Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tuinmeubilair van 'FSC-hout' helpt regenwoud behouden

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

6 juni 2001

* Tuinmeubilair van 'FSC-hout' helpt regenwoud behouden *
* Wielrenner Erik Dekker in het zonnetje *
* Vergadering Commissie Volkshuisvesting *
* Commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken *
* Werk aan de overweg Kinholtsweg *

* Onderhoud aan asfaltwegen *

* Afsluiting wegen in Nieuwlande *

* Afdeling Sociale Zaken dicht *

* Trouwen op het internet *

* Tekeningen herinrichting Kanaalstrook liggen klaar *
* Belastingverordeningen *

* Kapvergunningen *

* Bouwaanvragen en -meldingen *

* Bouwaanvraag uitbreiding woning Noordscheschut *
* Verleende bouwvergunningen *

* Verleende sloopvergunningen *
Tuinmeubilair van 'FSC-hout' helpt regenwoud behouden Tot nu toe was het weer - met uitzondering van een paar weken in mei - niet al te fraai. Maar de zomer komt er wel aan! We zullen de komende maanden weer heel wat tijd in de tuin doorbrengen. En misschien bent u toe aan nieuwe tuinmeubelen. Door meubels van FSC-hout te kopen kunt u makkelijk en snel helpen tropisch regenwoud en oerbos te behouden. De meubels zijn in steeds meer winkels te koop.

Wie dit leest heeft waarschijnlijk een tuin. Bij driekwart van de Nederlandse huizen hoort namelijk een eigen stukje groen. En elk jaar verschijnt hier gemiddeld voor een kleine honderd gulden aan nieuwe tuinmeubels. Die meubels kunnen van hout zijn, maar ook van rotan, plastic of metaal. Vindt u het belangrijk het milieu te sparen? Koop dan houten meubels met FSC-keurmerk.

FSC-keurmerk

Als u een meubel koopt met dit keurmerk weet u zeker dat het meubelhout uit duurzaam beheerd bos komt. In zo'n bos krijgen veel verschillende planten en dieren de kans zich te ontwikkelen.

Bovendien worden de mensen die in het bos wonen en daar leven van de dieren en planten, niet verjaagd. Er is zowel tropisch hardhout als Europees hout met FSC-keurmerk te koop. Het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace steunen FSC-hout.

Milieubelasting

Het is niet eenvoudig om aan te geven hoe groot het verschil in milieubelasting tussen houten, plastic of metalen tuinmeubels is. Aangeven wat de beste en wat de slechtste is, kan wel. De beste keus zijn meubels van FSC-hout, de slechtste meubels van tropisch hardhout zonder dit keurmerk of van PVC. Zijn FSC-meubels niet voorhanden? Kies dan bijvoorbeeld grenen, robinia, rotan, beuken of eiken. Kies liever niet voor plastic tuinmeubels.

FSC-tuinmeubels zijn te koop bij Blokker, Gamma, Praxis, Intratuin en Kwantum. Niet alle meubels die deze winkels verkopen zijn van FSC-hout gemaakt. U herkent FSC-meubels aan het FSC-logo dat op het meubel zelf of de verpakking staat. Controleer dit altijd.

Goedhout

U vindt een lijst van winkels die FSC-meubels verkopen op www.goedhout.nl. U kunt ook bellen naar Stichting Goedhout, (030) 692 63 98.

Wielrenner Erik Dekker in het zonnetje

Hij was weer even thuis. Wielrenner Erik Dekker uit Fluitenberg toont hier een glazen kunstobject, dat hem kort daarvoor was overhandigd door burgemeester W.P.M. Urlings. Het kunstwerk is gemaakt door de glaskunstenaar Cees van Olst van het Nederlands Museum voor Glas en Glastechniek in Hoogeveen. Dekker, die alweer geruime tijd in België woont, was afgelopen weekeinde naar Hoogeveen gekomen om te worden gehuldigd door zijn oude wielerclub De Peddelaars. Ook loste hij het startschot voor de Ronde van Hoogeveen. Voor deze koers over 80 kilometer verschenen 100 renners aan de start.

Erik zette vorig jaar een uitstekende prestatie neer door drie etappes te winnen in de Ronde van Frankrijk. Zijn prestaties dit voorjaar waren eveneens indrukwekkend. Zowel De Peddelaars als de gemeente Hoogeveen wilde hem al veel eerder huldigen, maar Eriks drukke programma liet dat niet toe. Afgelopen weekeinde was het dan eindelijk zover. (Foto: Gerrit Boer).

Vergadering Commissie Volkshuisvesting

De commissie Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing vergadert maandag 11 juni in Commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die om 19.30 uur begint, is openbaar. Op de agenda staat onder meer WOP Krakeel, Financiering project Kanaalstrook Krakeel, de parkeertarieven, het asfaltprogramma 2001, de overdracht van beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens, de Autovrije dag 22 september 2001 en de exploitatie-overeenkomst Hutten Meppel Beheer BV inzake Hollandscheveld-Oost.

Commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken

Volgende week donderdag, 14 juni 2001, vergadert de commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid vergadert donderdag 14 juni in Commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Op de agenda staat onder meer: Notitie peuterspeelzaalwerk, Subsidies sportverenigingen, Subsidie Rijwielvierdaagse, het Beleidsverslag 2000 over Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een notitie Computerproject minima.
Oud papier
Nog tot en met vrijdag 8 juni staan achter de Prof. Titus Brandsmaschool in Hoogeveen containers waar u uw oudpapier kunt inleveren. De containers zijn te vinden achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.
De Apolloschool haalt morgen, donderdag 7 juni, in de wijk Krakeel oud papier op vanaf 18.00 uur. Het papier graag gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten. Niet in vuilniszakken of andere plastic zakken.

Werk aan de overweg Kinholtsweg
In de nacht van zondag op maandag en maandag op dinsdag (10, 11 en 12 juni) voert Strukton onderhoudswerkzaamheden uit aan de overweg Kinholtsweg. De overweg is dan gestremd.
Ook in de nacht van 24 op 25 juni en 25 op 26 juni is de overweg afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud aan asfaltwegen

De gemeente is vandaag, woensdag 6 juni, begonnen met het plegen van onderhoud aan diverse asfaltwegen, De werkzaamheden duren tot en met 20 juli. Het verkeer zal hiervan hinder ondervinden en wordt omgeleid als het onderhoud aan een bepaald wegvak langer dan een werkdag duurt.

Afsluiting wegen in Nieuwlande
In verband met activiteiten in het kader van de feestweek in Nieuwlande zijn op zaterdag 9 juni de volgende wegen tijdelijk voor het doorgaande verkeer afgesloten: Oostopgaande, Christinalaan, Zonnedauw, Veenbes en Bernhardlaan N.Z.

Afdeling Sociale Zaken dicht
De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Hoogeveen is vrijdag 8 juni gesloten voor het publiek. De afdeling heeft dan de jaarlijkse personeelsreis.
Trouwen op het internet
Deze week kunt u weer via het internet twee huwelijken bijwonen. Jan Johannes Smidt en Alie Geertruida Streutker stappen donderdag 7 juni (14.30 uur) in het huwelijksbootje en de volgende dag om 15.15 uur is het de beurt aan Cornelis Richard Keuning en Dina Blokzijl. Om beide trouwerijen te zien typt u:
www.hoogeveen.nl/gemeente/buza/trouwcamera.htm . Of u gaat naar www.hoogeveen.nl, vervolgens klikt u digitaal gemeentehuis aan en u vindt de 'weddingcam' onder Burgerzaken.

Inloopavond op 12 juni in De Magneet

Tekeningen herinrichting Kanaalstrook liggen klaar In Krakeel is een plan gemaakt voor de Kanaalstrook. Op de dijk komt een wandelpad en er worden bankjes geplaatst. Ook komen er meer lantaarnpalen en worden de oevers van de sloot en het kanaal veiliger en natuurvriendelijker gemaakt. Dit is maar een greep uit de plannen met de Kanaalstrook.

Het gaat om het gedeelte langs de Industriehaven vanaf de Galileilaan tot en met de woonwagens, en het gedeelte langs de Hoogeveensevaart vanaf de vijver bij de Rigel tot en met de trap bij de Helios.

In het plan zijn zoveel mogelijk wensen van de wijkbewoners verwerkt. Veel bewoners hebben hun mening gegeven, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête een aantal jaren geleden, door inspraak op de bewonersavond over de Kanaalstrook in januari van dit jaar of door mee te doen aan de projectgroep Kanaalstrook.
Inloopavond 12 juni
De plannen voor de Kanaalstrook zijn nu uitgewerkt en voor een groot gedeelte klaar om uitgevoerd te worden. Vanaf maandag 11 juni zijn de tekeningen te zien in het infocentrum in De Magneet. Op dinsdag 12 juni is er een inloopavond van 19:00 tot 21:00 uur. Dan is er een medewerker van de afdeling Groenvoorzieningen aanwezig om vragen te beantwoorden of bijvoorbeeld individueel details van de plannen toe te lichten.

Voor vragen over de Kanaalstrook of over andere zaken die met het Wijkontwikkelingsplan te maken hebben kunt u ook terecht op het spreekuur van wijkbeheer in De Magneet, op maandag tot en met donderdag van 11:00 tot 12:00 uur, telefoon 231090.

De Kanaalstrook langs Krakeel, zoals die er nu nog uitziet. Hier komen onder meer bankjes en een wandelpad.

Mededelingen
Belastingverordeningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 1 juni 2001 de Verordening (2e wijziging) Legesverordening 2001 is vastgesteld.

In de bij de legesverordening 2001 behorende tarieventabel zijn nieuwe tarieven opgenomen voor het trouwen/registreren op een alternatieve locatie. Op grond van de Telecommunicatiewet is een tarief opgenomen voor de werkzaamheden van toezicht en coördinatie en voor het aanvragen van gegevens bij Bouw- en woningtoezicht wordt een tarief berekend. De verordening is op 31 mei 2001 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het raadsbesluit ligt ter inzage bij het voorlichtingscentrum en wordt opgenomen in de bundel gemeentelijke verordeningen. De tekst van de verordening is op verzoek verkrijgbaar.

Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* Fam. Protzman, Oostopgaande 45, Nieuwlande, voor een eik;
* De sector MOW, voor twee eiken langs de Stuifzandseweg.
Gemotiveerde bezwaren tegen de kapvergunningen kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Bouwaanvragen en -meldingen

Bouwaanvragen
:

* Charles Vögele B.V., afbouwen van een winkelruimte, Hoofdstraat 232

* Pinox B.V., veranderen van een winkelpui, Hoofdstraat 250
* L. Schotanus, bouwen van twee dakkapellen, De Waring 43
* S.J.M. Bentvelsen, uitbreiden van een woning, Beilerstraat 11
* N. Ucan, uitbreiden van een woning, De Putter 43
* J. Braker, bouwen van een tuinhuisje, Van Echtenstraat 49
* BICentre Equipments, bouwen van een bedrijfsgebouw, Zeppelinstraat
* J. Sieders, bouwen van een dakkapel, De Helling 29
* Auto Beilen, bouwen van een garage/showroom, Mr. Cramerweg (Buitenvaart I)

* S.M. van der Veen, bouwen van een dakkapel, De Waring 71
* L. Westerhof, bouwen van een tuinhuisje met overkapping, Van Leeuwenstraat 21

* M. Pekel, bouwen van een opslagloods, Hoogeveenseweg, tussen nummer 7 en 9

* Feng Sheng, uitbreiden van een restaurant, Alteveerstraat 123
* M. Daams, bouwen van drie romnyloodsen, Achteromsedijk
* K. Mol, herbouwen van een woning, Hollandscheveldse Opgaande 16
Bouwmeldingen:

* J.F. van Dijken, bouwen van een blokhut, De Wanne 24
* J. Otten, wijzigen van de gevels, Algol 3
* J. Pol, bouwen van een kweekkasje, Dotterbloem 6
* H. Heijs, bouwen van een tuinhuisje, Noorddreef 36
* A. ten Caat, bouwen van een tuinhuisje, Dravik 40
* J. Bellinga, bouwen van een schuur, Tarwekamp 12
* L. Bodegraven, bouwen van een tuinhuisje, Rubenstraat 27
* H. Pot, verbouwen van een woning, Anemoonstraat 56 Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis). Bouwaanvraag uitbreiding woning Noordscheschut
Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Noordscheschut ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* J. Fieten, voor het uitbreiden van de woning Noord 249 te Noordscheschut.
De bouwaanvraag ligt met ingang van 7 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Verleende bouwvergunningen


* Hoogstaal Dutch-Swiss, voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor op het perceel Zeppelinstraat 8 te Hoogeveen;
* Santing, voor het bouwen van een stallingsruimte voor bedrijfsvoertuigen op het perceel Dorpsstraat 56 a te Elim;
* ten Caat, voor het uitbreiden van de woning De Punter 27 te Hoogeveen;

* Aktie Sport b.v., voor het inrichten van het winkelpand Hoofdstraat 230 a te Hoogeveen;

* B.A. Hooge, voor het bouwen van een dakopbouw op de woning Blankenslaan-West 50 te Hoogeveen;

* J.A. Dam, voor het bouwen van een schuur bij de woning Klaverkamp 25 te Hoogeveen;

* M. Oostijen, voor het bouwen van een garage/schuur bij de woning Dorpsstraat 47 te Pesse;

* Vos, voor het bouwen van een garage/schuur bij de woning De Vos van Steenwijklaan 17 te Hoogeveen;

* Gebroeders Stevens, voor het bouwen van een loods op het perceel Noorderweg 28 te Nieuweroord;

* Bouwfonds Woningbouw B.V., voor het uitbreiden van de woningen Ruisvoorn 22, 28 en 50 te Hoogeveen;

* K . Jonkman, voor het bouwen van een schuur bij de woning Kanaal Westeinde 24 te Tiendeveen;

* J. Meppelink, voor het uitbreiden van een verdieping van de woning Zuiderweg 75 te Hoogeveen;

* H. Petter, voor het uitbreiden van een verdieping van de woning Etstoelstraat 9 te Hoogeveen;

* F.J. IJntema, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning Coevorderstraatweg 46 teNoordscheschut;

* J. Boer, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Koekoeklaan 25 te Hoogeveen;

* Bouwbedrijf Fieko, voor het uitbreiden van de woning Kanaal Westzijde 14 te Tiendeveen;

* J.T.A. van der Mije, voor het uitbreiden van de woning Mantinghstraat 27 te Hoogeveen;

* H. Benjamins, voor het uitbreiden van de woning De Wulp 47 te Hoogeveen;

* M. Groot-Obbink, voor het plaatsen van een dakkapel en bouwen van een kap op de garage bij de woning De Wrongel 19 te Hoogeveen;
* L. Kriekjes, voor het bouwen van een schuur bij de woning Wethouder Robaardstraat 91 te Hoogeveen.
Verleende sloopvergunningen


* Ziekenhuis Bethesda, voor het slopen van een deel van het ziekenhuis aan de Dr. G.H. Amshoffweg te Hoogeveen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie