Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weert

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 31 mei vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de laatste raadsvergadering plaats.
Alle onderstaande agendapunten zijn tijdens de raadsvergadering accoord bevonden:

1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 26 april en 10 mei 2001.


2. Nemen van een (herhaald) voorbereidingsbesluit voor het gebied opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan "Leuken". (01 05 77)


3. Nemen van een (herhaald) voorbereidingsbesluit voor het perceel Anjelierstraat 9 in verband met het uitbreiden van de Odaschool voor basisonderwijs Boshoven. (01 05 78)


4. a. Instemmen met de overeenkomst tussen de gemeente Weert en Weerterland Projectcentrum B.V. voor het bouwen van 12 appartementen, geschikt voor senioren, op de hoek Kerkstraat/Victor de Stuersstraat;

b. Nemen van een voorbereidingsbesluit om realisering van dit bouwproject mogelijk te maken. (01 05 70)


5. a. Kennisnemen van het eindverslag inspraak;
b. Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Limburg als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het verbouwen van de bedrijfsruimte Amentstraat 6 B/C ten behoeve van een stucadoorsbedrijf. (01 05 86)


6. Kennisnemen van het evaluatieverslag 2000 van het Duurzaam Ontwikkelings Plan 1996-2000. (01 05 79)


7. a. Kennisnemen van het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag 2000 van de Stichting Welzijnsopbouw Weert;
b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op fl.
1.881.180,00. (01 05 81)8. Toekennen van een 25% investeringssubsidie ad fl. 2.441,00 aan de Stichting Buurtcentrum Moesel voor het leveren en aanbrengen van 2 vaste ramen in de buitengevel van zaal 2. (01 05 80)


9. Vaststellen van het werkplan 2001 van het gemeentemuseum en kennisnemen van het jaarverslag 2000. (01 05 72)


10. a. Behandelen van de bestuursrapportage voorjaar 2001;
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstelling van de begroting 2001. (01 05 76)


11. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 40.000,00 voor de uitbreiding van de personeelsformatie van bureau Voorlichting ten behoeve van de verbetering van de interne communicatie. (01 05 84)


12. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 128.540,00 voor het opstellen van een ICT-beleidsplan. (01 05 71)


13. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 64.000,00 voor het aanstellen van een begeleider bij de Stichting Zwembad De IJzeren Man. (01 05 85)


14. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 15.000,00 voor de renovatie van de kleedlokalen van de Hockey Vereniging Weert in het kader van de sportprioriteiten 2001. (01 05 73)


15. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 244.280,00 voor de realisatie van een nieuwe clubaccommodatie van onderwatersportvereniging De Peddemoeëk. (01 05 82)


16. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 5.013,00 voor het vervangen van het meubilair van de verenigingsaccommodatie van schutterij St. Job. (01 05 83)

16a. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad fl. 113.000,00 voor het kunstwerk op de Nieuwe Markt. (01 05 87)


17. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Gemeenschappelijke regeling "Regio Noord- en Midden-Limburg". (01 05 74)


b. Besluit van burgemeester en wethouders van 24 april 2001 tot het aanwijzen van mw. mr. P.J.W.M. Theunissen als procureur inzake de verzetprocedure tegen executie dwangsom maatschap Kunnen, Kruisstraat 66, Stramproy. (01 05 74)


c. Eindverslag inspraak inzake het verzoek van Saelmans Beheer B.V., Nassaulaan 7, alhier tot gebruik van het pand Onzelievevrouwestraat 2, alhier voor kantoordoeleinden. (01 05 74)


d. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 maart t/m 26 april 2001.

1. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 76, 79, 86, 87, 92, 94, 97, 98, 102 en 110;

2. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 77, 88, 89, 90, 95, 100, 101, 104, 105, 107, 108 en 109;
3. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 93, 96, 99, 103 en 106. (01 05 74)


e. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 05 74)


f.:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b.Overzicht reserves en voorzieningen;

c.Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;

d.Overzicht prioriteiten. (01 05 74)

OPENbaarHUIS

Raads- en commissievergaderingen
11-6 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 11-6 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme 12-6 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 13-6 Commissie Gemeentewerken
14-6 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)

18-6 Commissie Financiën
28-6 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
7-6 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495) 575242)
21-6 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495) 575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, voorzover niet anders aangegeven.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. (0495) 575224.

Laatst gewijzigd op: vrijdag 1 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie