Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nut en noodzaak van een natuurbrug in het Gooi

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

juni 2001

Nut en noodzaak van een natuurbrug

Het Goois Natuurreservaat wil een aantal natuurgebieden in het Gooi verbinden door middel van een ecoduct, ook wel `natuurbrug' genoemd. Doel is om de versnippering van de natuur te verminderen en zodoende betere voorwaarden te scheppen voor behoud van flora en fauna. De totale kosten van het beoogde ecoduct bedragen zo'n 30 miljoen gulden. Het Goois Natuurreservaat vroeg Alterra om antwoord te geven op de vraag naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van deze bijzondere verbindingszone.

Nut en noodzaak van een natuurbrug Het Goois Natuurreservaat wil een aantal natuurgebieden in het Gooi verbinden door middel van een ecoduct, ook wel `natuurbrug' genoemd. Doel is om de versnippering van de natuur te verminderen en zodoende betere voorwaarden te scheppen voor behoud van flora en fauna. De totale kosten van het beoogde ecoduct bedragen zo'n 30 miljoen gulden. Het Goois Natuurreservaat vroeg Alterra om antwoord te geven op de vraag naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van deze bijzondere verbindingszone. Het Goois Natuurreservaat streeft ernaar dat de hele Utrechtse Heuvelrug, van de Grebbeberg bij Rhenen tot het Gooimeer bij Naarden, vrijelijk door dieren doorkruist kan worden. Daartoe moeten in dit dichtbevolkte gebied diverse barričres in de vorm van autosnelwegen en spoorlijnen worden opgeheven. Eén van die barričres ligt bij Zanderij Crailo, halverwege Hilversum en Bussum. De Naarderweg, spoorlijn Hilversum-Bussum, een opslagterrein van NS, en een sportpark belemmeren hier de passage van diersoorten. Door die barričre weg te nemen kunnen de Bussumer- en Westerheide en de aangrenzende Utrechtse Heuvelrug worden verbonden met het Spanderswoud, de westelijk daarvan gelegen landgoedzone en de Vechtstreek. In Zanderij Crailo is een `natuurbrug' gepland. Deze is 350 meter lang en 50 meter breed, begroeid met heide, ruigte en struweel). Bijzonder aan deze natuurbrug is dat hij geschikt moet zijn voor zowel mens als dier, met dien verstande dat het gebruik door de mens beperkt blijft tot extensieve vormen van recreatie: fietsen, wandelen, paardrijden. In opdracht van het Goois Natuurreservaat onderzocht Alterra onder andere de vraag naar het belang van deze natuurbrug voor de natuur, en voor de mens. Ofwel: wat valt er te zeggen over het nut en de noodzaak van een dergelijke ecologische en recreatieve verbinding? Daarnaast speelde de niet minder belangrijke vraag naar de verwachte effectiviteit van de natuurbrug. Voldoen ontwerp en inrichtingsvoorstellen aan de eisen die aan dergelijke verbindingen moeten worden gesteld? Tevens werd de voor de aanleg noodzakelijke ruimtelijke ingreep in het beschermde natuurmonument Bussumer- en Westerheide getoetst. In april van dit jaar werden de resultaten van de studie officieel gepresenteerd, en door de opdrachtgever aangeboden aan de staatssecretaris van LNV. Alterra heeft een brede en integrale toetsing gedaan waarbij alle aspecten die een rol spelen aan de orde zijn gekomen. Die toetsing behelsde het maatschappelijke draagvlak voor de natuurbrug, de gevolgen voor de biodiversiteit, de functie voor hoefdieren, voor de recreatie, en de gevolgen van de noodzakelijke herinrichting van het sportpark. Dit laatste omdat de natuurbrug gedeeltelijk komt te liggen op het terrein van het huidige sportpark. Door die herinrichting komt de nieuwe golfbaan gedeeltelijk binnen het beschermde natuurmonument te liggen. Het resultaat van het onderzoek is een advies, en geen oordeel: het rapport vat inhoudelijke overwegingen en informatie samen, zodat de desbetreffende instanties een onderbouwd besluit kunnen nemen over de vraag of de natuurbrug al dan niet gerealiseerd moet worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat hij voldoende effectief is. Het geeft inzicht in de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen, en aan de consequenties van de herinrichting van het sportpark in de Zanderij binnen het beschermde natuurmonument. Het rapport zegt niet: je moet de natuurbrug wel aanleggen of je moet hem niet aanleggen, ook al blijkt uit het onderzoek dat in principe niets de aanleg in de weg lijkt te staan - of het moeten de kosten zijn. De huidige infrastructuur vormt een zware, zo niet onneembare barričre voor alle diersoorten met een gering verspreidingsvermogen die zich over de grond voortbewegen, en voor kleine vliegende soorten zoals vlinders en vleermuizen. Ten westen van de barričre bevindt zich een relatief groot bosgebied dat brongebied kan zijn voor zwakke populaties in de bossen rondom de Bussumer- en Westerheide aan de oostzijde van de barričre. Voor de biodiversiteit van het heide-ecosysteem geldt het omgekeerde: een relatief grote kern aan de oostzijde (Bussumer- en Westerheide), tegenover kleine restanten aan de westzijde. De natuurbrug kan zowel voor de heide als voor bossystemen relatief sterke brongebieden koppelen aan kleine, sterk versnipperde gebieden. Voor grotere en meer mobiele soorten zoals de boommarter, de das en de adder geldt deze bronfunctie niet, omdat voor die soorten de ruimtelijke samenhang op een groter schaalniveau moet worden gestuurd. Door de natuurbrug neemt ook voor hen weliswaar de samenhang toe, maar in tegenstelling tot bij de kleinere en minder mobiele soorten blijven de totale oppervlakte en de samenhang van het netwerk onvoldoende voor een duurzaam voorkomen. Wel vergroot de natuurbrug de kans op voorkomen van deze soorten en aldus de totale biodiversiteit in het gebied. Voor begrazing door halftamme hoefdieren is de natuurbrug niet noodzakelijk. Paarden en runderen kunnen ook nu al aan weerszijden van de barričre in voldoende aantallen worden ingezet. Voor grazers als edelhert en wild zwijn geldt dat ook na aanleg van de natuurbrug het leefgebied te klein is voor een duurzame populatie. Wel komt er met de natuurbrug ruimte en draagkracht voor een kleine, intensief beheerde populatie edelherten. Door de aanleg van de natuurbrug wordt het aantal routemogelijkheden voor wandelaars, fietsers en ruiters uitgebreid. Hierdoor neemt bovendien de belevingswaarde van het gebied toe: in één route kan de recreant nu zowel een boslandschap als een heidelandschap beleven zonder dat hij daarvoor routes door bebouwd gebied hoeft te volgen. Tot slot: de natuurbrug kan niet worden gerealiseerd zonder ingrepen in het beschermd natuurmonument Bussumer- en Westerheide. De voorgenomen ingrepen tasten het karakter van het stuwwallenlandschap van het Gooi echter niet of nauwelijks aan. Zij leiden ook niet tot een verlies van aardkundige of natuurwetenschappelijke waarden. Wel wordt de belevingswaarde van de recreant enigszins minder, doordat een deel van het opgaande bos verdwijnt. Al met al zijn er dus weinig bezwaren tegen aanleg van de natuurbrug.

Toets natuurontwikkelingsplan en natuurbrug in Zanderij Crailo', door E.A. van der Grift en B.J.H. Koolstra (red.). Alterra-rapport 168. Prijs f 112,- (¤ 50,-). Te bestellen bij de afd. Communicatie, Connie van Doorn, 0317 47 44 78.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ilkay Yalim (0317 474487) van de afdeling Communicatie van Alterra.

terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim Ă©Ă©n op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...