Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De visserij op blauwe wijting moet sluiten

Datum nieuwsfeit: 05-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

Advies visserijbiologen

PERSBERICHT

5 juni 2001

BIOLOGEN ADVISEREN: 'DE VISSERIJ OP BLAUWE WIJTING MOET SLUITEN, MAAR

LICHTE TOENAME VANGST NOORDZEE-HARING IN 2002 IS VERANTWOORD.'

Als het aan de visserijbiologen ligt, kan de vangst van haring in 2002 iets omhoog ten opzichte van 2001. De hoeveelheid blauwe wijting, niet te verwarren met de gewone wijting, is echter in 2 jaar tijd meer dan gehalveerd en de biologen raden aan de visserij op deze soort daarom te sluiten. Dat blijkt uit de adviezen van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES), waarin Nederland is vertegenwoordigd door het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek. Het advies van de biologen is voorlopig en zal na de voltooiing van berekeningen waarschijnlijk volgende week definitief worden. De Europese visserijministers beslissen eind 2001 over de hoeveelheden die in 2002 mogen worden gevangen.
De internationale visserijbiologen vergaderden vorige week over de adviezen voor een groot aantal visbestanden, onder andere Noordzee- en Atlanto-Scandische haring en blauwe wijting. De Nederlandse vloot vist op al deze soorten. In november wordt advies uitgebracht over andere soorten die voor Nederland van belang zijn, namelijk onder meer tong, schol, kabeljauw, wijting, makreel en horsmakreel. Noordzee haring
ICES acht het verantwoord dat de toegestane vangsthoeveelheid van Noordzee-haring in 2002 licht stijgt. De Noordzee-haring is bij de Nederlander met name bekend van de Hollandse Nieuwe. De toegestane hoeveelheid voor Noordzee-haring bedroeg in 2001 301 duizend ton, waarvan 265 duizend ton was bestemd voor de consumptie visserij en de rest voor bijvangst in de industrievisserij voor vismeel. Het ICES-advies voor 2002 sluit aan bij de afspraak tussen de Europese Unie en Noorwegen om te streven naar een paaistand van 1.3 miljoen ton. De paaistand geeft het aantal vissen aan dat de leeftijd heeft om zich voor te planten. Bij het advies is rekening gehouden met de toename van de paaistand, mede door een sterke jaarklasse die is geboren in 1998.
De volwassen haringstand in 2001 wordt geschat op ongeveer 1.1 miljoen ton, een toename met ongeveer 0.3 miljoen ton ten opzichte van 2000. In 1996 was de paaistand nog 0.45 miljoen ton en sinds die tijd is het bestand toegenomen, mede door de verlaging van de quota.s en de regulering van de industrievisserij voor vismeel. Atlanto-Scandische haring
De stand van de Atlanto Scandische haring vertoont van nature sterke schommelingen. Atlanto Scandische haring wordt vooral in de Noorse zee gevangen. Momenteel is de paaistand ongeveer 6 miljoen ton groot, dankzij enkele sterke jaarklassen uit het begin van de jaren negentig. ICES adviseert voor volgend jaar een toegestane vangsthoeveelheid voor Atlanto-Scandische haring van ongeveer 850.000 ton. Dat komt ongeveer overeen met de totale toegestane vangsthoeveelheid van vorig jaar. Blauwe wijting
Blauwe wijting wordt ten westen van de Britse eilanden gevist, voornamelijk ten behoeve van de productie van vismeel. De visserij op blauwe wijting is grotendeels ongereguleerd omdat de quota slechts van toepassing zijn voor een deel van het gebied waar blauwe wijting voorkomt. Afgelopen jaar was ongeveer 85 % van de vangst afkomstig uit gebieden waarvoor geen quota zijn vastgesteld. De vangsten in de afgelopen drie jaar lagen tussen de 1.1 en 1.4 miljoen ton, ongeveer twee maal zo hoog als de adviezen van de biologen. De paaistand bedroeg in 1999 nog 2,7 miljoen ton. Verwacht wordt dat de stand eind van het jaar zal zijn gehalveerd en bij voortzetting van de ongereguleerde visserij in 2002 nog verder zal dalen. ICES adviseert daarom om de visserij op blauwe wijting in het gehele gebied zo snel mogelijk te staken, totdat er een internationaal herstelplan is overeengekomen dat voorziet in de regulering van de hele visserij op deze soort. De biologen zijn van mening dat wanneer de internationale regulering tot stand komt, de daarin vast te stellen vangsthoeveelheden drastisch lager zullen uitpakken dan de huidige vangstomvang.

Noot aan de redactie:
Dit bericht is niet afkomstig van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, maar van de Nederlandse biologen die zitting hebben in het Advisory Committee for Fisheries Management (ACFM). Het ACFM adviseert de Europese Commissie over de vangsthoeveelheden. Het ACFM is op zijn beurt weer een onderdeel van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). De Nederlandse biologen zijn werkzaam bij het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO).

05 jun 01 14:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie