Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eisen en wensen voor de stadsbus Tilburg

Datum nieuwsfeit: 05-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

05-06-2001

Eisen en wensen voor de stadsbus in concept klaar

College stemt in met hoofdlijnen openbare aanbesteding van het stadsvervoer

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 5 juni ingestemd met de hoofdlijnen van de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer en met het concept Programma van Eisen waarin de eisen en wensen voor het openbaar vervoer staan. De gemeente legt hiermee het basisniveau voor het openbaar vervoer in Tilburg/Goirle vast. Dit doet zij om onder andere de sociale functie van het openbaar vervoer te garanderen. Daarnaast heeft de vervoerder binnen de gestelde randvoorwaarden de vrijheid om het vervoerproduct naar eigen inzicht verder in te vullen. Het openbaar vervoer wordt gecombineerd aanbesteed met de Combitax (inclusief het WVG-vervoer). De gemeente zal een concessie afsluiten voor 4 of voor 6 jaar. Het Programma van Eisen ligt van 13 juni tot 4 juli 2001 ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum en de stadswinkels.

Eisen en wensen voor het openbaar vervoer
De gemeente heeft een globale uitwerking van het Programma van Eisen gegeven. Het bevat de eisen en wensen van de gemeente voor het openbaar vervoer in Tilburg/Goirle. Het Programma van Eisen zal - mede naar aanleiding van ingekomen reacties - worden vastgesteld in het najaar 2001.

In het Programma van Eisen wordt ingegaan op:

· Vervoerkundige eisen voor expresselijnen en T-buslijnen op het gebied van routes, haltes, frequenties, eerste en laatste ritten, reissnelheid;

· Beschikbare financiële middelen en de inzet van die middelen;
· Afstemming tussen de expresselijnen en de T-buslijnen, zoals aansluitingen;

· Afstemming met andere openbaar vervoerdiensten, namelijk het streekvervoer, de combitax (incl. WVG-vervoer) en de trein;
· Materieel, informatievoorziening, dienstverlening, tarieven, toegankelijkheid, sociale veiligheid en milieu.

De wijze waarop invulling is gegeven aan het Programma van Eisen volgt uit de gemaakte hoofdkeuzes. Twee voorbeelden daarvan zijn:
· In het Programma van Eisen is voor wat betreft frequentie van de expresselijnen en het T-busnet een basisniveau vastgelegd. Overdag wordt als minimum een halfuurdienst geëist. In de (late) avonduren is als minimumeis een frequentie van één keer per uur vastgelegd. De gemeente verzekert hiermee een basisniveau voor het busvervoer in de wijken. Een substantieel deel van de rijksbijdrage is nodig voor deze basisfrequentie. Het overige budget kan de vervoerder naar eigen inzicht (creatief) inzetten. De vervoerder zal op zoek gaan naar kansrijke markten en zal daardoor waarschijnlijk extra reizigers trekken. Extra reizigers betekent meer opbrengsten. De gemeente legt vast dat de vervoerder een deel van de extra opbrengsten moet investeren in de sociale functie van het openbaar vervoer, hetgeen meestal zal neerkomen in investeringen in het T-busnet.
· Het expressenet wordt in het Programma van Eisen vastgelegd. De reden hiervoor is dat de gemeente op de routes van het expressenet flink investeert in busstroken, voorrang bij verkeerslichten en TOP-knooppunten. De routes voor het T-busnet worden niet vastgelegd. De vervoerder krijgt de mogelijkheid de routes zo optimaal mogelijk in te vullen. Om er als gemeente zeker van te zijn dat de sociale functie van het openbaar vervoer wordt gewaarborgd zal in het Programma van Eisen de eis worden opgenomen dat een bepaald percentage (nog nader te bepalen) van de woningen in Tilburg binnen een hemelsbrede afstand van 350 meter van een bushalte ligt.

Waarom aanbesteden?
Openbare aanbesteding is één van de middelen om de doelstellingen voor het openbaar vervoer in Tilburg, zoals die zijn geformuleerd in het TOP, te verwezenlijken. De verwachting is dat openbare aanbesteding leidt tot heldere afspraken over het openbaar vervoer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert.

Taakverdeling tussen gemeente en vervoerder
Er zijn in principe twee taakverdelingen denkbaar tussen de gemeente en de vervoerder. Zo is het mogelijk dat de gemeente gedetailleerd vastlegt waaraan de vervoerder moet voldoen. De vervoerder heeft dan in feite als enige taak: het rijden met bussen. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente globaal haar doelstellingen formuleert en de vervoerder alle vrijheid krijgt om deze doelstellingen verder in te vullen. De gemeente heeft gekozen voor een tussenvorm, waarbij de gemeente een basisniveau (onder andere om de sociale functie van het openbaar vervoer te garanderen) bepaalt en de vervoerder binnen de randvoorwaarden vrijheid heeft om het vervoerproduct verder in te vullen.

Gecombineerde aanbesteding met combitax (incl. WVG-vervoer) De gemeente heeft er voor gekozen om de aanbesteding van het openbaar vervoer (expresselijnen, T-buslijnen en special services) procedureel gelijk op te laten lopen met de combitax. Vooral als het totale pakket aan vervoersdiensten in één hand komt, heeft deze de mogelijkheid om de verschillende soorten vervoer goed op elkaar af te stemmen (bijv. aansluitingen) en efficiencywinst te behalen (bijvoorbeeld de combitax inzetten tijdens rustige uren).

Aanleiding
Bij de vaststelling van hét Tilburgs Openbaar vervoer Plan (TOP) in juni 2000 door de gemeenteraad is besloten dat per 1 januari 2003 een nieuwe concessie voor het openbaar stadsvervoer Tilburg/Goirle ingaat. Het TOP (met expresselijnen, T-buslijnen, combitax en TOP-knooppunten) is uitgangspunt voor de nieuwe concessie. Deze concessie wordt verleend via openbare aanbesteding. Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, zodat per 1 januari 2002 de formele aanbestedingsprocedure opgestart kan worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie