Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nut en noodzaak van een natuurbrug in het Gooi

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

juni 2001

Nut en noodzaak van een natuurbrug

Het Goois Natuurreservaat wil een aantal natuurgebieden in het Gooi verbinden door middel van een ecoduct, ook wel `natuurbrug' genoemd. Doel is om de versnippering van de natuur te verminderen en zodoende betere voorwaarden te scheppen voor behoud van flora en fauna. De totale kosten van het beoogde ecoduct bedragen zo'n 30 miljoen gulden. Het Goois Natuurreservaat vroeg Alterra om antwoord te geven op de vraag naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van deze bijzondere verbindingszone.

Nut en noodzaak van een natuurbrug Het Goois Natuurreservaat wil een aantal natuurgebieden in het Gooi verbinden door middel van een ecoduct, ook wel `natuurbrug' genoemd. Doel is om de versnippering van de natuur te verminderen en zodoende betere voorwaarden te scheppen voor behoud van flora en fauna. De totale kosten van het beoogde ecoduct bedragen zo'n 30 miljoen gulden. Het Goois Natuurreservaat vroeg Alterra om antwoord te geven op de vraag naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van deze bijzondere verbindingszone. Het Goois Natuurreservaat streeft ernaar dat de hele Utrechtse Heuvelrug, van de Grebbeberg bij Rhenen tot het Gooimeer bij Naarden, vrijelijk door dieren doorkruist kan worden. Daartoe moeten in dit dichtbevolkte gebied diverse barrières in de vorm van autosnelwegen en spoorlijnen worden opgeheven. Eén van die barrières ligt bij Zanderij Crailo, halverwege Hilversum en Bussum. De Naarderweg, spoorlijn Hilversum-Bussum, een opslagterrein van NS, en een sportpark belemmeren hier de passage van diersoorten. Door die barrière weg te nemen kunnen de Bussumer- en Westerheide en de aangrenzende Utrechtse Heuvelrug worden verbonden met het Spanderswoud, de westelijk daarvan gelegen landgoedzone en de Vechtstreek. In Zanderij Crailo is een `natuurbrug' gepland. Deze is 350 meter lang en 50 meter breed, begroeid met heide, ruigte en struweel). Bijzonder aan deze natuurbrug is dat hij geschikt moet zijn voor zowel mens als dier, met dien verstande dat het gebruik door de mens beperkt blijft tot extensieve vormen van recreatie: fietsen, wandelen, paardrijden. In opdracht van het Goois Natuurreservaat onderzocht Alterra onder andere de vraag naar het belang van deze natuurbrug voor de natuur, en voor de mens. Ofwel: wat valt er te zeggen over het nut en de noodzaak van een dergelijke ecologische en recreatieve verbinding? Daarnaast speelde de niet minder belangrijke vraag naar de verwachte effectiviteit van de natuurbrug. Voldoen ontwerp en inrichtingsvoorstellen aan de eisen die aan dergelijke verbindingen moeten worden gesteld? Tevens werd de voor de aanleg noodzakelijke ruimtelijke ingreep in het beschermde natuurmonument Bussumer- en Westerheide getoetst. In april van dit jaar werden de resultaten van de studie officieel gepresenteerd, en door de opdrachtgever aangeboden aan de staatssecretaris van LNV. Alterra heeft een brede en integrale toetsing gedaan waarbij alle aspecten die een rol spelen aan de orde zijn gekomen. Die toetsing behelsde het maatschappelijke draagvlak voor de natuurbrug, de gevolgen voor de biodiversiteit, de functie voor hoefdieren, voor de recreatie, en de gevolgen van de noodzakelijke herinrichting van het sportpark. Dit laatste omdat de natuurbrug gedeeltelijk komt te liggen op het terrein van het huidige sportpark. Door die herinrichting komt de nieuwe golfbaan gedeeltelijk binnen het beschermde natuurmonument te liggen. Het resultaat van het onderzoek is een advies, en geen oordeel: het rapport vat inhoudelijke overwegingen en informatie samen, zodat de desbetreffende instanties een onderbouwd besluit kunnen nemen over de vraag of de natuurbrug al dan niet gerealiseerd moet worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat hij voldoende effectief is. Het geeft inzicht in de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen, en aan de consequenties van de herinrichting van het sportpark in de Zanderij binnen het beschermde natuurmonument. Het rapport zegt niet: je moet de natuurbrug wel aanleggen of je moet hem niet aanleggen, ook al blijkt uit het onderzoek dat in principe niets de aanleg in de weg lijkt te staan - of het moeten de kosten zijn. De huidige infrastructuur vormt een zware, zo niet onneembare barrière voor alle diersoorten met een gering verspreidingsvermogen die zich over de grond voortbewegen, en voor kleine vliegende soorten zoals vlinders en vleermuizen. Ten westen van de barrière bevindt zich een relatief groot bosgebied dat brongebied kan zijn voor zwakke populaties in de bossen rondom de Bussumer- en Westerheide aan de oostzijde van de barrière. Voor de biodiversiteit van het heide-ecosysteem geldt het omgekeerde: een relatief grote kern aan de oostzijde (Bussumer- en Westerheide), tegenover kleine restanten aan de westzijde. De natuurbrug kan zowel voor de heide als voor bossystemen relatief sterke brongebieden koppelen aan kleine, sterk versnipperde gebieden. Voor grotere en meer mobiele soorten zoals de boommarter, de das en de adder geldt deze bronfunctie niet, omdat voor die soorten de ruimtelijke samenhang op een groter schaalniveau moet worden gestuurd. Door de natuurbrug neemt ook voor hen weliswaar de samenhang toe, maar in tegenstelling tot bij de kleinere en minder mobiele soorten blijven de totale oppervlakte en de samenhang van het netwerk onvoldoende voor een duurzaam voorkomen. Wel vergroot de natuurbrug de kans op voorkomen van deze soorten en aldus de totale biodiversiteit in het gebied. Voor begrazing door halftamme hoefdieren is de natuurbrug niet noodzakelijk. Paarden en runderen kunnen ook nu al aan weerszijden van de barrière in voldoende aantallen worden ingezet. Voor grazers als edelhert en wild zwijn geldt dat ook na aanleg van de natuurbrug het leefgebied te klein is voor een duurzame populatie. Wel komt er met de natuurbrug ruimte en draagkracht voor een kleine, intensief beheerde populatie edelherten. Door de aanleg van de natuurbrug wordt het aantal routemogelijkheden voor wandelaars, fietsers en ruiters uitgebreid. Hierdoor neemt bovendien de belevingswaarde van het gebied toe: in één route kan de recreant nu zowel een boslandschap als een heidelandschap beleven zonder dat hij daarvoor routes door bebouwd gebied hoeft te volgen. Tot slot: de natuurbrug kan niet worden gerealiseerd zonder ingrepen in het beschermd natuurmonument Bussumer- en Westerheide. De voorgenomen ingrepen tasten het karakter van het stuwwallenlandschap van het Gooi echter niet of nauwelijks aan. Zij leiden ook niet tot een verlies van aardkundige of natuurwetenschappelijke waarden. Wel wordt de belevingswaarde van de recreant enigszins minder, doordat een deel van het opgaande bos verdwijnt. Al met al zijn er dus weinig bezwaren tegen aanleg van de natuurbrug.

Toets natuurontwikkelingsplan en natuurbrug in Zanderij Crailo', door E.A. van der Grift en B.J.H. Koolstra (red.). Alterra-rapport 168. Prijs f 112,- (¤ 50,-). Te bestellen bij de afd. Communicatie, Connie van Doorn, 0317 47 44 78.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ilkay Yalim (0317 474487) van de afdeling Communicatie van Alterra.

terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...