Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten gemeente Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan Zwanenburg-West II, 3e herziening

Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de raad van de gemeente in zijn vergadering van 19 april 2001, onder no. 75 ongewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan Zwanenburg-West II, 3e herziening.
Dit bestemmingsplan geeft een planologische regeling voor het oprichten van een beeldend kunstobject in de vijver op de hoek van de straten Amestelle en Midswaard, tegenover Inlaag te Zwanenburg.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 14 mei 2001gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. Het bestemmingsplan kan eveneens op dinsdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur worden ingezien bij het informatiecentrum in de centrale hal van het raadhuis. Indien op dinsdagavond een toelichting van een ambtenaar is gewenst, dient vooraf een telefonische afspraak te worden gemaakt (tel: 023-5676082).

Gedurende de termijn van terinzageligging kan degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de ruimtelijke ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijke bedenkingen tegen het bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Hoofddorp, 11 mei 2001

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie