Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hervormingsplannen Vlaamse overheidsdiensten op schema

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 1 JUNI 2001

Hervormingsplannen Vlaamse overheidsdiensten op schema

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister van Ambtenarenzaken Paul VAN GREMBERGEN heeft de Vlaamse regering opnieuw een belangrijke stap gezet in de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat.

Op 23/3/2001 legde de Vlaamse regering definitief de beleidsdomeinen en beleidsvelden vast voor de dertien nieuwe ministeries die zullen worden opgebouwd. Vandaag keurde de Vlaamse regering de gedetailleerde beschrijving van de opdrachten goed, en werden ook de organogrammen, met invulling van departementen en agentschappen, principieel goedgekeurd, voor de diensten van de minister-president, het ministerie van Bestuurszaken, en het ministerie van Financiën en Begroting. Verder werd een algemeen kader vastgelegd voor de aanpak van horizontale aangelegenheden in de drie horizontale beleidsdomeinen.

Diensten van de minister-president

In de diensten van de minister-president worden vooral activiteiten gegroepeerd die de Vlaamse regering en de Minister-president in zijn dagelijkse activiteiten moeten ondersteunen:

- Een stafdienst ter ondersteuning van het dagelijks regeringsbeleid, de kanselarij en protocol, een juridische ondersteuningsdienst waar ook een cel rond deregulering wordt ondergebracht.

- Er komt een Vlaams agentschap voor de overheidscommunicatie van de Vlaamse overheid.

- Ook de interne audit van de Vlaamse overheid wordt ondergebracht bij de diensten van de minister-president.

- Ook nieuw is dat de Vlaamse regering een eigen Vlaamse studiedienst, een soort "Vlaams planbureau" wil oprichten. Dit planbureau zal net zoals op federaal niveau de Vlaamse regering ondersteunen met (macro)gegevens over de (sociaal-economische toestand) in Vlaanderen. Zo zal er eindelijk werk gemaakt kunnen worden van eigen cijfers over het Bruto Regionaal Product, die nu door onze afhankelijkheid van federale instituten vaak veel te laat worden geleverd.

Ministerie van Bestuurszaken

Het ministerie van Bestuurszaken wordt uitgebouwd tot een echt ondersteuningsdepartement voor de Vlaamse overheid én de binnenlandse besturen.

- Er komt één agentschap ter ondersteuning en opvolging van de werking van de lokale besturen.

- De uitvoering van het Vlaams personeelsbeleid wordt ondergebracht in een agentschap, met uitzondering van de selectie en werving. Hiervoor zal het huidige Jobpunt Vlaanderen worden uitgebouwd tot het 'Vlaams agentschap voor Selectie en Werving' van overheidspersoneel.

- Er komt ook een agentschap uitsluitend gericht op het topmanagement: functioneren, rotatie, etc.

- Tot slot zullen ook de ondersteuning van de logistieke functies (huisvesting, aankopen, schoonmaak) worden ondergebracht in één agentschap.

Ministerie van Financiën en Begroting

Het ministerie van Financiën en Begroting wordt uitgebouwd om de grotere financiële en fiscale verantwoordelijkheid (na Lambermont) op een adequate manier op te vangen.

- Het ministerie voorziet één agentschap om het Vlaamse fiscaal beleid in zijn uitvoering te ondersteunen.

- De uitvoerende taken rond financieel management (kapitaalbeheer,.) worden volgens het goedgekeurd organogram ook samengebundeld in één agentschap.

- Het financiële systeem van de Vlaamse overheid zal grondig worden hervormd. Het principe van "controller" in de departementen wordt ingevoerd. De huidige Inspectie van Financiën zal vanuit die invalshoek worden hervormd. De controllerfunctie gaat uit van een proactieve benadering van financiële beheersing. Dit betekent dat een controller in elk ministerie dagelijks de operationele en financiële processen en activiteiten bewaakt. De controller rapporteert aan de bevoegde minister over zaken die niet optimaal verlopen of mislopen. Hij kan en moet ook voorstellen doen om de problemen te verhelpen. In de huidige benadering van de Inspectie van Financiën ligt de klemtoon op een controle achteraf, zonder zelf corrigerend op te treden.

Kader voor de invulling van horizontale beleids- aangelegenheden

Horizontale beleidsaangelegenheden hebben betrekking op het organisatiebreed intern beleid (bijv. financiën, personeel, logistiek, ICT, communicatie) en richten zich dus op de gemeenschappelijke organisatiecultuur.

De uitgangspunten voor de invulling ervan zijn: - responsabilisering voor elke leidend ambtenaar voor de inzet van mensen en middelen; - grotere vrijheidsgraden voor de leidinggevenden om zijn/haar entiteit te sturen; - het horizontale beleid stuurt op hoofdlijnen en wordt vooraf goedgekeurd door de hele Vlaamse regering - waardoor elke minister zich engageert om dit horizontale beleid ook in zijn beleidsdomein door te voeren.

De sturing van horizontale aangelegenheden gebeurt dus niet meer door uniforme instrumenten en procedures aan de hele organisatie op te leggen, wel door contracten met het topmanagement af te sluiten, door netwerking en samenwerking.

Ook centrale dienstverlening met verplichte afname wordt eerder uitzondering dan regel en zal enkel opgelegd worden omwille van bijv. schaalvoordelen, kritische massa, veiligheid, gelijkheid, kwaliteit, corporate identity.

In de verschillende beleidsdomeinen heen kan spontane samenwerking tussen entiteiten ontstaan om taken uit te voeren.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel. 02 553 23 11 e-mail: (persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie