Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Spreekuur wethouders

Maandagavond 11 juni a.s. is er geen spreekuur van de wethouders.

Werkzaamheden Zuidelijke Parallelweg

Na enkele voorbereidende werkzaamheden is de aannemer deze week met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden begonnen. Het betreft werkzaamheden aan het gedeelte Zuidelijke Parallelweg vanaf de Liemersallee tot aan het Dorpsplein.

Volgens planning zal het werk in de tweede helft van augustus a.s. worden opgeleverd.

Gedurende deze periode is dit gedeelte van de Zuidelijke Parallelweg voor doorgaand verkeer afgesloten!

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van de bestaande bestrating in de rijbaan en de parkeerstroken. Omdat dit gedeelte weg in het reeds bestaande aangrenzende 30 km-gebied wordt opgenomen zullen er op de kruisingen zogenaamde tafels worden aangebracht. Deze dienen er voor om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te remmen.

Gelijktijdig wordt een zogenaamd regenwaterriool aangelegd. Dit heeft tot doel om het regenwater afkomstig van de verhardingen op te vangen en af te voeren. In de toekomst is het mogelijk om het hemelwater van de aanliggende gebieden eveneens daarop aan te sluiten.

Om bovengenoemde werkzaam uit te kunnen voeren zal telkens een gedeelte van de straat voor het verkeer moeten worden afgesloten. Begonnen zal worden met een gedeeltelijke afsluiting vanaf de Liemersallee richting Dorpsplein. De aannemer zal de bewoners telkens via een brief informeren wanneer en welke gedeelten worden afgesloten.

Tijdens een op maandag 21 mei jl. gehouden informatieavond en middels een afzonderlijke brief, zijn de bewoners inhoudelijk van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte gesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden zal ongetwijfeld de nodige overlast bezorgen. Dit is helaas niet te voorkomen. In een samenwerking tussen de bewoners, de aannemer en de gemeente zal getracht worden de overlast tot een minimum te beperken.

In de komende periode gaat de gemeente met een delegatie vanuit de straat overleg plegen over het herinrichten van de stroken openbaar groen. De bedoeling is dat de herinrichting daarvan in het eerstvolgende plantseizoen kan worden gerealiseerd.

Bestemmingsplan Het Ambacht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ingevolge artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat zij voornemens zijn vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Het Ambacht" om ten behoeve van Dutchtone een tijdelijke GSM-antennemast met een hoogte van 30 meter te plaatsen op een gedeelte van het perceel gemeentegrond, plaatselijk bekend A 6257, gelegen naast het perceel Hazeland 36 te Westervoort.

De vrijstelling voor deze tijdelijke voorziening zal gelden voor een periode van 2 jaar. Bij de te verlenen bouwvergunning zal op grond van artikel 45 van de Woningwet een gelijke termijn worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn dient de situatie in overeenstemming te worden gebracht met de bepalingen van het bestemmingsplan.

Het voornemen tot het toepassen van de vrijstelling ligt, conform artikel 18 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 7 juni 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM op
* alle werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur of op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur;

* maandag op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur.
Gedurende deze termijn is het voor een ieder mogelijk om schriftelijk danwel mondeling zienswijzen bij ons college in te dienen.

de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening terecht, bij de heer van het gemeentehuis (telefoon 3179911). Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig: kopie aanslagbiljet of aangiftebiljet belastingdienst 2000, kopie jaaropgaaf werkgever/uitkeringsinstantie 2000, vermogensgegevens op 1 januari 2000 ( banktegoed, girotegoed, autogegevens, schulden).
aanvraagformulier! Vivare verwerkt uw aanvraag zo spoedig mogelijk en er wordt tevens meteen huurmatiging aangepast.
Vacaturemarkt

Het Centrum voor Werk en Inkomen organiseert samen met 9 uitzendbureaus op 8 juni a.s. een vacaturemarkt in Zevenaar. Van 14.00 tot 20.00 uur is iedereen die zich wil oriënteren op werk welkom aan de Arnhemseweg 3 in Zevenaar. Het CWI de Liemers wordt voor een middag ingericht als marktplein, waar werkzoekenden terecht kunnen voor vacatures en informatie over scholing, arbeidscontracten etc. Er is nog altijd veel vraag naar personeel. Een breed aanbod van honderden vacatures is beschikbaar. De uitzendbureaus hanteren een gezamenlijk inschrijfformulier. Een werkzoekende kan zich met één formulier bij meerdere uitzendbureaus inschrijven. Daarnaast zijn er ook verschillende regionale werkgevers aanwezig om hun vacatures te presenteren. Zo kunnen sollicitanten dus direct een afspraak maken voor een sollicitatiegesprek of dit gesprek al meteen voeren. Collecte

* 3 t/m 9 juni: Nat. Epilepsie Fonds

* 10 t/m 16 juni: Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie
* 17 t/m 23 juni: Maag Lever Darm Stichting
* 24 t/m 30 juni: Nederlandse Rode Kruis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie