het starten van een eigen bedrijf in het bestemmingsland. Ik moet die mensen teleurstellen, want daar ga ik niet over. Als minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid kan ik geen verantwoordelijkheid dragen voor projecten in het buitenland. Uiteraard ben ik wél bereid tot interdepartementaal overleg om dwarsverbanden te leggen, als daartoe aanleiding bestaat en het in mijn vermogen ligt.
Overigens geldt dit ook voor eventuele aanvullende voorzieningen voor de oudere remigranten.
Sinds de Remigratiewet op 1 april 2000 in werking trad, zijn zon 440 aanvragers feitelijk vertrokken. Het aantal aanvragen per maand schommelt thans tussen de vijftig en zeventig per maand, zoals blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank, die met de uitvoering van deze wet is belast. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze wet echt aan de behoefte voldoet. Dat zal ook blijken uit de evaluatie van deze wet, die plaatsvindt vóór 1 april 2004. Aan de voorbereiding van deze evaluatie wordt nu al op ambtelijk niveau gewerkt. Daarna kunnen we zien of de wet voldoet. Behoefte aan de wet is er wel: een recent ITS-onderzoek - uitgevoerd in opdracht van het departement - wijst uit dat bij de vijf verwachte grootste doelgroepen een behoorlijke belangstelling bestaat om van deze wet gebruik te maken. U heeft er vanochtend al van alles over gehoord.
Ik wil u nog graag het volgende in overweging geven. Het is niet alleen de Rijksoverheid, die een nuttige bijdrage kan leveren aan de faciliteiten voor een samenhangend pakket van voorzieningen voor remigranten. Ik zie ook interessante mogelijkheden voor andere maatschappelijke partijen. Denkt u aan lagere overheden, het bedrijfsleven en organisaties die internationaal actief zijn. Daarbij kan een maatschappelijk platform voor overleg en samenwerking nuttig zijn. Voor de oprichting daarvan zou bijvoorkeur van particuliere zijde het initiatief moeten komen om het maatschappelijk draagvlak voor remigratie te vergroten. Ik denk dat de tijd hiervoor rijp is.
Ik ben buitengewoon benieuwd naar de ervaringen en inzichten die uit uw werkgroepen van vanochtend zijn gekomen. Daarover zal ik straks graag van gedachten wisselen met professor Penninx. Tot slot wens ik het NMI veel succes in de komende jaren. Ik zei al dat het Museon een geschikte locatie is om stil te staan bij het verleden. Vandaag doet het NMI dat zelf. Daarom heb ik nu het genoegen om het bestuur als aandenken een schaal te overhandigen. U treft daarop de leeuw met de wapperende manen aan uit het vignet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; mede namens het ministerie wens ik u veel succes voor de toekomst!
N.B. alleen het gesproken woord geldt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...