Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal particuliere beleggers daalt

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CENTR. VOOR MARKETING ANALYSES

Einde jarenlange groei: aantal particuliere beleggers daalt

Centrum voor Marketing Analyses heeft in het voorjaar van 2001 weer haar jaarlijkse onderzoek onder particuliere beleggers uitgevoerd. Wij hebben ruim 1.000 beleggende huishoudens ondervraagd. Het handelt om huishoudens die beleggen in obligaties, aandelen, beleggingsfondsen, derivaten of aandelenleaseconstructies. Hier volgen enkele van de belangrijkste resultaten:


- Het aantal beleggende huishoudens is sinds 2000 met 6% afgenomen tot
1.360.000. Daarmee is een einde gekomen aan een jarenlange groei die in de jaren negentig ingezet is. In de periode 1997 tot en met 2000 nam deze markt nog met circa de helft toe van 1.000.000 tot 1.450.000 beleggende huishoudens.


- Het langdurige karakter van de malaise op de beurzen is de belangrijkste reden voor de trendbreuk. Zelfs in 1998, toen de Azië-crisis een scherpe reactie op de beurs teweegbracht, groeide het aantal beleggende huishoudens nog met 8%. Die veerkracht laten beleggers niet zien, nu de crisis bedui-dend langer duurt. We zien ook dat de veiligheidsperceptie van beleggen zich op een absoluut laagtepunt bevindt.


- Niet alleen het aantal beleggers neemt af, ook hun activiteit vermindert. Tot en met 2000 stelden wij jaar op jaar een stijging vast van de mutatiefrequentie tot gemiddeld 10,6 keer per jaar. Nu in 2001 is dat teruggevallen tot gemiddeld 9,1 aan- en verkooporders per jaar.


- Spaar- en Groeifondsen hebben door de nieuwe belastingwet hun aantrekkelijkheid verloren. Ook aandelenleaseconstructies verliezen marktaandeel. Daar staat tegenover dat obligaties juist weer in meer particuliere portefeuilles zijn opgenomen. Het zijn echter vooral oudere beleggers die zich tot obligaties wenden.


- Hoewel beurzen alweer enige jaren de koersen in euro's noteren, rekenen beleggers nog steeds in guldens. Negen van de tien drukken de omvang van hun belegd vermogen liever in guldens dan in euro's uit.


- Slechts één op de drie particuliere beleggers beschikt over een belegd vermogen van meer dan
f 100.000. Er is een zeer sterk verband met leeftijd: hoe ouder men is, hoe groter het vermogen.


- Steeds minder beleggers voeren fiscale motieven aan om te gaan beleggen. Nauwelijks de helft doet dit, terwijl enkele jaren geleden nog drie van de vier beleggers zich hierdoor lieten bewegen.


- Nauwelijks één op de acht beleggers heeft als gevolg van de nieuwe belastingwet veranderingen aangebracht in de beleggingsportefeuille. Het zijn vooral de grotere belegde vermogens die aan-passingen hebben doorgevoerd.


- On line beleggen maakt nog steeds een flinke groei door, al is deze minder onstuimig dan wij in 2000 vaststelden. Naar schatting 13% van alle beleggers geeft thans via internet orders door. De groei wordt niet meer gerealiseerd onder de meest actieve beleggers, maar onder beleggers die qua activiteit tot de middengroep behoren.


- Opvallend is dat het gebruik van internet voor beleggingsinformatie slechts een zeer geringe groei laat zien. Het wekt de indruk dat we de sterkste groei daarvan reeds achter ons hebben liggen.

Tot zover een selectie van onze onderzoeksresultaten. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich wenden tot Peter Zegwaart (directeur), Reg van Steen (directeur) of Jan Willem Gehrels (research manager) telefoonnummer 020 - 55 66 666. U kunt ook onze website bezoeken www.cma.nl.


01 jun 01 09:00
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie