Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Nieuwsrubriek 6 juni 2001

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum tijd plaats
bijeenkomst

6-6 20.00 uur gemeentehuis commissie Burgers

7-6 20.00 uur gemeentehuis commissie Ruimte

14-6 20.00 uur gemeentehuis commissie EBOS

28-6 20.00 uur gemeentehuis raadsvergadering

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats
bijeenkomst

6-6 19.00 uur gemeentehuis Fractie VVD

11-6 19.00 uur Dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

11-6 19.00 uur Dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD

25-6 19.00 uur gemeentehuis Fractie CDA

25-6 20.00 uur De Schoof Fractie PWCollectes

In de periode tot 9 juni kunt u een collectant van het Nationaal Epilepsie Fonds aan de deur verwachten. Van 17 juni tot en met 23 juni collecteert de Nederlandse Lever Darm Stichting in de gemeente.

Verleende vergunningen


- vergunning aan het Belmolenbuurtcomité voor het houden van een buurtfeest en het opzetten van een tent aan de Belmolendijk op zaterdag 30 juni tot 24.00 uur (30 mei)


- vergunning aan Koomen Lichtreclame voor het plaatsen van een lichtreclame aan het pand Centrale Markt 7 te Zwaagdijk (29 mei)


- vergunning aan Zomerfestival Karavaan 2001 voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij een bijzondere gelegenheid op donderdag 26 juli (29 mei)

Werk in uitvoering

Asfalteringswerkzaamheden Kaagweg

Momenteel zijn er wegwerkzaamheden aan de Kaagweg.

De asfaltering wordt volgens planning uitgevoerd in de week van 2 t/m 6 juli.Tijdens de werkzaamheden is de Kaagweg afgesloten, de bus wordt omgeleid via de Raiffeisenlaan en de woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Herstraatwerkzaamheden Floralaan.

Dinsdag 5 juni jl. is begonnen met het herbestraten van een viertal hofjes aan de Floralaan.Het betreft de hofjes voor huisnummer 9 tot 15, 33 tot 39, 46 tot 60 en 69 tot 75.

Asfalteringswerkzaamheden Zwaagdijk

Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het asfalteren van de rijweg en het fietspad langs de Zwaagdijk.Het betreft het gedeelte tussen de Markerwaardweg en de Noorderboekert.De asfaltering wordt volgens planning uitgevoerd in de week van 25 t/m 29 juni.

Rioleringswerkzaamheden Zijdwerk

Dinsdag 5 juni jl. is begonnen met de aanleg van de riolering tussen het voetpad en de rijweg van het Zijdwerk.

Aanleg verkeersdrempel Zijdwerk

Donderdag 7 juni wordt een verkeersdrempel aangebracht op het Zijdwerk ter plaatse van de grens met de bebouwde kom.Het Zijdwerk wordt afgesloten tussen de Molenweg en de Zwaagdijk.

Aanleg minirotonde en fiets-suggestiestroken Zeeweg

In de maanden juni/juli wordt een minirotonde aangelegd op het kruispunt met de Kagerdijk en er worden fiets-suggestiestroken aangelegd tussen de Kagerdijk en de Driehuizen.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd, de eerstvolgende controle is op donderdag 14 juni 2001.

Kennisgeving ontvangen bouwplannen

Aanvragen bouwvergunningen


1. J. van Vliet, Droge Wijmersweg 5, 1693 HP Wervershoof voor het oprichten van 5 vakantiewoningen op het perceel Onderdijk 245;


2. R. Kramer en A. Tuilen, Westerstraat 34, 1601 AK Enkhuizen, voor het veranderen van de woning op het perceel Onderdijk 39;


3. R. Kramer en A. Tuilen, Westerstraat 34, 1601 AK Enkhuizen, voor het oprichten van een garage,berging en botenhuis op het perceel Onderdijk 39.

Melding bouwvoornemen


1. N.M.B. Koomen, Leistik 2, 1693 HW Wervershoof voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Leistik 2.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen.

Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

Verleende bouwvergunning


1. P.J.P. Kaarsemaker, Van Velzenstraat 5, 1693 CV Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Van Velzenstraat 5 (29 mei 2001).

Voor bezwaarmogelijkheden zie elders op deze pagina.

Bouwplannen ter inzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:


1. S. Meeuwissen, Zwaagdijk 107, 1681 NC Zwaagdijk, voor het plaatsen van twee bergingen op het perceel Zwaagdijk 107;

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 6 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen aan:


1. Knipping Kozijnen b.v., Zwaagdijk 304, 1682 NS Zwaagdijk voor het plaatsen van en container ten behoeve van een afzuigunit en een container ten behoeve van een compressor op het perceel Zwaagdijk 304.

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 7 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

Minimafonds 2001

Waarvoor?

Wervershoof kent sinds 1997 een minimafonds voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld:

i sportbeoefening;

i zwemlessen;

i cursussen;

i lidmaatschap bibliotheek;

i bezoek aan dierentuin of pretpark;

i bezoek aan theater of museum;

i diverse andere activiteiten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor inwoners die graag van dergelijke activiteiten gebruik willen maken, maar voor wie een te laag inkomen een belemmering is.

Het fonds is niet alleen bedoeld voor mensen met een (bijstands)uitkering, maar voor een ieder met een netto inkomen tot maximaal 115% van het bijstandsniveau. Deze bedragen zijn per 1 januari 2001 voor mensen jonger dan 65 jaar (exclusief vakantiegeld):

Bijstandsnorm 115%

i gehuwden en samenwonenden f 2.207,-- f 2.538,--

i alleenstaande ouder f
1.986,-- f 2.284,--


i alleenstaande f
1.545,-- f 1.776,--


Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden vanaf 1 januari 2001 de volgende bedragen:

Bijstandsnorm 115%

i beide echtgenoten 65 jaar of ouder f
2.289,-- f 2.633,--


i één echtgenoot jonger dan 65 jaar f
2.325,-- f 2.674,--


i alleenstaande ouder f
2.071,-- f 2.381,--


i alleenstaande f
1.629,-- f 1.874,--


De regeling kent wel een vermogenstoets. Voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders geldt een grens van f 20.600,-- en voor alleenstaanden van

f 10.300,--.

Vergoeding

Afhankelijk van de gezinssituatie kan voor het kalenderjaar 2001 maximaal het volgende worden verstrekt:

i per huishouden f 150,--, én

i per lid van het huishouden en de ten laste komende kinderen f 75,--.

Duurzame gebruiksgoederen

Sinds 1999 kent de gemeente ook een regeling voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen (televisie, radio, koelkast, wasmachine etc.). Deze regeling is bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer van een inkomen van maximaal 115% van het bijstandsniveau leven. De bijdrage bedraagt f 750,-- en kan eenmaal in de 3 jaar worden verstrekt.

Hoe aanvragen?

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis bij de sector Burgers. Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u dit, tezamen met de gevraagde bewijsstukken, daar ook weer inleveren.

De sector Burgers (sociale zaken) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 's middags op afspraak.

Indien u nadere informatie wilt kunt u ook telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Visser (tel. 587186).

Vergadering

Een vergadering van de commissie Burgers heeft plaats op woensdag 6 juni a.s om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:


1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen- Voortgang jeugdbeleid


- Voortgang uitbreiding Werenfridusschool en De Schelp

3. Vaststelling verslag commissie Burgers d.d. 18 april 2001


4. Voorstel vaststelling definitieve subsidie 1999 en voorlopige subsidie 2001 Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje


5. Voorstel vaststelling definitieve subsidie 1999 en voorlopige subsidie 2001 Stichting Peuterspeelzaal Duimelotje


6. Jaarrekening 2000


7. Single Audit sociale zaken


8. Rondvraag


9. Sluiting

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

De gemeentelijke informatie verschijnt niet alleen in deze Nieuwsrubriek. De gemeente heeft ook een eigen site op internet (www.wervershoof.nl) waarop u de informatie kunt nalezen.

Op de site verschijnt de informatie enige dagen eerder dan in deze Nieuwsrubriek. Dat heeft te maken met de aanlevertijd van de kopij. Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie