Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorbereidingsbesluit 'Bakestein e.o.' in Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Voorbereidingsbesluit "Bakestein e.o."

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kennis dat de gemeenteraad bij besluit van 31 mei 2001 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied gelegen tussen de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht, de Rijksweg A16, de Langeweg en de Munnikensteeg.

Het besluit houdt verband met de voorgestane ontwikkeling van dit gebied ten behoeve van de aanleg van een bedrijventerrein, de herinrichting van de sportvelden en bijbehorende accommodaties en de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Langeweg, voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. Voor het deel van de rotonde dat in Hendrik-Ido-Ambacht is gelegen heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht een afzonderlijk voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2001 en ligt vanaf deze datum voor een ieder ter inzage in het Infocentrum van het gemeentehuis, Burgemeester de Bruïnelaan 45.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij

Gemeenteraad van Zwijndrecht
t.a.v. de Commissie bezwaar- en beroepschriften Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Als bezwaar is ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen
- onverwijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de

President van de arrondissementsrechtbank
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht.

In dat geval is een recht verschuldigd van f 225,- voor natuurlijke personen en f 450,- voor rechtspersonen. Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten:


*

de naam en het adres van de indiener;

*

de dagtekening;

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;
*

de gronden van het bezwaar of het verzoek om voorlopige voorziening.

Zwijndrecht, 31 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie