Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jorritsma over kilometerheffing en conflict bij NS

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9572

1-6-2001, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.57 uur

VICE-PREMIER JORRITSMA, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER KILOMETERHEFFING EN HET CONFLICT BIJ DE

NEDERLANDSE SPOORWEGEN

WITTEMAN:
Mevrouw Jorritsma, er is vandaag in het kabinet gesproken over de kilometerheffing. En de blijde boodschap was: die kilometerheffing komt er. Nu is dat niet zo verschrikkelijk veel nieuws, want dat zat er al enorm aan te komen, maar de discussie in Nederland gaat nu juist over de vraag of je dat gedifferentieerd doet, bijvoorbeeld dat je in de Randstad meer betaalt of dat je per auto meer betaalt of dat je in de spits meer betaalt, of dat het één tarief wordt. Nu is vanmiddag naar buiten gebracht, hebben wij in Nova gehoord, dat er inderdaad zo'n gedifferentieerd tarief komt. Kunt u dat bevestigen?

JORRITSMA:
In grote lijnen kan ik bevestigen dat we besloten hebben. We hebben ook gezegd dat we in de wetgeving nog een aantal zaken moeten regelen. Voordat die wetgeving er is, dat duurt tot ongeveer eind van het jaar, moet er ook nog een groot aantal dingen uitgezocht worden: technische mogelijkheden, er moet aanbesteed worden, op enig moment, over wie wat gaat doen. Ook over het gebied waar het precies gaat gebeuren, of je... Kijk, doel is natuurlijk om het zo snel mogelijk in het hele land te kunnen doen, want dan kun je ook echt variabiliseren, wat wij willen.

WITTEMAN:
Dat is in 2006?

JORRITSMA:
Dat weten wij dus nog niet. Wij hopen eigenlijk nog steeds dat we mogelijk in één keer kunnen, want dat is natuurlijk het allermooiste voor variabilisatie.

WITTEMAN:
Er moet toch eerst een proef komen, neem ik aan?

JORRITSMA:
Er moet eerst een technische proef komen. Die komt er natuurlijk.

WITTEMAN:
Die is in 2003?

JORRITSMA:
Die is in 2003, ja.

WITTEMAN:
En dan zou u er de voorkeur aan geven om het in het hele land tegelijk in te voeren?
JORRITSMA:
Kijk, als je vindt dat het ook een middel is om te variabiliseren, dus om zeg maar motorrijtuigenbelasting en bpm en dat soort zaken af te schaffen, dan wel zeer ver naar beneden te brengen, dan moet je wel. Want zolang je het maar in een deel van het land doet, kun je daarmee niet de motorrijtuigenbelasting naar beneden doen, want dan zou het betekenen dat mensen die buiten dat gebied wonen wel het voordeel van een verlaagde vaste belasting zouden hebben, maar niet het nadeel van een verhoogde variabele belasting.

WITTEMAN:
Wanneer zou dat dan kunnen, stel dat het lukt om dat in één keer te doen?

JORRITSMA:
Dat zal even moeten blijken. Ik heb zelf het gevoel dat dat ook best snel zou moeten kunnen. Als het in één deel van het land snel kan, dan zou ik eerlijk gezegd niet weten waarom het elders niet snel kan.

WITTEMAN:
Dus ook 2006, of misschien eerder, 2005?

JORRITSMA:
Het zou mooi zijn.

WITTEMAN:
En dan bent u ook voor zo'n gedifferentieerd tarief, dus dat je in de spits meer betaalt en dat je in de Randstad meer betaalt?

JORRITSMA:
Je hebt het over invoering en over je uiteindelijke doelstelling. Voor mij staat voorop dat we het moeten invoeren. En vooral snel, omdat ik denk dat we echt iets moeten bedenken.

WITTEMAN:
Dus u zegt: eerst gewoon invoeren met een vlak tarief, zoals dat genoemd wordt, en daarna de variatie?

JORRITSMA:
Dat is nu precies de variatie die we ook nog bij het wetsvoorstel verder moeten beslissen. Daar komt mevrouw Netelenbos dus nog op terug.

WITTEMAN:
Maar dat is een politieke vraag, lijkt me. Of zegt u: dat is een technische vraag?

JORRITSMA:
Ik vind altijd dat hier politiek en technisch een beetje door elkaar gaan lopen.

WITTEMAN:
Meneer Pieper zegt: technisch zijn er geen problemen.
JORRITSMA:
Technisch zijn er geen problemen. We hebben vooralsnog wel een paar problemen op te lossen, want ik geloof niet dat alles al opgelost is rond de fraudegevoeligheid, nog niet alles is opgelost rond de privacy. Dat zijn best ingewikkelde problemen. Ik moet u bekennen dat vorige voorstellen op dit soort terreinen, waar ik veel mee te maken heb gehad, nog wel eens een keer behoorlijk lang in de vertraging zijn geschoten. Ik geloof zeer in technologie. Ik ben ietsjes pragmatischer en ietsjes fatalistischer geworden over de tempi die mogelijk zijn.

WITTEMAN:
U vindt hem te optimistisch?

JORRITSMA:
Ik hoop dat dat niet zo is. Maar ik sluit het niet geheel uit.

WITTEMAN:
De heer Hofstra, partijgenoot van u, zegt dat voor de VVD één ding duidelijk is: een vlak tarief, en we gaan niet zeuren over `in de spits meer en andere gebieden meer', want dat is discriminatie.

JORRITSMA:
Laten we nu maar eens kijken hoe het voorstel er dadelijk uitziet. Mevrouw Netelenbos gaat ook overleggen met de partijen in de Tweede Kamer; dat zal ze wel moeten, omdat er een tekst in het regeerakkoord, een vorig jaar aangepaste tekst, weer aangepast zal moeten worden. Dus daar moeten we toch even met hun over praten.

WITTEMAN:
Ja, en dan zal mevrouw Netelenbos nog opkijken, want dan heeft ze meneer Hofstra tegen, als ze die gedifferentieerde tarieven wil, en ze heeft het CDA tegen.

JORRITSMA:
Ja, maar het CDA, daar snap ik eerlijk gezegd niks meer van. Want het CDA is nu, wat ik althans begreep, tegen elke kilometerheffing. Blijkbaar is het CDA tegen elk iets wat kan. Het is elke keer van: eerst zijn we tegen rekeningrijden, voor kilometerheffing. Nu kan kilometerheffing, dus zijn we daar nu weer tegen. Dat verbaast me wat. En het gaat uiteindelijk nog steeds om een heel belangrijk variabilisatiemiddel. En ik meen te weten dat ook die partij zich altijd uitgesproken heeft voor variabilisatie. En we weten dat je de accijnzen niet verder kan verhogen, ten koste overigens van de motorrijtuigenbelasting en de bpm.

WITTEMAN:
Dus het CDA is meer bezig oppositie te voeren en alvast een beetje verkiezingscampagne, dan...

JORRITSMA:
Ik hoop eerlijk gezegd dat we erin slagen om het zodanig duidelijk voor te stellen dat er een brede basis in de Kamer over zou kunnen ontstaan. Die was er voordat we met gedachten daarover kwamen. De motie-Stellingwerf is volgens mij door iedereen in de Kamer aangenomen. Het zou heel vervelend zijn als je dan nu verder weer, de devil zit in de detail, plotseling...
WITTEMAN:
Nou ja, detail. Het is toch ook voor de filebestrijding heel belangrijk of je zegt: we gaan het zo doen, of dat je in de spits... Dat zegt Pieper bijvoorbeeld ook. Die zegt: als je al een kleine groep met die extra heffing in die spits eruit haalt, dan ben je al flink op weg die files te bestrijden.

JORRITSMA:
Laten we eerst opmerken dat verhogen van de variabele kosten effect heeft op al het autogebruik. Ook in de spits, dus ook dat bestrijdt files. Het is onzin om te zeggen dat dat niet zo is. Ik vind dat je voortdurend moet kijken naar: wat werkt wel en wat werkt niet? Je moet ook iets doen wat werkbaar is. Laten we nu maar eens kijken of we het zo snel mogelijk ingevoerd krijgen. Het zal moeilijk genoeg zijn op een goede manier die variabilisatie voor elkaar te krijgen, want het is een grote systeemwijziging. De precieze uitwerking doen we zo gauw we het wetsvoorstel klaar hebben. Dat zal eind van dit jaar zijn.

NEDERLANDSE SPOORWEGEN

WITTEMAN:
U heeft natuurlijk veel te maken gehad met de filebestrijding, als minister van Verkeer en Waterstaat. Er is nog niet erg veel gebeurd. Dat kunt u natuurlijk in uw eentje niet helpen, want ook de vorige ministers van Verkeer en Waterstaat zijn er mee bezig geweest. Ook al niet gelukt. Vandaag was er ook weer iets in de ministerraad, namelijk de toestand rond de Nederlandse Spoorwegen, waar u ook veel mee te maken heeft gehad. Ook een bende. Dus die verzelfstandiging, waar u altijd zo voor was, heeft er niet toe geleid dat de reizigers goed bediend worden.

JORRITSMA:
De verzelfstandiging zoals die in 1995 is ingevoerd, overigens op basis van een rapport dat nog uit de kabinetsperiode daarvoor dateerde...

WITTEMAN:
U heeft er hard en heel enthousiast aan gewerkt.

JORRITSMA:
Ik vond het van groot belang, en overigens de hele Tweede Kamer met mij ­ het zou kunnen zijn dat GroenLinks het er niet mee eens was- maar...

WITTEMAN:
Ik heb het over u. U had de verantwoordelijkheid.

JORRITSMA:
Nee, niet ik alleen. Ik was verantwoordelijk, het kabinet was verantwoordelijk en de Kamer net zo goed. Allemaal vonden we dat de afstand groter moest worden tussen de overheid en de NS. Ik denk ook dat niemand in de Kamer terug wil naar de periode van daarvoor.

WITTEMAN:
Maar toch even niet goed opgelet. Want wat hebben we een spijt allemaal!
JORRITSMA:
We hebben daar toen een overgangscontract gemaakt, wetende dat we rond 2000, want dan liep dat overgangscontract af, een nieuw contract en een nieuwe wet moesten maken. Die wet ligt nu voor in de Kamer. We hebben steeds gezegd: daar moeten goed de publieke belangen in worden geregeld. Die wet ligt in de Kamer en de statutenwijziging ligt in de Kamer. Waar mevrouw Netelenbos nu nog eens een keer naar wil kijken , daar ben ik het zeer mee eens, is of we, ook met de ervaring die we nu hebben, die publieke belangen voldoende goed geregeld hebben, waarbij ik meteen zeg...

WITTEMAN:
Maar mag ik dan zeggen: dan heeft u toch destijds niet goed opgelet?

JORRITSMA:
Dat is niet van destijds. Dat is van nu. Want het overgangscontract heeft gewoon die vijf jaar gefunctioneerd.

WITTEMAN:
Maar u had dan toch destijds bij de verzelfstandiging de publieke belangen beter moeten behartigen?

JORRITSMA:
Nee, die moeten nu vastgelegd worden in een wet. Wat we gedaan hebben, is een voorlopige situatie creëren. Dat zou duren tot 2001. Dan zou er een nieuwe wet zijn en een nieuw contract. In die fase zitten we nu. Nu moet je dus definitief in de wet gaan regelen. Het is ook waar dat je op dat moment nog niet eens precies kon zien, hoe je dat in de wet moest regelen. Daarom hadden we ook een overgangscontract nodig.

WITTEMAN:
Ligt het nu aan die wet en het contract, of ligt het aan de mensen?

JORRITSMA:
Naar mijn gevoel zit het grootste probleem daar niet. Als er een conflict zou zijn binnen een zelfstandig bestuursorgaan, waar de overheid verder keurig verantwoordelijk voor is, tussen directie en personeel, heb je in feite precies hetzelfde probleem, heb je ook niet zoveel mogelijkheden als minister, om in te grijpen. Ik ben er echt van overtuigd, en ik hoop het nog steeds van harte, dat toch uiteindelijk de directie, en met haar de Raad van Commissarissen, samen met het personeel dat conflict weet op te lossen.

WITTEMAN:
Staat u achter die mensen in de Tweede Kamer die zeggen: Huisinga moet weg?

JORRITSMA:
Het gaat mij veel te ver om dat soort oordelen uit te spreken. Daar ben ik heel ongelukkig mee.

WITTEMAN:
Waar bent u ongelukkig mee?
JORRITSMA:
Met dit soort uitspraken.

WITTEMAN:
Waarom? Hij is verantwoordelijk, en de Kamer zegt...

JORRITSMA:
Wie is verantwoordelijk? Ik denk dat iedereen verantwoordelijk is bij het bedrijf. De directie is verantwoordelijk. De Raad van Commissarissen moet daarin toezien op de directie. En ook de werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop nog steeds dat ze gezamenlijk er uit kunnen komen. Het is op dit moment, dacht ik, een kwestie van even wachten op hoe de directie gaat reageren op de dingen die gebeurd zijn. Ik hoop nog steeds dat men een modus weet te vinden waardoor men weer rond de tafel komt, want...

WITTEMAN:
Dat hopen de reizigers ook al een tijdje.

JORRITSMA:
Een bestuurscrisis lost het probleem van de Spoorwegen ook niet op. Nogmaals, ik hoop dat men dat weet te voorkomen. Maar wij zullen dat in elk geval niet kunnen bepalen.

WITTEMAN:
Dat ik hier met u mag praten, is omdat Wim Kok ziek is. Hoe gaat het met hem?

JORRITSMA:
Het gaat heel goed met hem. De dokter heeft hem volledige toestemming gegeven om dinsdag weer aan het werk te gaan. Hij had een vervelende beginnende ontsteking aan zijn darmen. Gelukkig herkende hij dat, omdat hij het eerder heeft gehad, maar toen was het veel vervelender. Dus hij is tijdig aan de medicijnen gegaan. Hij is gewoon weer helemaal gezond.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, HK)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie