Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 6 juni 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering neemt de Kamer afscheid van de heer Reitsma van de CDA-fractie.

Hierna heeft het mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Vervolgens spreekt de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen:

- tussen de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Pronk over onder meer nieuwe regels met betrekking tot consumenten en professioneel vuurwerk en de veiligheid inzake munitieopslagen (dit overleg had plaats op 29 mei jongstleden).

- tussen de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Pronk over onder meer het verpakkingenbeleid van blikjes en kunststof flesjes (dit overleg had plaats op 30 mei jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer over de gezamenlijk behandeling van de wet organisatie en bestuur gerechten en de wet Raad voor de rechtspraak. De wijzigingen hebben onder meer het doel om de organisatie en de instelling van de Raad voor de rechtspraak te moderniseren.

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de wet verzelfstandiging informatiseringsbank.


OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.45 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over vergaderingen van de ministers van Milieu van de lidstaten van de Europese Unie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met de inspecteur-generaal van het Onderwijs, mevrouw C. Kervezee, over het Onderwijsverslag 2000.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de financiële verantwoording van het onderdeel Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaar 2000.

Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 18.30 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de voorstellen van het beleidskader voor de nieuwe Internationale Onderwijsprogramma's onder meer voor
ontwikkelingslanden.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 19.00 tot ca. 20.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van Boxtel (grote Steden en Integratiebeleid) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de financiële verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaar 2000. Hierbij zijn ook aan de orde de begrotingen van de Hoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin, het Provinciefonds en het Gemeentefonds.

OPENBARE RONDETAFELGESPREKKEN

Economische Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met deskundigen en belangenvertegenwoordigers van diverse organisaties inzake bedrijventerreinen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met deskundigen en betrokken organisaties over de wet Tarieven Gezondheidszorg: "Speelruimte en verantwoordelijkheid". Deze wet moet onder meer leiden tot meer speelruimte en verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Werkwijze der Kamer: 10.30 uur - Suze Groenewegzaal

Financiën: 15.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven: 17.00 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: procedures.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 15.00 uur de heer Mussa, voorzitter van de Iraakse Communistische Partij (Kappeyne van de Coppellozaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie