Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Verordening leerlingenvervoer Wageningen

Datum nieuwsfeit: 05-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wageningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wageningen

rondje Wijziging Verordening leerlingenvervoer

De gemeenteraad heeft besloten om de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Wageningen met ingang van 1 juni 2001 te wijzigen. De wijzigingen houden het volgende in:

Gezamenlijk belastbaar inkomen
De inkomensgrens (genoemd in artikel 23 van de "Verordening leerlingenvervoer gemeente Wageningen, schooljaar 2001/2002") moet worden aangepast aan de hand van het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers van 2000 (128,3) afgezet tegen het indexcijfer van 1999 (125,0). Voor het schooljaar 2001/2002 betekent dit dat als het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen hoger is dan 42.000,--, er een drempelbedrag in rekening wordt gebracht. Als peiljaar wordt het jaar 1999 gehanteerd.

Financiële draagkracht
De eigen bijdragen van artikel 24 zijn geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer vervoersdiensten van 2000 (112,3) afgezet tegen het indexcijfer van 1999 (108,3). Dit betekent een stijging van de eigen bijdragen van 3,7%. De geïndexeerde eigen bijdragen zijn vervolgens afgerond op een veelvoud van 10,--. Als gevolg hiervan moeten de inkomensbedragen, genoemd in artikel 23 en de eigen bijdragen genoemd in artikel 24 te worden verhoogd conform de genoemde percentages.

Overgangsregeling (artikel 28)
Scholen voor speciaal voortgezet onderwijs worden in de periode van 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2002 omgezet in leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. De omzetting van speciaal voortgezet onderwijs in leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs heeft tot gevolg dat er geen sprake meer is van speciaal onderwijs, maar van regulier onderwijs.

In beginsel zou daarmee het recht op vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer komen te vervallen. In de Regeling leerlingenvervoer voortgezet onderwijs, is bepaald dat het leerlingenvervoer ingevoerd wordt voor het praktijkonderwijs. De regeling blijft echter van toepassing op leerlingen van leerwegondersteunend onderwijs (daaronder worden ook leerlingen gerekend die naar een orthopedagogisch en
-didactisch centrum (opdc) zijn verwezen) die in het schooljaar voorafgaande aan de omzetting het speciaal voortgezet onderwijs volgden en op grond van de regeling leerlingenvervoer een vervoersvoorziening kregen. Deze overgangsregeling staat in artikel 28 van de "Verordening leerlingenvervoer gemeente Wageningen".

Vervallen overgangsregeling (artikel 27)
Voor leerlingen die al in het schooljaar 1996-1997 een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van en naar school ontvingen, was tot voorheen in de verordening een overgangsregeling opgenomen, dat de artikelen 13 en 18 zoals die voor dat schooljaar golden van toepassing bleef.

Dit schooljaar komt dit artikel te vervallen, omdat er geen leerlingen meer zijn waar deze regeling nog betrekking op heeft.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie