Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tuinmeubilair van 'FSC-hout' helpt regenwoud behouden

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

6 juni 2001

* Tuinmeubilair van 'FSC-hout' helpt regenwoud behouden *
* Wielrenner Erik Dekker in het zonnetje *
* Vergadering Commissie Volkshuisvesting *
* Commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken *
* Werk aan de overweg Kinholtsweg *

* Onderhoud aan asfaltwegen *

* Afsluiting wegen in Nieuwlande *

* Afdeling Sociale Zaken dicht *

* Trouwen op het internet *

* Tekeningen herinrichting Kanaalstrook liggen klaar *
* Belastingverordeningen *

* Kapvergunningen *

* Bouwaanvragen en -meldingen *

* Bouwaanvraag uitbreiding woning Noordscheschut *
* Verleende bouwvergunningen *

* Verleende sloopvergunningen *
Tuinmeubilair van 'FSC-hout' helpt regenwoud behouden Tot nu toe was het weer - met uitzondering van een paar weken in mei - niet al te fraai. Maar de zomer komt er wel aan! We zullen de komende maanden weer heel wat tijd in de tuin doorbrengen. En misschien bent u toe aan nieuwe tuinmeubelen. Door meubels van FSC-hout te kopen kunt u makkelijk en snel helpen tropisch regenwoud en oerbos te behouden. De meubels zijn in steeds meer winkels te koop.

Wie dit leest heeft waarschijnlijk een tuin. Bij driekwart van de Nederlandse huizen hoort namelijk een eigen stukje groen. En elk jaar verschijnt hier gemiddeld voor een kleine honderd gulden aan nieuwe tuinmeubels. Die meubels kunnen van hout zijn, maar ook van rotan, plastic of metaal. Vindt u het belangrijk het milieu te sparen? Koop dan houten meubels met FSC-keurmerk.

FSC-keurmerk

Als u een meubel koopt met dit keurmerk weet u zeker dat het meubelhout uit duurzaam beheerd bos komt. In zo'n bos krijgen veel verschillende planten en dieren de kans zich te ontwikkelen.

Bovendien worden de mensen die in het bos wonen en daar leven van de dieren en planten, niet verjaagd. Er is zowel tropisch hardhout als Europees hout met FSC-keurmerk te koop. Het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace steunen FSC-hout.

Milieubelasting

Het is niet eenvoudig om aan te geven hoe groot het verschil in milieubelasting tussen houten, plastic of metalen tuinmeubels is. Aangeven wat de beste en wat de slechtste is, kan wel. De beste keus zijn meubels van FSC-hout, de slechtste meubels van tropisch hardhout zonder dit keurmerk of van PVC. Zijn FSC-meubels niet voorhanden? Kies dan bijvoorbeeld grenen, robinia, rotan, beuken of eiken. Kies liever niet voor plastic tuinmeubels.

FSC-tuinmeubels zijn te koop bij Blokker, Gamma, Praxis, Intratuin en Kwantum. Niet alle meubels die deze winkels verkopen zijn van FSC-hout gemaakt. U herkent FSC-meubels aan het FSC-logo dat op het meubel zelf of de verpakking staat. Controleer dit altijd.

Goedhout

U vindt een lijst van winkels die FSC-meubels verkopen op www.goedhout.nl. U kunt ook bellen naar Stichting Goedhout, (030) 692 63 98.

Wielrenner Erik Dekker in het zonnetje

Hij was weer even thuis. Wielrenner Erik Dekker uit Fluitenberg toont hier een glazen kunstobject, dat hem kort daarvoor was overhandigd door burgemeester W.P.M. Urlings. Het kunstwerk is gemaakt door de glaskunstenaar Cees van Olst van het Nederlands Museum voor Glas en Glastechniek in Hoogeveen. Dekker, die alweer geruime tijd in België woont, was afgelopen weekeinde naar Hoogeveen gekomen om te worden gehuldigd door zijn oude wielerclub De Peddelaars. Ook loste hij het startschot voor de Ronde van Hoogeveen. Voor deze koers over 80 kilometer verschenen 100 renners aan de start.

Erik zette vorig jaar een uitstekende prestatie neer door drie etappes te winnen in de Ronde van Frankrijk. Zijn prestaties dit voorjaar waren eveneens indrukwekkend. Zowel De Peddelaars als de gemeente Hoogeveen wilde hem al veel eerder huldigen, maar Eriks drukke programma liet dat niet toe. Afgelopen weekeinde was het dan eindelijk zover. (Foto: Gerrit Boer).

Vergadering Commissie Volkshuisvesting

De commissie Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing vergadert maandag 11 juni in Commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die om 19.30 uur begint, is openbaar. Op de agenda staat onder meer WOP Krakeel, Financiering project Kanaalstrook Krakeel, de parkeertarieven, het asfaltprogramma 2001, de overdracht van beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens, de Autovrije dag 22 september 2001 en de exploitatie-overeenkomst Hutten Meppel Beheer BV inzake Hollandscheveld-Oost.

Commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken

Volgende week donderdag, 14 juni 2001, vergadert de commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid vergadert donderdag 14 juni in Commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Op de agenda staat onder meer: Notitie peuterspeelzaalwerk, Subsidies sportverenigingen, Subsidie Rijwielvierdaagse, het Beleidsverslag 2000 over Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een notitie Computerproject minima.
Oud papier
Nog tot en met vrijdag 8 juni staan achter de Prof. Titus Brandsmaschool in Hoogeveen containers waar u uw oudpapier kunt inleveren. De containers zijn te vinden achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.
De Apolloschool haalt morgen, donderdag 7 juni, in de wijk Krakeel oud papier op vanaf 18.00 uur. Het papier graag gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten. Niet in vuilniszakken of andere plastic zakken.

Werk aan de overweg Kinholtsweg
In de nacht van zondag op maandag en maandag op dinsdag (10, 11 en 12 juni) voert Strukton onderhoudswerkzaamheden uit aan de overweg Kinholtsweg. De overweg is dan gestremd.
Ook in de nacht van 24 op 25 juni en 25 op 26 juni is de overweg afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud aan asfaltwegen

De gemeente is vandaag, woensdag 6 juni, begonnen met het plegen van onderhoud aan diverse asfaltwegen, De werkzaamheden duren tot en met 20 juli. Het verkeer zal hiervan hinder ondervinden en wordt omgeleid als het onderhoud aan een bepaald wegvak langer dan een werkdag duurt.

Afsluiting wegen in Nieuwlande
In verband met activiteiten in het kader van de feestweek in Nieuwlande zijn op zaterdag 9 juni de volgende wegen tijdelijk voor het doorgaande verkeer afgesloten: Oostopgaande, Christinalaan, Zonnedauw, Veenbes en Bernhardlaan N.Z.

Afdeling Sociale Zaken dicht
De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Hoogeveen is vrijdag 8 juni gesloten voor het publiek. De afdeling heeft dan de jaarlijkse personeelsreis.
Trouwen op het internet
Deze week kunt u weer via het internet twee huwelijken bijwonen. Jan Johannes Smidt en Alie Geertruida Streutker stappen donderdag 7 juni (14.30 uur) in het huwelijksbootje en de volgende dag om 15.15 uur is het de beurt aan Cornelis Richard Keuning en Dina Blokzijl. Om beide trouwerijen te zien typt u:
www.hoogeveen.nl/gemeente/buza/trouwcamera.htm . Of u gaat naar www.hoogeveen.nl, vervolgens klikt u digitaal gemeentehuis aan en u vindt de 'weddingcam' onder Burgerzaken.

Inloopavond op 12 juni in De Magneet

Tekeningen herinrichting Kanaalstrook liggen klaar In Krakeel is een plan gemaakt voor de Kanaalstrook. Op de dijk komt een wandelpad en er worden bankjes geplaatst. Ook komen er meer lantaarnpalen en worden de oevers van de sloot en het kanaal veiliger en natuurvriendelijker gemaakt. Dit is maar een greep uit de plannen met de Kanaalstrook.

Het gaat om het gedeelte langs de Industriehaven vanaf de Galileilaan tot en met de woonwagens, en het gedeelte langs de Hoogeveensevaart vanaf de vijver bij de Rigel tot en met de trap bij de Helios.

In het plan zijn zoveel mogelijk wensen van de wijkbewoners verwerkt. Veel bewoners hebben hun mening gegeven, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête een aantal jaren geleden, door inspraak op de bewonersavond over de Kanaalstrook in januari van dit jaar of door mee te doen aan de projectgroep Kanaalstrook.
Inloopavond 12 juni
De plannen voor de Kanaalstrook zijn nu uitgewerkt en voor een groot gedeelte klaar om uitgevoerd te worden. Vanaf maandag 11 juni zijn de tekeningen te zien in het infocentrum in De Magneet. Op dinsdag 12 juni is er een inloopavond van 19:00 tot 21:00 uur. Dan is er een medewerker van de afdeling Groenvoorzieningen aanwezig om vragen te beantwoorden of bijvoorbeeld individueel details van de plannen toe te lichten.

Voor vragen over de Kanaalstrook of over andere zaken die met het Wijkontwikkelingsplan te maken hebben kunt u ook terecht op het spreekuur van wijkbeheer in De Magneet, op maandag tot en met donderdag van 11:00 tot 12:00 uur, telefoon 231090.

De Kanaalstrook langs Krakeel, zoals die er nu nog uitziet. Hier komen onder meer bankjes en een wandelpad.

Mededelingen
Belastingverordeningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 1 juni 2001 de Verordening (2e wijziging) Legesverordening 2001 is vastgesteld.

In de bij de legesverordening 2001 behorende tarieventabel zijn nieuwe tarieven opgenomen voor het trouwen/registreren op een alternatieve locatie. Op grond van de Telecommunicatiewet is een tarief opgenomen voor de werkzaamheden van toezicht en coördinatie en voor het aanvragen van gegevens bij Bouw- en woningtoezicht wordt een tarief berekend. De verordening is op 31 mei 2001 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het raadsbesluit ligt ter inzage bij het voorlichtingscentrum en wordt opgenomen in de bundel gemeentelijke verordeningen. De tekst van de verordening is op verzoek verkrijgbaar.

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* Fam. Protzman, Oostopgaande 45, Nieuwlande, voor een eik;
* De sector MOW, voor twee eiken langs de Stuifzandseweg.
Gemotiveerde bezwaren tegen de kapvergunningen kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Bouwaanvragen en -meldingen

Bouwaanvragen
:

* Charles Vögele B.V., afbouwen van een winkelruimte, Hoofdstraat 232

* Pinox B.V., veranderen van een winkelpui, Hoofdstraat 250
* L. Schotanus, bouwen van twee dakkapellen, De Waring 43
* S.J.M. Bentvelsen, uitbreiden van een woning, Beilerstraat 11
* N. Ucan, uitbreiden van een woning, De Putter 43
* J. Braker, bouwen van een tuinhuisje, Van Echtenstraat 49
* BICentre Equipments, bouwen van een bedrijfsgebouw, Zeppelinstraat
* J. Sieders, bouwen van een dakkapel, De Helling 29
* Auto Beilen, bouwen van een garage/showroom, Mr. Cramerweg (Buitenvaart I)

* S.M. van der Veen, bouwen van een dakkapel, De Waring 71
* L. Westerhof, bouwen van een tuinhuisje met overkapping, Van Leeuwenstraat 21

* M. Pekel, bouwen van een opslagloods, Hoogeveenseweg, tussen nummer 7 en 9

* Feng Sheng, uitbreiden van een restaurant, Alteveerstraat 123
* M. Daams, bouwen van drie romnyloodsen, Achteromsedijk
* K. Mol, herbouwen van een woning, Hollandscheveldse Opgaande 16
Bouwmeldingen:

* J.F. van Dijken, bouwen van een blokhut, De Wanne 24
* J. Otten, wijzigen van de gevels, Algol 3
* J. Pol, bouwen van een kweekkasje, Dotterbloem 6
* H. Heijs, bouwen van een tuinhuisje, Noorddreef 36
* A. ten Caat, bouwen van een tuinhuisje, Dravik 40
* J. Bellinga, bouwen van een schuur, Tarwekamp 12
* L. Bodegraven, bouwen van een tuinhuisje, Rubenstraat 27
* H. Pot, verbouwen van een woning, Anemoonstraat 56 Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis). Bouwaanvraag uitbreiding woning Noordscheschut
Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Noordscheschut ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* J. Fieten, voor het uitbreiden van de woning Noord 249 te Noordscheschut.
De bouwaanvraag ligt met ingang van 7 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Verleende bouwvergunningen


* Hoogstaal Dutch-Swiss, voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor op het perceel Zeppelinstraat 8 te Hoogeveen;
* Santing, voor het bouwen van een stallingsruimte voor bedrijfsvoertuigen op het perceel Dorpsstraat 56 a te Elim;
* ten Caat, voor het uitbreiden van de woning De Punter 27 te Hoogeveen;

* Aktie Sport b.v., voor het inrichten van het winkelpand Hoofdstraat 230 a te Hoogeveen;

* B.A. Hooge, voor het bouwen van een dakopbouw op de woning Blankenslaan-West 50 te Hoogeveen;

* J.A. Dam, voor het bouwen van een schuur bij de woning Klaverkamp 25 te Hoogeveen;

* M. Oostijen, voor het bouwen van een garage/schuur bij de woning Dorpsstraat 47 te Pesse;

* Vos, voor het bouwen van een garage/schuur bij de woning De Vos van Steenwijklaan 17 te Hoogeveen;

* Gebroeders Stevens, voor het bouwen van een loods op het perceel Noorderweg 28 te Nieuweroord;

* Bouwfonds Woningbouw B.V., voor het uitbreiden van de woningen Ruisvoorn 22, 28 en 50 te Hoogeveen;

* K . Jonkman, voor het bouwen van een schuur bij de woning Kanaal Westeinde 24 te Tiendeveen;

* J. Meppelink, voor het uitbreiden van een verdieping van de woning Zuiderweg 75 te Hoogeveen;

* H. Petter, voor het uitbreiden van een verdieping van de woning Etstoelstraat 9 te Hoogeveen;

* F.J. IJntema, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Coevorderstraatweg 46 teNoordscheschut;

* J. Boer, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Koekoeklaan 25 te Hoogeveen;

* Bouwbedrijf Fieko, voor het uitbreiden van de woning Kanaal Westzijde 14 te Tiendeveen;

* J.T.A. van der Mije, voor het uitbreiden van de woning Mantinghstraat 27 te Hoogeveen;

* H. Benjamins, voor het uitbreiden van de woning De Wulp 47 te Hoogeveen;

* M. Groot-Obbink, voor het plaatsen van een dakkapel en bouwen van een kap op de garage bij de woning De Wrongel 19 te Hoogeveen;
* L. Kriekjes, voor het bouwen van een schuur bij de woning Wethouder Robaardstraat 91 te Hoogeveen.
Verleende sloopvergunningen


* Ziekenhuis Bethesda, voor het slopen van een deel van het ziekenhuis aan de Dr. G.H. Amshoffweg te Hoogeveen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...