Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen Gemeente Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 05-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Vergaderingen

Raadscommissie milieu en welzijn
Op dinsdag 5 juni a.s. vergadert de commissie voor milieu en welzijn vanaf 20.00 uur in kamer 020 van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder meer:

* Uitgifte openbaar groen Thamerdal (inspraakresultaat)
* Uitgifte openbaar groen Zijdelwaard (kan dit plan de inspraak in?)
* Autovrije dag in Uithoorn

* Jaarrekening 2000 en begroting 2002/meerjarenbegroting 2002-2005 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en De Meerlanden.
Raadscommissie ruimte en zorg
Op woensdag 6 juni a.s. vergadert de commissie voor ruimte en zorg vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:

* Hoorzitting zienswijzen tegen ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 1993, eerste herziening" en bedenkingen tegen vrijstelling ex artikel 19 (oud) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de bouw van een crematorium en een beheerders- en wachtruimte aan de Noorddammerweg 40 te De Kwakel (de ingediende bedenkingen liggen voor u ter inzage in de raadsledenkamer)

* Voorstel inzake voorlopige reactie op de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - sportcomplex 1993, eerste herziening"; bedenkingen vrijstelling ex. Artikel 19 (oud) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (en vaststelling bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 1993, eerste herziening)
* Voorstel inzake verbeteren bereikbaarheid seniorenwoningen Nolenslaan

* Voorstel inzake herinrichting buitengebied ten noorden van de Provinciale weg
N 201 (fase 2)

* Voorstel inzake inspraakresultaat vissteigers De Legmeer
* Voorstel inzake overeenkomst met de gemeente Aalsmeer (rioolaansluiting).

Raadscommissie sociale en economische zaken en onderwijs Op donderdag 7 juni a.s. vergadert de commissie voor sociale en economische zaken en onderwijs.
Op de agenda staat onder meer:

* Jaarrekening 2000 en begropting 2002 GGD Amstelland en de Meerlanden;

* Jaarrekening 2000, 2001 en 2002 WAM bedrijven;
* Vaststellen economische visie Uithoorn;
* Samenwerkingsovereenkomst regionaal platform arbeidsmarktbeleid zuidelijk Noord- Holland;

* Advies van de commissie voor de bezwaar en beroepschriften op de raad van de gemeente Uithoorn m.b.t. bewaar van de schoolbegeleidingsdienst;

* Bezwaarschrift tegen beschikking staatssecretaris van onderwijs c.a. met betrekking tot verplaatsing Emmaschool van Hoofddorp naar Uithoorn;

* Jaarverslag leerplicht 1999/2000;

* Prijsbijtelling genormeerde bedrage Bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Uithoorn en kosten onderhoudsplanning en prognoses;

* Beschikbaar stellen van gelden t.b.v. plaatsing tijdelijke lokalen Legmeercomplex;

* Behandeling bezwaren intrekken forfaitaire vergoeding bovenregionale verplaatsingen (n.a.v. vraag GroenLinks).
Raadscommissie algemene zaken en financiën
Op donderdag 14 juni a.s. vergadert de commissie voor algemene zaken en financiën. Op de agenda staat o.a.

* Voorstel omtrent grenscorrectie met de gemeente Aalsmeer
* Aanwijzing vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Noordhollandse bestuursacademie

* Straatnaamgeving bouwplan "De Kwakel achter de kerk" en weg naar Amsteldijk-Noord te Uithoorn en hernoemen gedeelte Thamerweg
* Presentatie door (en discussie met) de heer mr. H.M. Meijdam, lid van de coördinatiecommissie Regionale Samenwerking (CoCo)
* Conceptbegroting 2002 Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)
* Aanbieding van de beleidsrekening 2000

Deze vergaderingen beginnen alle om 20.00 uur en vinden plaats in kamer 020 van het gemeentehuis.

Gewijzigde vergaderdatum
De op 26 juni geplande vergadering van de commissie voor milieu en welzijn is verplaatst
naar 3 juli a.s. Op 26 juni organiseert de provincie namelijk een informatieavond in
sporthal De Scheg over de MER-procedure omgelegde N 201. Die informatiebijeenkomst
begint om 19.30 uur en wordt voorgezeten door gedeputeerde De Boer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie