Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over technologie overdracht uit VS

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


TECHNOLOGIE OVERDRACHT VANUIT VERENIGDE STATEN NAAR NEDERLAND

Datum: 01-06-2001

Het lid van de Tweede Kamer Timmermans (PvdA) heeft aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en de staatssecretaris van Defensie op 27 april 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Bent u op de hoogte van het dreigende veto van de Amerikaanse overheid tegen de overname van het bedrijf SVG door ASML Lithography?
1)2 Zo ja, is dit mogelijke veto gebaseerd op de angst van de Amerikaanse overheid voor het via Nederland weglekken van technologische kennis, waardoor de nationale veiligheid in het geding zou komen? Is er niet ook sprake van een protectionistisch getinte maatregel, ten einde bepaalde Amerikaanse zakenbelangen veilig te stellen?


3 Hoe beoordeelt u deze situatie, met name in het licht van mogelijke toekomstige gezamenlijke defensiematerieelprojecten, waarbij de overdracht van technologie van de VS naar Nederland van cruciaal belang zal zijn? Hoe betrouwbaar zijn Amerikaanse toezeggingen over het delen van technologie in multinationale ontwikkelingsprogramma's, zoals JSF? Aangezien het hier bij uitstek strategische goederen betreft, zal dan niet nog veel eerder en makkelijker tot veto's bij mogelijke technologie overdracht worden besloten?


4 Indien u de zorg over deze ontwikkeling deelt, bent u bereid dit onder de aandacht van de Amerikaanse overheid te brengen en daarbij aan te geven dat de ontstane situatie gevolgen zou kunnen hebben voor toekomstige beslissingen over materieelaankopen in de VS?1) Financieel Dagblad, 26 april jl.
De Minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie als volgt beantwoord.


1 Ja. Zover is het echter niet gekomen.2 Het weglekken van technologische kennis naar bepaalde bestemmingen is inderdaad een Amerikaanse zorg. De Nederlandse exportcontrole, die uitgaat van dezelfde zorg, laat echter niets te wensen over. Uiteraard zijn er geluiden uit het Amerikaanse lobby-circuit geweest die als 'protectionistisch' kunnen worden aangeduid. Deze geluiden zijn voor de nieuwe Amerikaanse administratie echter niet doorslaggevend geweest.


3 Indien Nederland zou deelnemen aan de ontwikkeling van materieelprojecten, zoals JSF, of Amerikaans materieel zou aanschaffen, moet er een overeenkomst met de VS worden gesloten, die alle relevante aspecten betreft, inclusief toegang tot de uitwisseling van en het gebruiksrecht van hoogwaardige technologie. Eventuele specifieke ontwikkelingsactiviteiten van de Nederlandse industrie zullen onderwerp worden van - met betrokken Amerikaanse bedrijven vooraf op te stellen - 'technical assistance agreements', welke goedkeuring behoeven van het Amerikaanse State Department. Deze overeenkomsten zullen tot stand komen via onderhandelingen en zullen worden gesloten met instemming van alle betrokken partijen. Het proces van overname van SVG door ASML en de uitkomst daarvan, levert op dit moment geen bijzondere gezichtspunten op.


4 Gaande het proces van overname van SVG door ASML hebben collega Van Aartsen en ondergetekende op politiek niveau de betrouwbaarheid van Nederland als bondgenoot onderstreept en hebben wij het traditioneel gedeelde belang van de VS en Nederland bij vrije, onbelemmerde handel en investeringen benadrukt. Ook heb ik de geluiden in de media over mogelijk protectionistische aspecten van de Amerikaanse opstelling bij de Amerikaanse overheid aan de orde gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie