Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe werkwijze WOP-Oostgaarde Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Nieuwe werkwijze WOP-Oostgaarde

Tijdens de laatste WijkOverlegPlatform-vergadering in 2000 is besloten dat het WOP-Oostgaarde op een andere wijze zal gaan functioneren. Naast de algemene WOP-vergaderingen komen 5 werkgroepen regelmatig bijeen. In deze werkgroepen komt het zwaartepunt van het WOP te liggen. Het gevolg hiervan is dat er nog maar 4 algemene WOP-vergaderingen per jaar komen. Op deze WOP-vergaderingen komen zaken aan de orde als de evaluatie voorgaand jaar en het jaarplan etc. Het gaat hier dus met name om formele zaken. De werkgroepen bereiden de WOP-vergaderingen voor en houden zich bezig met hun onderdeel van het jaarplan. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het WOP (WOP-voorzitter en de voorzitters van de werkgroepen) neemt besluiten op grond van het advies van de betreffende werkgroep.

Op een algemene WOP-vergadering zal het DB dan verantwoording afleggen over deze besluiten. De agenda´s van de WOP-vergaderingen en de werkgroepen worden vroegtijdig gepubliceerd. Hoewel iedereen de vergaderingen van de werkgroepen kan bijwonen (graag zelfs) is het toch verstandig om bij de werkgroepen van een vaste kern uit te kunnen gaan. Op de WOP-vergadering van 8 februari jongstleden is dan ook aan de WijkOverlegPlatform-deelnemers gevraagd aan welke werkgroep(en) zij willen deelnemen. Dit om een verdeling over de werkgroepen aan te brengen.

De vergaderingen van zowel het WOP als de werkgroepen zijn in de Trefterp. Er wordt hierbij rekening gehouden met planning om eenieder de kans te geven verschillende werkgroepen bij te wonen.

Vergaderrooster
het Wijk Overleg Platform vergadert in 2001 op de dinsdagen: 5 juni, 11 september en 4 december

Het DB vergadert in 2001 op
woensdag 29 augustus
woensdag 14 november

De werkgroepen vergaderen in 2001 in de weken van: week 25 18 juni t/m 22 juni
week 36 3 september t/m 7 september
week 44 29 oktober t/m 2 november
week 50 10 december t/m 14 december

In het onderstaande gedeelte wordt per werkgroep hun taken vermeld. De opsommingen zijn zeker niet volledig, maar geven een beeld van waar de werkgroep zich op gaat richten. Bovendien wordt vermeld wie de voorzitter is en op welke dagen er vergaderd wordt.

Werkgroep Welzijn, Gezondheidszorg, Jeugd en Veiligheid Voorzitter: Artemis Westenberg
Vergaderdag: maandag

- enge, donkere plekken (metrostation, bushokjes)
- te hoge bosschages of te veel

- gezondheidscentrum

- apotheek

- de vraag bij beiden is : is het niveau van de zorg op peil en is er voldoende aanbod

- jeugd (activiteiten) tot 18 jaar

- welzijn: sport, spel en recreatie
Werkgroep Onderwijs, Educatie, Werkgelegenheid en Wijkeconomie Voorzitter: André Wildeboer
Vergaderdag: dinsdag

- scholen

- volwassenenonderwijs

- speciale projecten voor de werkgelegenheid
- het belang dat de wijk heeft bij voldoende en gevarieerde winkels en bedrijven en diensten

Werkgroep Leefbaarheid en Groen
Voorzitter: Raymond van der Laan
Vergaderdag: woensdag - speelplaatsen

- opzoomeren

- wijkmanifestaties en dergelijke (luilakdag/Palmpasen, straatspeeldag)

- milieu (papierbakken, etc)

- groenonderhoud (gevarieerde aanplant)

Werkgroep Wonen & Verkeer
Voorzitter: Cor Kievid
Vergaderdag: donderdag

- de infrastructuur, waaronder de planning maar ook het wegdek
- maatregelen die voor die structuur nodig zijn. bv. 30 km zone, oversteekplaatsen, gladheidsbestrijding

- de gebruikers

- geluidshinder/geluidsoverlast

- woningbeleid

- woningbouw of woningafbraak

- spreiding van groepen

- huurdersverenigingen (huurdersraad)

- leegstand en verpaupering

Werkgroep Communicatie en Informatie (hiervoor zijn geen deelnemers meer nodig)
Voorzitter: Marijke Roggeveen
Vergaderdag: woensdag

- t Allegaardje

- knipselkrant voor berichten over Capelle aan den IJssel van de gemeente doornemen op berichten over onze wijk
- raadstukken idem dito

- communiceren van gemeentebezoeken aan de wijk
- hearing van de bewoners in overleg met het WijkOverlegPlatform
- kabelkrant; berichten aanleveren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, Ruud van Diemen 284 87 23 en Randi Karlsen, 284 87 22.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie