Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Nieuwsrubriek 6 juni 2001

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum tijd plaats
bijeenkomst

6-6 20.00 uur gemeentehuis commissie Burgers

7-6 20.00 uur gemeentehuis commissie Ruimte

14-6 20.00 uur gemeentehuis commissie EBOS

28-6 20.00 uur gemeentehuis raadsvergadering

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats
bijeenkomst

6-6 19.00 uur gemeentehuis Fractie VVD

11-6 19.00 uur Dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

11-6 19.00 uur Dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD

25-6 19.00 uur gemeentehuis Fractie CDA

25-6 20.00 uur De Schoof Fractie PWCollectes

In de periode tot 9 juni kunt u een collectant van het Nationaal Epilepsie Fonds aan de deur verwachten. Van 17 juni tot en met 23 juni collecteert de Nederlandse Lever Darm Stichting in de gemeente.

Verleende vergunningen


- vergunning aan het Belmolenbuurtcomité voor het houden van een buurtfeest en het opzetten van een tent aan de Belmolendijk op zaterdag 30 juni tot 24.00 uur (30 mei)


- vergunning aan Koomen Lichtreclame voor het plaatsen van een lichtreclame aan het pand Centrale Markt 7 te Zwaagdijk (29 mei)


- vergunning aan Zomerfestival Karavaan 2001 voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij een bijzondere gelegenheid op donderdag 26 juli (29 mei)

Werk in uitvoering

Asfalteringswerkzaamheden Kaagweg

Momenteel zijn er wegwerkzaamheden aan de Kaagweg.

De asfaltering wordt volgens planning uitgevoerd in de week van 2 t/m 6 juli.Tijdens de werkzaamheden is de Kaagweg afgesloten, de bus wordt omgeleid via de Raiffeisenlaan en de woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Herstraatwerkzaamheden Floralaan.

Dinsdag 5 juni jl. is begonnen met het herbestraten van een viertal hofjes aan de Floralaan.Het betreft de hofjes voor huisnummer 9 tot 15, 33 tot 39, 46 tot 60 en 69 tot 75.

Asfalteringswerkzaamheden Zwaagdijk

Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het asfalteren van de rijweg en het fietspad langs de Zwaagdijk.Het betreft het gedeelte tussen de Markerwaardweg en de Noorderboekert.De asfaltering wordt volgens planning uitgevoerd in de week van 25 t/m 29 juni.

Rioleringswerkzaamheden Zijdwerk

Dinsdag 5 juni jl. is begonnen met de aanleg van de riolering tussen het voetpad en de rijweg van het Zijdwerk.

Aanleg verkeersdrempel Zijdwerk

Donderdag 7 juni wordt een verkeersdrempel aangebracht op het Zijdwerk ter plaatse van de grens met de bebouwde kom.Het Zijdwerk wordt afgesloten tussen de Molenweg en de Zwaagdijk.

Aanleg minirotonde en fiets-suggestiestroken Zeeweg

In de maanden juni/juli wordt een minirotonde aangelegd op het kruispunt met de Kagerdijk en er worden fiets-suggestiestroken aangelegd tussen de Kagerdijk en de Driehuizen.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd, de eerstvolgende controle is op donderdag 14 juni 2001.

Kennisgeving ontvangen bouwplannen

Aanvragen bouwvergunningen


1. J. van Vliet, Droge Wijmersweg 5, 1693 HP Wervershoof voor het oprichten van 5 vakantiewoningen op het perceel Onderdijk 245;


2. R. Kramer en A. Tuilen, Westerstraat 34, 1601 AK Enkhuizen, voor het veranderen van de woning op het perceel Onderdijk 39;


3. R. Kramer en A. Tuilen, Westerstraat 34, 1601 AK Enkhuizen, voor het oprichten van een garage,berging en botenhuis op het perceel Onderdijk 39.

Melding bouwvoornemen


1. N.M.B. Koomen, Leistik 2, 1693 HW Wervershoof voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Leistik 2.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen.

Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

Verleende bouwvergunning


1. P.J.P. Kaarsemaker, Van Velzenstraat 5, 1693 CV Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Van Velzenstraat 5 (29 mei 2001).

Voor bezwaarmogelijkheden zie elders op deze pagina.

Bouwplannen ter inzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:


1. S. Meeuwissen, Zwaagdijk 107, 1681 NC Zwaagdijk, voor het plaatsen van twee bergingen op het perceel Zwaagdijk 107;

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 6 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen aan:


1. Knipping Kozijnen b.v., Zwaagdijk 304, 1682 NS Zwaagdijk voor het plaatsen van en container ten behoeve van een afzuigunit en een container ten behoeve van een compressor op het perceel Zwaagdijk 304.

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 7 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

Minimafonds 2001

Waarvoor?

Wervershoof kent sinds 1997 een minimafonds voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld:

i sportbeoefening;

i zwemlessen;

i cursussen;

i lidmaatschap bibliotheek;

i bezoek aan dierentuin of pretpark;

i bezoek aan theater of museum;

i diverse andere activiteiten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor inwoners die graag van dergelijke activiteiten gebruik willen maken, maar voor wie een te laag inkomen een belemmering is.

Het fonds is niet alleen bedoeld voor mensen met een (bijstands)uitkering, maar voor een ieder met een netto inkomen tot maximaal 115% van het bijstandsniveau. Deze bedragen zijn per 1 januari 2001 voor mensen jonger dan 65 jaar (exclusief vakantiegeld):

Bijstandsnorm 115%

i gehuwden en samenwonenden f 2.207,-- f 2.538,--

i alleenstaande ouder f
1.986,-- f 2.284,--


i alleenstaande f
1.545,-- f 1.776,--


Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden vanaf 1 januari 2001 de volgende bedragen:

Bijstandsnorm 115%

i beide echtgenoten 65 jaar of ouder f
2.289,-- f 2.633,--


i één echtgenoot jonger dan 65 jaar f
2.325,-- f 2.674,--


i alleenstaande ouder f
2.071,-- f 2.381,--


i alleenstaande f
1.629,-- f 1.874,--


De regeling kent wel een vermogenstoets. Voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders geldt een grens van f 20.600,-- en voor alleenstaanden van

f 10.300,--.

Vergoeding

Afhankelijk van de gezinssituatie kan voor het kalenderjaar 2001 maximaal het volgende worden verstrekt:

i per huishouden f 150,--, én

i per lid van het huishouden en de ten laste komende kinderen f 75,--.

Duurzame gebruiksgoederen

Sinds 1999 kent de gemeente ook een regeling voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen (televisie, radio, koelkast, wasmachine etc.). Deze regeling is bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer van een inkomen van maximaal 115% van het bijstandsniveau leven. De bijdrage bedraagt f 750,-- en kan eenmaal in de 3 jaar worden verstrekt.

Hoe aanvragen?

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis bij de sector Burgers. Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u dit, tezamen met de gevraagde bewijsstukken, daar ook weer inleveren.

De sector Burgers (sociale zaken) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 's middags op afspraak.

Indien u nadere informatie wilt kunt u ook telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Visser (tel. 587186).

Vergadering

Een vergadering van de commissie Burgers heeft plaats op woensdag 6 juni a.s om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:


1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen- Voortgang jeugdbeleid


- Voortgang uitbreiding Werenfridusschool en De Schelp

3. Vaststelling verslag commissie Burgers d.d. 18 april 2001


4. Voorstel vaststelling definitieve subsidie 1999 en voorlopige subsidie 2001 Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje


5. Voorstel vaststelling definitieve subsidie 1999 en voorlopige subsidie 2001 Stichting Peuterspeelzaal Duimelotje


6. Jaarrekening 2000


7. Single Audit sociale zaken


8. Rondvraag


9. Sluiting

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

De gemeentelijke informatie verschijnt niet alleen in deze Nieuwsrubriek. De gemeente heeft ook een eigen site op internet (www.wervershoof.nl) waarop u de informatie kunt nalezen.

Op de site verschijnt de informatie enige dagen eerder dan in deze Nieuwsrubriek. Dat heeft te maken met de aanlevertijd van de kopij. Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...