Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden gemeente Maassluis op vragen vergunningenbeleid

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

28-5-2001

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over vergunningenbeleid

Naar aanleiding van schriftelijke vragen die door de fractie van de VVD op 4 april 2001 zijn ingediend met betrekking tot de versoepeling van het vergunningenbeleid in verband met de dereguleringsvoorstellen uit het MDW-rapport Openbare Inrichtingen, heeft het college van burgemeester en wethouders van Maassluis een antwoordschrijven verzonden. De brief zal worden behandeld in de openbare vergadering van de gemeenteraad op woensdag 6 juni. Het college beantwoordt de vragen van de VVD als volgt:

"Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief waarin u vragen stelt met betrekking tot het rapport Openbare Inrichtingen voortvloeiend uit de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit van het Ministerie van Economische Zaken antwoorden wij u als volgt (de nummering correspondeert met de nummering van de vragen in uw brief van 4 april jl.):


1. Desgevraagd hebben wij een exemplaar van het rapport van de MDW-werkgroep Openbare Inrichtingen ontvangen.


2. Wij onderschrijven dat de aanbevelingen van de werkgroep kunnen bijdragen aan een efficiënte en veilige bedrijfsvoering van openbare inrichtingen, met dien verstande dat een aantal zaken die in het rapport worden aangekaart nog nader moet worden onderzocht en uitgewerkt.


3. Wij streven zoveel als mogelijk naar vereenvoudiging van de gemeentelijke vergunningverlening. Als voorbeeld wijzen wij op ons voorstel in de concept horecanota om tot geintegreerde vergunningverlening voor horecabedrijven (exploitatievergunning) te komen. Dit voorstel correspondeert met de aanbevelingen uit het MDW-rapport.


4. Tot op heden is nog geen implementatieplan met betrekking tot de aanbevelingen van de werkgroep door het Kabinet gepresenteerd. Wel heeft het Kabinet in een schrijven aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de VNG bereid is om samen met de Rijksoverheid tot nadere uitwerking te komen van de aanbevelingen van de werkgroep. Voorshands zien wij geen aanleiding om vooruitlopend op deze nadere uitwerking de werkwijze bij de gemeente rigoureus te wijzigen.


5. De gemeentelijke organisatie beschikt over één bedrijven-contactfunctionaris. Deze medewerker is het centrale aanspreekpunt voor het Maassluise bedrijfsleven. Hij kan aangeven waar men informatie kan verkrijgen over grond, plannen, vergunningen etc.; hiermede wordt voorkomen dat ondernemers zelf "hun weg moeten vinden" binnen de gemeentelijke organisatie.
Zo zal voor specifieke zaken op het terrein van bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid en de bijzondere wetgeving (onder meer Drank- en Horecawet) worden doorverwezen naar de gemeentelijke afdeling (i.c. de afdeling kabinet c.a.) die deze zaken behandelt. Wij zijn van mening dat, mede gezien de specifieke deskundigheid die met name op drank- en horecagebied is vereist, een dergelijke situatie niet dient te worden gewijzigd.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben geinformeerd.

Tenslotte delen wij u mee dat het antwoord op uw vragen zal worden geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van 6 juni 2001."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie