Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Probleem-gestuurd onderwijs Universiteit Maastricht positief

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Maastricht
Persbericht
05.06.2001
034

Onderzoek onder 3.900 afgestudeerden Universiteit Maastricht 'Beter bedreven in vaardigheden dankzij probleem gestuurd onderwijs'

Afgestudeerden van de Universiteit Maastricht (UM) denken dat ze een aantal professionele vaardigheden beter onder de knie hebben dan hun collega's die aan andere universiteiten zijn opgeleid.
Dat blijkt uit onderzoek onder 3.900 afgestudeerde Maastrichtse studenten, dat door hoogleraar Psychologie Henk Schmidt is uitgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens het lustrum-symposium 'pgo; recept of concept?' op woensdag 6 juni in Maastricht.

Afgestudeerden van de UM beschouwen zich op tien professionele vaardigheden als competenter dan hun elders opgeleide collega's. Het gaat onder meer om het vermogen om problemen op te lossen; het vermogen om met andere samen te werken; het bezit van sociale vaardigheden, zoals luisteren en samenvatten; het vermogen om informatiebronnen op adequate wijze te gebruiken; in staat zijn tot zelfstandig werken; het klaarstaan voor collega's; in staat zijn tot planmatig werken; en het vermogen om nieuwe ideeën te produceren om het werk beter te doen.
Volgens prof. Schmidt zijn het juist deze vermogens die vaak in personeelsadvertenties voor academisch geschoolden figureren, naast de gevraagde inhoudelijke kennis en specifieke beroepsvaardigheden. De genoemde, meer algemene vaardigheden vloeien direct of indirect voort uit het probleem gestuurde onderwijs (pgo) - de onderwijsbenadering waarmee de UM vanaf de start van de instelling in 1974 nationaal en internationaal naam heeft gemaakt. "Het lijkt zo te zijn dat de Maastrichtse universiteit er zeer wel in slaagt jonge mensen af te leveren die beantwoorden aan een profiel dat in de samenleving veelgevraagd is", aldus Schmidt. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat Maastrichtse studenten op inhoudelijke vakkennis niet beter of slechter scoren dan hun collega's elders.

Populair
Probleemgestuurd onderwijs staat voor werken in kleine groepen en een zelfstandige leerstijl. Op dit moment gebruiken ongeveer 30 opleidingen binnen Nederland deze aanpak. Ook het Studiehuis, een vernieuwing van het voortgezet onderwijs, ontleent zijn inspiratie deels aan de ervaringen opgedaan aan de UM. De Maastrichtse opleidingen worden zowel door experts als door studenten zelf als zeer positief beoordeeld worden. De waardering van experts voor probleemgestuurd onderwijs komt vooral tot uitdrukking in de oordelen van visitatiecommissies die in opdracht van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) de kwaliteit van de universitaire opleidingen beoordelen. De oordelen van deze commissies over de Maastrichtse opleidingen zijn bijna zonder uitzondering positief. Ook studenten geven in de jaarlijkse enquêtes van het weekblad Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs de Maastrichtse opleidingen hoge cijfers

Onderzoek
In het voorjaar van 1999 zijn alle (toendertijd) 10.500 afgestudeerden van de UM benaderd. Ruim 3.900 (37 %) afgestudeerden hebben de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. De groep was gemiddeld ruim 5,5 jaar daarvóór afgestudeerd; de langst afgestudeerde werkte reeds 19 jaar. Zevenhonderdeenendertig afgestudeerden gaven als belangrijkste taak aan het geven van beleidsadviezen; 282 werkten als zelfstandig ondernemer; 654 hadden een management-functie; 565 hielden zich bezig met onderzoek; 230 verzorgden onderwijs; en 1502 waren werkzaam in de dienstverlening (inclusief de gezondheidszorg). De vragenlijst bestond uit 72 vragen, waarvan er 23 betrekking hadden op aspecten van het PGO en 19 op kenmerken om een vergelijking te maken met afgestudeerde collega's van andere universiteiten.
Henk Schmidt is sinds kort hoogleraar psychologie aan de Erasmus Universiteit en bouwdecaan van een nieuwe opleiding met dezelfde naam. Voordat hij naar Rotterdam kwam, werkte hij aan de UM onder andere als decaan van de faculteit der gezondheidswetenschappen en hoogleraar cognitieve psychologie. Hij is gespecialiseerd in leren en geheugen, en heeft veel gepubliceerd over probleemgestuurd leren en de ontwikkeling van expertise in allerlei domeinen. Schmidt was vanaf het allereerste begin betrokken bij de ontwikkeling van probleemgestuurd onderwijs aan de UM.

PGO-congres op 6 juni
Het lustrumsymposium op 6 juni wordt geopend door rector prof.dr. A. Nieuwenhuijzen Kruseman. Na de inleiding van prof.dr. H. Schmidt over de tot nu toe geleverde bijdrage van het pgo aan de onderwijsvernieuwing, zal prof.dr. C. van der Vleuten, voorzitter van de Capaciteitsgroep Onderwijsontwikkeling en -research, ingaan op de toekomstige rol van het pgo.
Tevens zal de Wynand Wijnen Prijs 2001 worden uitgereikt aan een van de drie genomineerde onderwijsinstellingen in het land die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de vernieuwing van het "klassieke" pgo. Het volledige programma van het lustrumsymposium staat op www.bureau.unimaas.nl/lustrumsymposium.

Noot voor de pers
Het onderzoek kan worden aangevraagd bij de afdeling Communicatie, bereikbaar via 043 388 2044. Voor urgente zaken buiten kantooruren 06 21275612. Mailto:pers@voorlichting.unimaas.nl.
De persberichten van de UM staan op Internet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie