Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lokaal Actieplan Dienstenwerkgelegenheid 2001-2004 in Gent

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

L o k a a l A c t i e p l a n
D i e n s t e n w e r k g e l e g e n h e i d 2 0 0 1 - 2 0 0 4 (01/06/2001)

Het Actieplan Dienstenwerkgelegenheid is een lokaal impulsprogramma voor de komende vier jaar met als globaal doel: duurzame jobs creëren voor werkzoekenden uit de kansengroepen in nieuwe diensten aan particulieren en aan de gemeenschap.

Algemeen kader

kansengroepen zijn: laaggeschoolde werkzoekenden, langdurig werkzoekenden, allochtone werkzoekenden, herintre(e)d(st)ers, beperkt geschikten, werkzoekenden die zowel laaggeschoold als minder dan 6 maand werkzoekend zijn en bestaansminimumtrekkers.

Welke diensten willen we aanbieden ?

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen blijkt er in de samenleving behoefte te zijn aan relatief nieuwe diensten die ook wel nabijheidsdiensten worden genoemd. Het gaat om diensten die enerzijds tegemoet komen aan individuele behoeften zoals (occasionele) kinderopvang, huishoudhulp, kleine klussen in huis en klein tuinonderhoud. Anderzijds zijn er collectieve behoeften op het vlak van natuur- en milieubeheer, mobiliteit, buurtrenovatie, enz.

Deze dienstverlening is arbeidsintensief en de taken vereisen relatief weinig gespecialiseerde vorming. Hierdoor zijn ze geschikt voor werkzoekenden uit de kansengroepen mits een begeleiding op de werkvloer wordt voorzien.

Beleidsoptie Vlaamse overheid.

De Vlaamse Minister voor Werkgelegenheid Renaat Landuyt wil de dienstenwerkgelegenheid een impuls geven. Hij stelde eind januari 2001 een nota voor met de krijtlijnen voor de uitbouw van de dienstenwerkgelegenheid.

De dienstenwerkgelegenheid wordt gezien als de tweede poot van de Lokale Werkwinkel. Enerzijds is er de basisdienstverlening waarvoor de VDAB de regie voert, anderzijds is er de dienstenwerkgelegenheid waarvoor de regie berust bij de lokale overheid. Dertien centrumsteden, waaronder de Stad Gent, werden aangesproken in dit verband. Als ondersteuning verdeelt de Vlaamse overheid eenmalig middelen over deze steden. Gent ontvangt 17 miljoen. In ruil brengt de lokale overheid een gelijk bedrag als cofinanciering in en maakt een actieplan op waarin wordt beschreven hoe de regie voor de dienstenwerkgelegenheid zal worden gevoerd.

De taak van de regisseur: inhoud van het lokaal actieplan dienstenwerkgelegenheid

De regie voor het actieplan kadert de Stad Gent binnen het project Gent, stad in werking.

Binnen Gent, stad in werking werken partners samen aan een toekomstgericht, strategisch, innovatief en inclusief werkgelegenheidsbeleidsplan. De partijen in dit open partnerschap zijn actoren die elk op hun domein invloed hebben op de werkgelegenheid. Het Actieplan Dienstenwerkgelegenheid kadert in het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de Stad Gent.

De Beleidsgroep van Gent, stad in werking adviseert het stadsbestuur inzake de dienstenwerkgelegenheid.

De voorbereiding van het dossier dienstenwerkgelegenheid gebeurde in één van de actiegroepen van Gent, stad in werking.

De regisseur wil partners met ervaring op diverse domeinen van de dienstenwerkgelegenheid aansporen initiatieven te nemen. Hiervoor worden actoren uit de profit, de social-profit en de lokale overheid aangesproken.

Er zal minstens één project gekozen worden dat is geconcipieerd vanuit de methodiek van het buurtopbouwwerk.

Het beschikbare budget laat toe om in de loop van de komende drie jaar ondersteuning te bieden aan projecten voor de realisatie van maximum 38 voltijdse of 76 halftijdse jobs.

Informatie

Gent, stad in werking, Fanny Mestdagh, tel. (09)225 91 91, e-mail fanny.mestdagh(gent.be

Steunpunt dienstenwerkgelegenheid, Vera Van Heule, tel. (09)225 91 91, e-mail (vera.vanheule@gent.be)

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie