Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nut en noodzaak van een natuurbrug in het Gooi

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

juni 2001

Nut en noodzaak van een natuurbrug

Het Goois Natuurreservaat wil een aantal natuurgebieden in het Gooi verbinden door middel van een ecoduct, ook wel `natuurbrug' genoemd. Doel is om de versnippering van de natuur te verminderen en zodoende betere voorwaarden te scheppen voor behoud van flora en fauna. De totale kosten van het beoogde ecoduct bedragen zo'n 30 miljoen gulden. Het Goois Natuurreservaat vroeg Alterra om antwoord te geven op de vraag naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van deze bijzondere verbindingszone.

Nut en noodzaak van een natuurbrug Het Goois Natuurreservaat wil een aantal natuurgebieden in het Gooi verbinden door middel van een ecoduct, ook wel `natuurbrug' genoemd. Doel is om de versnippering van de natuur te verminderen en zodoende betere voorwaarden te scheppen voor behoud van flora en fauna. De totale kosten van het beoogde ecoduct bedragen zo'n 30 miljoen gulden. Het Goois Natuurreservaat vroeg Alterra om antwoord te geven op de vraag naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van deze bijzondere verbindingszone. Het Goois Natuurreservaat streeft ernaar dat de hele Utrechtse Heuvelrug, van de Grebbeberg bij Rhenen tot het Gooimeer bij Naarden, vrijelijk door dieren doorkruist kan worden. Daartoe moeten in dit dichtbevolkte gebied diverse barrières in de vorm van autosnelwegen en spoorlijnen worden opgeheven. Eén van die barrières ligt bij Zanderij Crailo, halverwege Hilversum en Bussum. De Naarderweg, spoorlijn Hilversum-Bussum, een opslagterrein van NS, en een sportpark belemmeren hier de passage van diersoorten. Door die barrière weg te nemen kunnen de Bussumer- en Westerheide en de aangrenzende Utrechtse Heuvelrug worden verbonden met het Spanderswoud, de westelijk daarvan gelegen landgoedzone en de Vechtstreek. In Zanderij Crailo is een `natuurbrug' gepland. Deze is 350 meter lang en 50 meter breed, begroeid met heide, ruigte en struweel). Bijzonder aan deze natuurbrug is dat hij geschikt moet zijn voor zowel mens als dier, met dien verstande dat het gebruik door de mens beperkt blijft tot extensieve vormen van recreatie: fietsen, wandelen, paardrijden. In opdracht van het Goois Natuurreservaat onderzocht Alterra onder andere de vraag naar het belang van deze natuurbrug voor de natuur, en voor de mens. Ofwel: wat valt er te zeggen over het nut en de noodzaak van een dergelijke ecologische en recreatieve verbinding? Daarnaast speelde de niet minder belangrijke vraag naar de verwachte effectiviteit van de natuurbrug. Voldoen ontwerp en inrichtingsvoorstellen aan de eisen die aan dergelijke verbindingen moeten worden gesteld? Tevens werd de voor de aanleg noodzakelijke ruimtelijke ingreep in het beschermde natuurmonument Bussumer- en Westerheide getoetst. In april van dit jaar werden de resultaten van de studie officieel gepresenteerd, en door de opdrachtgever aangeboden aan de staatssecretaris van LNV. Alterra heeft een brede en integrale toetsing gedaan waarbij alle aspecten die een rol spelen aan de orde zijn gekomen. Die toetsing behelsde het maatschappelijke draagvlak voor de natuurbrug, de gevolgen voor de biodiversiteit, de functie voor hoefdieren, voor de recreatie, en de gevolgen van de noodzakelijke herinrichting van het sportpark. Dit laatste omdat de natuurbrug gedeeltelijk komt te liggen op het terrein van het huidige sportpark. Door die herinrichting komt de nieuwe golfbaan gedeeltelijk binnen het beschermde natuurmonument te liggen. Het resultaat van het onderzoek is een advies, en geen oordeel: het rapport vat inhoudelijke overwegingen en informatie samen, zodat de desbetreffende instanties een onderbouwd besluit kunnen nemen over de vraag of de natuurbrug al dan niet gerealiseerd moet worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat hij voldoende effectief is. Het geeft inzicht in de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen, en aan de consequenties van de herinrichting van het sportpark in de Zanderij binnen het beschermde natuurmonument. Het rapport zegt niet: je moet de natuurbrug wel aanleggen of je moet hem niet aanleggen, ook al blijkt uit het onderzoek dat in principe niets de aanleg in de weg lijkt te staan - of het moeten de kosten zijn. De huidige infrastructuur vormt een zware, zo niet onneembare barrière voor alle diersoorten met een gering verspreidingsvermogen die zich over de grond voortbewegen, en voor kleine vliegende soorten zoals vlinders en vleermuizen. Ten westen van de barrière bevindt zich een relatief groot bosgebied dat brongebied kan zijn voor zwakke populaties in de bossen rondom de Bussumer- en Westerheide aan de oostzijde van de barrière. Voor de biodiversiteit van het heide-ecosysteem geldt het omgekeerde: een relatief grote kern aan de oostzijde (Bussumer- en Westerheide), tegenover kleine restanten aan de westzijde. De natuurbrug kan zowel voor de heide als voor bossystemen relatief sterke brongebieden koppelen aan kleine, sterk versnipperde gebieden. Voor grotere en meer mobiele soorten zoals de boommarter, de das en de adder geldt deze bronfunctie niet, omdat voor die soorten de ruimtelijke samenhang op een groter schaalniveau moet worden gestuurd. Door de natuurbrug neemt ook voor hen weliswaar de samenhang toe, maar in tegenstelling tot bij de kleinere en minder mobiele soorten blijven de totale oppervlakte en de samenhang van het netwerk onvoldoende voor een duurzaam voorkomen. Wel vergroot de natuurbrug de kans op voorkomen van deze soorten en aldus de totale biodiversiteit in het gebied. Voor begrazing door halftamme hoefdieren is de natuurbrug niet noodzakelijk. Paarden en runderen kunnen ook nu al aan weerszijden van de barrière in voldoende aantallen worden ingezet. Voor grazers als edelhert en wild zwijn geldt dat ook na aanleg van de natuurbrug het leefgebied te klein is voor een duurzame populatie. Wel komt er met de natuurbrug ruimte en draagkracht voor een kleine, intensief beheerde populatie edelherten. Door de aanleg van de natuurbrug wordt het aantal routemogelijkheden voor wandelaars, fietsers en ruiters uitgebreid. Hierdoor neemt bovendien de belevingswaarde van het gebied toe: in één route kan de recreant nu zowel een boslandschap als een heidelandschap beleven zonder dat hij daarvoor routes door bebouwd gebied hoeft te volgen. Tot slot: de natuurbrug kan niet worden gerealiseerd zonder ingrepen in het beschermd natuurmonument Bussumer- en Westerheide. De voorgenomen ingrepen tasten het karakter van het stuwwallenlandschap van het Gooi echter niet of nauwelijks aan. Zij leiden ook niet tot een verlies van aardkundige of natuurwetenschappelijke waarden. Wel wordt de belevingswaarde van de recreant enigszins minder, doordat een deel van het opgaande bos verdwijnt. Al met al zijn er dus weinig bezwaren tegen aanleg van de natuurbrug.

Toets natuurontwikkelingsplan en natuurbrug in Zanderij Crailo', door E.A. van der Grift en B.J.H. Koolstra (red.). Alterra-rapport 168. Prijs f 112,- (¤ 50,-). Te bestellen bij de afd. Communicatie, Connie van Doorn, 0317 47 44 78.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ilkay Yalim (0317 474487) van de afdeling Communicatie van Alterra.

terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

E-SIM: de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data
BTG is, met diverse technologiepartners, erin geslaagd om op een Nederlands mobiel netwerk tussen provider te schakelen zonder de simkaart...

Recordaantal verhuizingen tijdens kerstvakantie
Verhuisbedrijven verwachten in de kerstvakantie van 2016 een top in het aantal verhuizingen. Dat blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. De...

Spoorwegmuseum verplaatst tentoonstelling naar Utrecht CS
Op 7 december wordt de vernieuwde stationshal van Utrecht CS geopend. Het Spoorwegmuseum grijpt dit moment aan om de tentoonstelling...

Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa
Divisie Duitsland-Oostenrijk van Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa DILSEN-STOKKEM, Belgie-(BUSINESS WIRE)- Total Safety, Europe heeft...

Nieuw crowdfunding platform voor het MKB
Maandag 5 december 2016 startte een nieuw crowdfunding platform voor het Midden- en Kleinbedrijf: in2thecrowd. Het bedrijf wil goede ideeën...

Dé nieuwe binnen–buitenbeurs van het voorjaar
Tijdens het Paasweekend van 2017 vindt op het landgoed van Kasteel Groeneveld in Baarn de nieuwe “binnen – buitenbeurs” Exclusive...

Facebookpagina komvandatgrasaf in de lucht
Ouders van een voetbalvereniging in Leeuwarden hebben de handen ineengeslagen en een Facebook pagina opgericht van, en voor, verontruste ouders...

BOKS van Greenchoice: inzicht om energie te besparen via slimme meter
Gratis de data uit de slimme meter goed benutten én op een leuke manier energie besparen. Dat kan vanaf nu...

TUNIX Digital Security en Parcival slaan de handen ineen
TUNIX en Parcival slaan de handen ineen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van Crisis...

Innovatief auto import bedrijf wint FD Gazelle Award
Het importeren van een auto uit Duitsland wint steeds meer aan populariteit. Auto import bedrijf Das Import (Das Automotive Services...

Beta-sitosterol verbetert behandeling tegen genitale HPV-infectie
Genitale wratten zijn een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze veelal goedaardige huidafwijking wordt veroorzaakt door een infectie met...

Hypotheekrente.com API stelt hypotheekrente gegevens vrij beschikbaar
Vanaf vandaag biedt Hypotheekrente.com iedereen de mogelijkheid om zelf informatie over alle hypotheekrentes op een website te plaatsen. Hypotheekrente.com is...

Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in...
Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in Difficult-to-Treat Chronic Lymphocytic Leukaemia CAMBRIDGE, England-(BUSINESS WIRE)- AstraZeneca and its haematology Centre...

Peter Koppenol breidt partnerteam van CPI uit
Peter Koppenol is per 15 november benoemd tot Principal bij zakelijk dienstverlener CPI Risk, Finance & Governance. Hij zal zich...

TomTom Press Statement
TomTom Press Statement AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Responding to questions in Dutch media today, TomTom (TOM2) announces that within the Consumer business...

Ernstig dierenleed op Nederlandse nertsenfokkerij
Animal Rights en Bont voor Dieren tonen met recente undercoverbeelden misstanden aan op twee nertsenfokkerijen in de gemeente Alphen aan...

10 jaar – 10.000 terabyte – nul komma nul dataverlies
Het Silent Cube archiefopslagsysteem is het eerste modulair uitbreidbare storage systeem dat speciaal is ontwikkeld voor betrouwbare en permanente data...

Alexander Van der Bellen gekozen als president van Oostenrijk
Letter of congratulations from President Donald Tusk to Alexander Van der Bellen on his election as Federal President of the...

SP: 'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad'
'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad' Het Verdrag van Maastricht bestaat 25 jaar. Voor de SP...

Trustech 2016, het neusje van de zalm
Trustech 2016, het neusje van de zalm CANNES, France-(BUSINESS WIRE)- De sterren uit de branche voor vertrouwenstechnologieen betraden de trappen...

"Omgevingswet geeft bestuurlijk management te grote beleidsvrijheid"
Verantwoording van publiek handelen Planologie 02dec2016 15.00 Lezing In zijn afscheidscollege stelt Willem Salet verantwoording van publiek handelen centraal. Hij...

Nieuwe DocuDoka film- en discussieavond over kindersekstoerisme
Op vrijdag 2 december presenteert DocuDoka de derde film- en discussieavond over toerisme in creatieve nachtbar Doka in de kelder...

Meeste singles teleurgesteld in Tinder
Er zijn weinig singles te vinden die nog nooit een datingprofiel hebben aangemaakt op Tinder. Maar liefst 97 procent van...

Veel ZZP’ers hebben last van wanbetalers
Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat...

Meilink wint prestigieuze Best Logistics Award DISCA’16
Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industriële toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics...

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt
Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet...

Pllek (Amsterdam Noord) opent nieuw muziek podium
Met trots presenteert Pllek de zaal naast het restaurant als nieuw en dynamisch live muziek podium in Amsterdam. De Kick-Off...

Alweer gruwelijk dierenleed blootgelegd bij Nederlandse nertsenfokker
Gedurende twee maanden heeft een undercover arbeider van de Poolse dierenbeschermingsorganisatie Otwarte Klatki gewerkt bij de Nederlandse nertsenfokker Leeijen in...

Vrouwen kieskeurig op datingsites
Nederlandse vrouwen zijn opvallend kritisch bij het vinden van een nieuwe partner via internet. Vrouwen beginnen minder vaak een gesprek...

Vijf argumenten voor gepersonaliseerde kleding als relatiegeschenk
Relatiegeschenken hebben een wat oubollig imago. Toch zijn er goede redenen om relatiegeschenken zoals gepersonaliseerde kleding cadeau te doen, als...

biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R)
biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R) voor diagnose en controle diabetes LISSABON, Portugal-(BUSINESS WIRE)- Biosurfit SA ("biosurfit"), het bedrijf...

Kissing Eggs van Henk Hofstra in Santiago, Chili doorslaand succes
Beeldend kunstenaar Henk Hofstra exposeerde met zijn ‘Kissing Eggs’ op het Hecho en Casa Fest 2016 in Santiago, Chili. Hij...

Conference call LBC Tank Terminals Holding over kwartaalcijfers 2017
LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. kondigt conference call eerstekwartaalcijfers boekjaar 2017 aan ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- LBC Tank Terminals kondigt...

Leraar van het Jaar neemt boek Meneer Krijtje in ontvangst
Daisy Mertens, de kersverse Leraar van het Jaar, heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek Meneer Krijtje staat voor...

Toeristen kiezen in 2017 massaal voor Canada
De reisorganisatie Tenzing Travel merkt een duidelijke toename in de boekingen voor Canada. Het feit dat Canada volgend jaar 150...

Online koopgedrag van ondernemers verandert accountantsmarkt
Elke ondernemer weet dat zijn bedrijf anders is dan dat van anderen. Daarom zoekt hij een accountantskantoor die zijn situatie...

Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig
35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016...

AMN zet nieuwe eindtoets in de markt met hulp van Nasano Management
De eindtoets van AMN is een nieuwe toets voor basisscholen, zonder franje mét oog voor de kwaliteiten van een kind....

Stijging gezinnen die stad verlaten zet door
Verhuizen.com onderzocht onder makelaars of trend van verhuizende gezinnen uit de grote steden doorzet. Uit dit onderzoek blijkt dat steed...

AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan
AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan PEMBROKE, Londen & BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- AXIS Capital Holdings Limited (`AXIS Capital') (NYSE:...

Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017
Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017 BARNEVELD, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Dimension Data, wereldwijd leverancier van ICT-oplossingen en -diensten, heeft vandaag haar...

SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe
SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG)...

Eén op de vier Nederlanders bezoekt Martkhal Rotterdam
Markt- en foodhallen worden positief ontvangen in Nederland. Toch zijn de meeste bezoekers vooral nieuwsgierig en kijken ze alleen rond....

Kleine zorgverzekeraars beter beoordeeld door klanten
DSW en ONVZ zijn de best beoordeelde zorgverzekeraars van 2016 met beide een gemiddelde waardering van een 8,4. In totaal...

Nieuwe Luxor Concert Ger Vos voor het vijfde jaar op rij uitverkocht
Voor het vijfde jaar op rij geeft societyzanger en entertainer Ger Vos op maandag 28 november in het Rotterdamse Nieuwe...

Afrolijk zet Afrika en de Afrowereld in de schijnwerpers
Op zaterdag 17 december strijkt de nieuwe film- en clubavond Afrolijk voor de eerste keer neer in De Melkweg Amsterdam....

OpenGate Capital voltooit overname Umicore Zinc Chemicals
OpenGate Capital voltooit overname Umicore Zinc Chemicals LOS ANGELES-(BUSINESS WIRE)- OpenGate Capital, een internationale private-equityfirma, heeft vandaag bekendgemaakt dat het...

Leger des Heils introduceert de Steunpilaar
Het Leger des Heils heeft op het Margriet Winter Festival een nieuwe manier van doneren geïntroduceerd: de Leger des Heils...

Borstvergroting populairder dan fysiotherapie
Bezoekers van vergelijkingssite ZorgverzekeringWijzer.nl hebben voor het eerst meer belangstelling voor borstvergroting dan voor fysiotherapie. Het overstapseizoen is nog maar...

Sinterklaas winkelt bij voorkeur online (en is niet zuinig!)
Sinterklaas, en met hem de Nederlandse hulpsint, winkelt voor het eerst overwegend online. Dat blijkt uit het jaarlijkse Sinterklaasonderzoek, gehouden...