Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tterughoudende markt leidt tot druk op resultaat Aino

Datum nieuwsfeit: 05-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Aino
Zoek soortgelijke berichten
Aino

Persbericht

Transformatieproces in terughoudende markt leidt tot druk op resultaatsontwikkeling Aino

Houten, 5 juni 2001 - Het eerste deel van het transformatieproces dat Aino N.V. ("Aino") eind vorig jaar heeft ingezet en dat tot doel heeft Aino in achttien maanden om te vormen tot een oplossingsgerichte ICT-dienstverlener is naar tevredenheid afgerond. Zoals bij de introductie van het transformatieproces reeds is aangegeven, leidt dit tot druk op de bezettingsgraad. De productiviteit is daardoor lager dan de eerste helft van 2000. Dit gegeven, in combinatie met de nog immer terughoudende markt, leidt momenteel tot een licht negatief resultaat.

Hoewel de eerste resultaten van de transformatie zichtbaar worden, zal van een duidelijk resultaatherstel op korte termijn nog geen sprake zijn. Gezien de onzekere omstandigheden in de ICT-markt waarin Aino nu opereert en de voortgaande investeringen in het transformatieproces, spreekt Aino voor het gehele jaar geen verwachting uit.

Personeelsontwikkeling

Het personeelsverloop in de eerste paar maanden was hoog. De belangrijkste oorzaak van de uitstroom was gelegen in de fusie en het proces van integratie. Toch slaagde Aino erin het aantal directe medewerkers (professionals) nagenoeg stabiel te houden. Bovendien is de mix van medewerkers verder verbeterd. De groep senior consultants groeide 30% ten opzichte van eind 2000. Als gevolg van de verschuiving naar diensten met meer toegevoegde waarde (projecten) en werkzaamheden in een hoger segment (consultancy), hebben de gemiddelde tarieven van nieuwe opdrachten zich sinds begin 2001 positief ontwikkeld en liggen belangrijk hoger (+15%). Het aantal indirecte medewerkers (staf) nam volgens verwachting af, doch is nog niet in lijn met de omvang van de organisatie.

Dienstenontwikkeling

De (eerste) concrete resultaten van de transformatie zijn zichtbaar. Op het gebied van informatiebeveiliging heeft Aino een groep experts aangetrokken die gespecialiseerd zijn in zowel bedrijfsmatige, organisatorische als technische aspecten van beveiliging. Inmiddels zijn er ook eigen diensten ontwikkeld en strategische partnerships afgesloten waardoor complete oplossingen kunnen worden aangeboden. Door de omvang en kwaliteit van de groep heeft Aino op het gebied van informatiebeveiliging in korte tijd een belangrijke positie verworven in Nederland. Na de investeringen in deze competentie gedurende de eerste maanden van 2001 kunnen in de tweede helft van dit jaar hiervan de vruchten worden geplukt. De overige nieuwe 'lines of services' ondergebracht in drie gebieden (Webvision, Enterprise Integration & Management en Brancheconcepten) zijn inmiddels gedefinieerd en worden verder ontwikkeld in het kader van de transformatie. Voor elke 'service' geldt dat Aino concepten ontwikkelt en daarbij eventueel partners zoekt, zodat een complete oplossing aan de markt kan worden aangeboden. Hoewel sommige nieuwe 'lines of services' al voor een deel ontwikkeld zijn, zullen de (financiële) resultaten hiervan pas aan het einde van het jaar zichtbaar worden. Dit zal zich kenmerken door hogere tarieven en projectopdrachten met hogere marges.

Klantenontwikkeling

Aino heeft de afgelopen maanden een aantal meerjarencontracten ('preferred supplier' status) afgesloten bij onder andere banken en overheid. Naast het leveren van losse capaciteit wat nog een belangrijk deel van de omzet uitmaakt heeft Aino de eerste stappen gezet als leverancier van consultancy en projectuitvoering (nieuwe diensten- en medewerkersmix). Dit zal mede de voorspelbaarheid van de onderneming ten goede komen. Naast de jarenlange focus op uitsluitend de Top-100 klanten in Nederland zijn de nieuwe diensten en totaalconcepten eveneens met succes aangeboden in de 'MKB+' markt ('midmarket').

Samenvatting

Aino ligt op koers wat betreft de integratie, transformatie, diensten- en competentieontwikkeling. De focus blijft gericht op uitvoering van de gekozen strategie. Hierin staat centraal dat Aino oplossingen aanbiedt met meerwaarde, waarbij het leveren van hoogwaardige capaciteit tot de gewenste oplossingen bijdraagt. Aino vervult hier steeds meer de positie van 'midoffice+' leverancier.

Gezien de terughoudende marktvraag zal Aino zich de komende maanden richten op extra verkoopinspanningen om daarmee de druk op de bezettingsgraad zoveel mogelijk te verlichten. Gerichte acties hiertoe zijn reeds opgestart.

Profiel Aino N.V.

Aino is een zakelijke dienstverlener die

- haar klanten adviseert op het gebied van organisatie en (ICT-) businessstrategie,
- op pragmatische wijze passende informatiesystemen bouwt voor zowel front-,mid- als back-office-omgevingen,
- haar klanten adviseert en ondersteunt deze kosteneffectief te beheren. Aino adviseert, detacheert, voert projecten uit en biedt 'ICT-services'. Aino beschikt over de brede (technische) expertise die nodig is om haar klanten te ondersteunen bij integrale businessontwikkeling mede langs E-lectronische weg. Aino ondersteunt circa 300 opdrachtgevers gespreid over een viertal businessarea's: Financiële instellingen, Telecom, Overheid/non-profit, en HIDT (Handel, Industrie, Zakelijke dienstverlening en Transport). Aino werkt vanuit vijf regio's, heeft circa 1.100 medewerkers en is sedert 5 juni 2000 genoteerd aan de Officiële markt van Euronext Amsterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie